Biniling Pag-ibig: Chapter 3

This entry is part 4 of 14 in the series Biniling Pag-ibig

“BE MY fiance and I will help you with your problem” ang seryoso nitong sabi sa kanya na ikinagitla niya, seryoso ba talaga ito sa sinasabi na akala mo ay isang job offering lang ang iniaalok sa kanya pero ang mas kumuha ng kanyang atensiyon ay ang sinabi nitong matutulungan siya sa kanyang problema.

“Tutulungan mo ako sa problema ko?”ang nag-aalinlangan niyang tanong dito dahil baka nagkamali Lang pala siya ng dinig or baka ginogoyo Lang siya nito.

“Yes dahil Gaya nga ng sabi mo kanina gusto mong palayain ko ang iyong ama para sa ikabubuti ng kalagayan ng iyong ina diba?” ang sabi nito sa kanya na para bang sinusuri kung gaano siya kaseryoso sa hiling na palayain nito ang kanyang ama.

“Oo nga at ang sabi mo rin ay hindi mo kayang gawin. ”ang sagot naman niya dito dahil natatakot siyang umasa para Lang biglang mabigo.

“Kaya kong palayain ang iyong Ama ngayon din mismo at tutulungan ko pa siyang malinis ang kanyang pangalan pero sa isang kondisyon, kailangan mong pumayag na maging Fiance ko at pakakasalan mo ako sa lalong medaling panahon” ang diretso nitong sabi sa kanya na ikinalaglag ng panga niya.

Biruin mo papayag itong palayain ang ama at lilinisin pa ang pangalan nito pero kailangan niyang maging asawa nito napakabigat naman atang kondisyon ang gusto nito, oo nga at napakaguwapo nito at kahit sinong babae ay siguradong magkakandarapa sa alok nito pero paano siyang papayag na magpakasal dito kung ni hindi nga niya ito kilala.

“Are you out of your mind? Paano ako magpapakasal sayo e ngayon pa nga Lang tayo nagkakilala” ang sabi niya dito Na medyo napalakas ang boses niya dahil sa sobrang kalituhan sa pinagsasabi nito imagine siya na bago pa lang nitong nakikilala ay inaalok nitong mapangasawa he must be really out of his mind.

“You don’t have to shout you know” ang sabi nito at parang nanguuyam ang mga ngiti nito bakit napakabilis naman yatang masyado ang pagpapalit ng emosyon ng mga mata nito kanina Lang ay napaka-playful ng mata nito tapos naging desire at ngayon naman ay galit ang nakikita niya.

“Nasa iyo ang pagpapasya Faith kung kaya mong tuluyang makita ang ama mo na nakakulong sa piitan at ang ina mo na hindi man lang masilayan ang asawa ay nasa iyo ang desisyon” ang pango-ngonsensiya nito sa kanya na bahagya pang nakataas ang isa nitong kilay.

“Pero Kung pakakasal ka sa akin makakalaya na ulit ang ama mo at tuluyan na ninyong makakapiling sasagutin ko pa ang malaking halaga na gagamitin ng iyong ina para tuluyang gumaling dahil base sa sinabi mo kanina nasisigurado kong kakailanganin niya ng operasyon at siguradong napakalaking pera ang gagastusin ninyo” ang dagdag pa nitong sabi sa kanya habang matiim siya nitong pinakatitigan sa mga mata.

“Tutoo ang sinabi mo kailangan makalaya ng aking Ama at kung mananatili ito sa kulungan ay siguradong mapapadali ang buhay ng magulang ko, at tama rin ang sinabi mo kailangang operahan ng Nanay ko at napakalaking pera ang kakailanganin namin para doon at kahit saang lupalop pa kami humanap ng pera ay wala pa rin kaming mapagkukunan” ang naiiyak niyang sabi habang nakayuko ang ulo.

