Biniling Pag-ibig: Teaser

This entry is part 1 of 14 in the series Biniling Pag-ibig

DAHIL sa kagipitan ay napilitan si Faith na makiusap kay Nathaniel Fuentabelia ang lalaking nagpakulong sa kanyang ama na naging sanhi naman ng pagka-atake ng kanyang ina at ngayon nga ay nangangailangan sila nang napakalaking pera para maipa-opera ang kanyang ina na may sakit sa puso.

“Marry me and I will set your father free. Tutulungan ko pang linisin ang kaniyang pangalan at sasagutin ko ang lahat ng gastusin ng iyong ina.” sabi sa kanya ni Nathaniel ng puntahan niya ito sa opisina para makiusap dito tungkol sa kalagayan ng kanyang ama.

Makaya kaya niyang pakasalan si Nathaniel para sa kaligtasan ng kanyang magulang? O paiiralin niya ang prinsipyo na tanging ang lalaking mamahalin lang niya at mamahalin siya ang kanyang pakakasalan? Makakaya ba ng kanyang kunsensya na hayaan ang magulang na mawala sa kanila kahit maaari naman niyang tulungan ang mga ito.

First published on January 25, 2009
Teaser edited by Foo

Series NavigationBiniling Pag-ibig: Chapter 1 >>

182 thoughts on “Biniling Pag-ibig: Teaser

Leave a Reply