A Promise Not To Break: Teaser

This entry is part 1 of 18 in the series A Promise Not To Break

“Ate Prie, I think I’m in love with you…”

THEY were just eleven and six years olds ng ipangako ni Prie kay Dave na ito muna ang magiging pansamantala niyang boyfriend habang wala pa siya sa edad. Ang buong akala niya , makakalakihan rin ni Dave ang lahat dahil grade one pa lamang ito ng mga panahong iyon at halos totoong kapatid na ang turing niya rito. But she was wrong.

Even after mag-migrate sa ibang bansa nina Dave, pinanghawakan nito ang pangako ni Prie na siya lamang ang mamahalin nito—hanggang sa minsang bisitahin siya ni Prie sa Australia, and find out for himself na bilang isang kapatid lamang ang turing sa kanya ng babaeng minahal niya simula pagkabata. Nagbago ang lahat sa pagitan nila mula noon.

Then after seven years of no communication, muli silang pinagtagpo ng pagkakataon. This time, Prie is already engaged to another man. And Dave is a new person. But the spark between them is still there. May pag-asa pa bang mapagbigyan ang pag-ibig na minsan ng tinanggihan? O matatapos din ang lahat dahil sa isang sikreto na maaari na namang pumagitan sa dalawang taong nagmamahal?

A story of promises made and broken, of hearts filled by love and destroyed by it, I hope “A Promise Not to Break” will make your hearts melt–and that it will make a mark in your hearts and minds. (”,x)

First published on July 4, 2010

Series NavigationA Promise Not To Break: Prologue >>

113 thoughts on “A Promise Not To Break: Teaser

Leave a Reply