Dahil sa sobrang pagkalito nasa harap na niya ngayon ang solusyon sa problema niya pero kaya ba niyang isakripisyo ang kanyang kalayaan para sa solusyon ng kanilang problema? at maatim ba niyang ipagkait sa mga mahal niya sa buhay ang katugunan ng pangangailangan ng mga ito ng dahil lang sa pagiging makasarili niya?

“Bibigyan kita ng isang araw para pagisipan ang sinabi ko Faith at ano man ang maging kasagutan mo ay wala nang bawian kaya siguraduhin mong desido ka sa desisyon mo” ang sabi nito sa kanya ng mapuna nito ang malalim niyang pagiisip.

“ Ku-kung magpapakasal ako sa iyo gaano katagal tayong mag-sasama?”ang tanong niya dito habang Hindi pa rin makatingin dito ng diretso.

“Well mga isang Taon o kaya dalawa, depende Kung gaano tayo ka compatible sa isa’t isa” ang sagot nito sa kanya at may narinig pa siyang kapilyuhan sa boses nito.

“Ibig mong sabihin depende ang pagsasama natin Kung hanggang kailan ka magsasawa sa akin?” ang panguusig niya dito.

“Well you will be very much compensated pagkatapos nating maghiwalay I will give you two million peso sa mismong araw ng ating kasal at another three million peso pagkatapos nating maghiwalay and your father will be free at ako pa ang gagastos sa lahat ng kakailanganin ng iyong ina para gumaling and you can just count that as a bonus” and he said those word with too much persuasion in his voice habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha parang tinitignan nito kung magbabago ang kanyang emosyon dahil sa mga sinabi nito.

And he succeed she almost fainted sa sobrang laki ng sinasabi nitong halaga na kahit siguro magkandakuba siya sa loob ng ilang taon ay hindi niya iyon kikitain isama pa ang pagpapagamot nito sa kanyang Ina na kailangang-kailangan na sa lalong madaling panahon.

“I admit your offer is tempting hindi lang dahil malaki ang perang sinasabi mo but the fact na tutulungan mo ang Tatay at Nanay ko ay sapat na para gibain ang sarili kong prinsipyo na magpapakasal lang ako sa lalaking mamahalin ko but now I really—“ ang nuguluhan niyang sabi dahil his offer is really too good to be true at isama pang nangako siya sa sariling magpapakasal lang sa oras na makita niya ang lalaking mamahalin niya at magmamahal sa kanya but now she is getting tempted to swallow everything just for the sake of his family but sa pagkaalala ng kalagayan ng pamilya ay nakapagpasya na siya.

“Before I accept your offer gusto kong malaman ang dahilan mo kung bakit kailangan mo pang bumili ng mapapangasawa with that look and money im sure everyone will be very much willing to marry you kahit hindi mo na sila bayaran” ang sabi niya dito dahil kanina pa siya nagtataka kung bakit mas nanaisin nitong magtapon ng ganoong kalaking pera para lang magkaroon nang mapapangasa kung tutuusin puwede na itong lumakad sa labas ng kuwarto na iyon at magpropose sa kahit sino siguradong walang pagaatubuling tatanggapin iyon dahil sa sobrang kaguwapuhan nito isama pa ang maganda nitong pangangatawan.

“Simple because I need a wife, my Grandfather is really sick and he want me to get married bago niya ibigay sa akin ang aking mana” ang sabi nito sa kanya na nagpatikhim sa kanya imagine pera ang magiging dahilan niya sa pagtanggap sa offer nito at pera din pala ang dahilan nito para alukin siya nito how ironic.

“Bakit ako ang inaalok mo why not your Girlfriend” ang sabi niya dito ng maalalang baka may kasintahan na ito with his look im sure baka kahit sampo ay meron ito.

“If that’s your way of asking if I have a girlfriend then my answer is no, wala akong girlfriend because I break up with my last girlfriend couple weeks ago” ang sagot nito sa kanya at nakita pa niyang bilang naggalawan ang bagang nito tanda ng nararamdamang galit at hindi niya maintindihan kung nagagalit ito sa tanong niya or the fact na ka be-break lang nito at ng girlfriend either way wala siyang pakialam.

“So enough of question, I want you to tell me your decision are you going to marry me or not?” ang tanong nito sa kanya na bahagya pang naniningkit ang mga mata tanda nang pagkairita sa kanya.

“Well I really need to help my Family at kung ang pagpapakasal sayo ang magiging daan para maikatuparan ko iyon then yes im going to marry you” ang buo na ang pasyang sagot niya dito dahil ito na lang ang huling pagkakataon niya para maisaayos ang buhay ng kanyang pamilya.

“Good I will ready the our contract as soon as tomorrow, Because I want all my transaction to be in black and white dahil malaki rin ang puhunan ko for this” ang business tone na sabi nito sa kanya na bahagya niyang ikinapiksi dahil imagine isang business transaction ang tingin nito sa marriage proposal nito sa kanya at isang malaking puhunan ang nakataya kaya gusto nitong may kontrata sila para nga naman kung hindi siya sumunod sa pinagusapan ay madali siya nitong maipapakulong.

“Sure go ahead, pero kasama din ba sa kontrata na pipirmahan ko ang pagganap ko bilang you know” ang Hindi niya masabi-sabi dito dahil nahihiya siya sa lalaking ngayon ay bahagyang nagsasalubong ang mga kilay habang pinakatitigan ang kanyang mukha.

“You mean sex?” ang diretso nitong sabi sa kanya na ikinapula ng kanyang mukha dahil sa paraan ng pagkakasabi nito ay nakakasigurado na siyang napaka experience nitong tao pagdating sa bagay na iyon.

“Unless you want to, but don’t expect me to remain faithful sayo Kung Hindi mo maibibigay ang pangangailang ko dahil ang mga babae ay nakakalat lang sa may tabi-tabi and I can get as many as I want as long as I pleased” ang brutal nitong sagot sa kanya

“But if you as my wife will fulfill your obligation then you can assure that I will be faithful” ang dagdag pa nitong sabi sa kanya na ikinapula ng kanyang buong mukha dahil sa paraan ng pagkakasabi nito habang buong ningas siya nitong pinakakatitigan mula ulo hanggang paa at tumaas ulit ang tingin nito hanggang sa huminto sa kanyang dibdib.

“Brute” ang mahina niyang sabi habang Hindi alam Kung paano tatakpan ang dibdib na tinititigan nito at kitang kita niya ang amusement sa mga mata nito dahil sa kanyang ginawa.

“MY you act like a shy virgin” ang sabi nito sa kanya na ikinapanting ng kanyang tenga imagine sinabihan siyang umaarte lang the nerve of this guy kung alam lang nito na sa idad niyang twenty two ay wala pa siyang nagiging nobyo kahit minsan dahil nasa kanyang pamiya at pagaaral ang atensiyon niya, pero itinikom na lang niya ng mariin ang mga labi dahil siguradong lalo lang siya nitong pagtatawanan pag sinabi niya dito ang iniisip.

“I have to go now I hope you will do what you say at sana sa lalong madaling panahon” ang nasabi niya na lang dito at tinitigan ito sa mata dahil gusto niyang makasiguro na hindi lang siya nito pinaasa na talagang palalayain na nito ang kanyang ama at tutulungan ang ina.

“You can assure to that I will call my lawyer and I will make sure to bring your father out of jail as soon as possible for you lady I hope you will do your part dahil kung hindi makikita mo kung gaano ako kasamang magalit” ang sabi nito sa kanya habang sinasalubong ng mariin ang kanyang mga mata at ng hindi na niya makaya ang paraan ng pagtitig nito ay mas minabuti na lang niyang magbaba ng tingin.

“I will” ang mahina niyang sabi dito at Dali dali na niya itong tinalikuran hindi na siya nagaksaya pa ng panahon na magpaalam dito dahil naiilang siya sa mga tingin nito na hindi niya maintindihan kung nanunuri o nanlilibak.

Nang makalabas siya sa opisina ni Nathaniel ay napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa sobrang kaba na nararamdaman niya hindi niya maintindihan kung bakit basta ang alam niya kailangan niyang makalayo dito napapasiip siya kung tama ba ang disisyon niya na pakasalan ito.

“Bahala basta ang mahalaga ay makakalaya na ang Tatay at mapapaoperahan pa si Nanay” ang bulong niya sa sarili upang sa ganoon ay hindi siya magsisi sa pagpayag na magpakasal sa lalaking dalawang beses pa lang niyang nakikita.

Nang makita niyang nakatingin sa kanya ang sekretarya ni Nathan ay dali-dali siyang lumakad palabas ng opisina na iyon at nang makalabas ay sumakay siya ng jeep papunta sa ospital kung nasan naka-comfine ang kanyang ina.

“Naku mabuti at nakabalik ka na Iha tumawag dito ang Nobyo mo at sinabing ililipat na daw ng Ospital ang iyong Ina” ang masayang sabi ng kanyang Tita Luming na nagpakunot sa kanyang noo tumawag daw ang Nobyo niya na at sino naman ang nobyong sinasabi nito.

“Nobyo?” ang sabi niya sa Tita niya na hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi.

“Oo naku napaka-malihim mo talaga Iha hindi mo sinasabing napakayaman pala nang nobyo mo dahil may naghihintay pang helicopter sa may itaas ng hospital para mapadali daw ang paglipat sa Nanay mo” ang sabi nito sa kanya at bahagya pa siyang kinurot ng mahina sa may gilid niya.

“Si Nathaniel po ba ang Tumawag?” ang hindi siguradong tanong niya dahil hindi siya makapaniwala na ang bilis naman atang kumilos ni Nathaniel kanina lang sila naghiwalay wala pa nga atang kalahating oras ang nakakalipas at eto ililipat na daw ang kanyang ina sa ibang pagamutan.

“Naku oo iha si Nathaniel Fuentabelia pala ang iyong kasintahann naku napakayaman ng pamilya nila sila ang may ari nang pinaka-malaking construction firm sa bansa isama mo pa ang ilang subdivision nila at iba’t ibang negosyo na halos hindi ko na matandaan ang pangalan dahil sa laki at dami ng kanilang mga negosyo” ang kumikislap ang mga matang sabi nito sa kanya nagulat pa siya dahil kahit alam niyang mayaman ito ay hindi niya alam na ganoon pala kayaman.

“Ganoon po ba Tita ang mabuti pa po siguro umakyat na tayo para mailipat na po ang Nanay” ang sabi niya at nagmamadali nang nauna dahil sa sobrang sayang nararamdaman niya dahil sa wakas ma-ooperahan na ang kanyang ina.

Ilang sandali Lang ay nailipat Na ang kanyang Ina sa Heart center kung saan naroroon ang pinakamagaling na doctor sa puso.

Napakalaki ng kuwartong pinagdalhan sa kanyang ina at may dalawa pa itong kama ang isa ay para sa pasyente at ang isa ay para sa bantay meron din itong couch sa gilid paharap sa bintana, meron itong TV na 32” inches may maliit na personal ref sa kaliwang bahagi malapit sa may pinto at sa taas nito ay may microwave pa.

Nang pumasok siya sa pinto na nakapinid ay nakita niyang banyo pala ito at may shower pang kasama at may malaking sink sa gilid sa kabuuan ay napaka elegante nito hindi mo iisiping nasa ospital sila.

“Napakaganda naman nitong kuwarto ko anak mukhang napakamahal ng bawat araw dito” ang sabi ng kanyang Ina na mababakas ang bahagyang pagtataka at pagkatakot dahil akala nito sila ang magbabayad noon.

“Wag po kayong mag-alala Nanay hindi naman tayo ang magbabayad nito tulong po ito sa atin” ang kinakabahan niyang sagot dito dahil natatakot siyang baka magtaka ito kung saan sila nakakilala ng mayaman.

“Anak paano natin ito mababayaran nakakulong pa naman ang iyong ama at sa unang tingin pa lang ay malalaman mo nang napakamahal dito” ang sabi ng kanyang ina na nagtatanong ang mga mata sa kanya.

“Inay wag na po kayong magisip ng kung ano-ano ang mabuti pa ay magpagaling kayo agad para maganda ka ulit pag nakita ng tatay dahil malapit na siyang lumaya ikaw din makikita ka ng tatay na pangit” ang pagbibiro na lang niya dito dahil hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga katanungang nababasa niya sa mata nito.

“Sus kahit naman ano pang maging itsura ko ay patay na patay pa rin ang tatay mo sa akin” ang sabi nito na bahagyang nakangiti na.

“Kaya nga kailangan magpagaling ka na para mas maganda ka pa rin pag nagkita na kayo ng tatay” ang sabi niya dito Na bahagyang nakangiti sa ina dahil natutuwa siyang makitang nakakangiti na ito ulit.

“O sige magpapahinga na nga ako hindi mo na ako kailangan pang bolahin” ang sabi nito sa kanya at bahagya pang hinawakan ang kanyang mga kamay.

“Anak salamat sa lahat” ang sabi pa nito na bahagya nang naging seryoso ang boses.

“Naku ang Nanay talaga akala mo naman iba kami sa inyo hindi na ninyo kailangang magpasalamat” ang sabi niya dito na bahagya nang nangilid ang mga luha.

“Basta salamat pa rin iha at sasabihin ko din iyan sa mga kapatid mo pagdalaw nila. ” ang sabi nito at dahan-dahan nang ipinikit ang mga mata nito para magpahinga.

Napabuntong hininga na lang siya nang makitang nakapitkit na ang Ina kung alam lang nito ang kapalit ng lahat ng iyon ay baka isumpa siya nito dahil wala na rin siyang pinagkaiba sa mga babaing bayaran.

Pero alam niya wala siyang karapatang magsisi dahil ang lahat ng kanyang sakripisyo ay para sa kabutihan ng kanyang mga magulang at alam niya sa sarili niya na kung papipiliin siya kung buhay niya o buhay ng mahal niya sa buhay ay buong puso niyang pipiliin ang kanyang mga mahal.

Kinahapunan ay dumating na ang kanyang Tiya Lumeng na umuwi muna sa bahay ng mga ito kaninang umaga nang mailipat ang kanyang Ina sa ibang ospital kaya siya naman muna ang nagpaalam dito na uuwi na muna para maghanda ng pagkain ng mga kapatid pumayag naman ito kaagad.

Dahil kaabot Lang ng pera ng kanyang kuya kahapon ay naisipan na muna niyang dumaan sa palengke para bumili ng pagkain dahil walang wala na talagang makain sa bahay nila.

Bumili siya ng isang kilong pork chop, kalahating kilong giniling, isang kilong adobo cut na baboy at isang kilong manok nang madaanan niya ang nagtitinda ng pang-almusal ay bumili siya ng dalawang kilong hotdong na malalaki, dawalang dosenang longganisa at apat na tig-kakalahating kilong tocino, kumuha na rin siya ng dalawang dosenang itlog at namili ng gulay halos maubos ang 1200 niyang pera dahil minabuti na niyang mamili ng maramihan dahil wala siyang panahong mamalengke parati dahil bukod sa nagtatrabaho siya mula alas sais ng umaga hanggang alas-dos ng hapon ay kailangan pa niyang magbantay sa kanyang nanay sa gabi hindi na nga siya nakakapasok sa school 4 na araw na mula ng magkasakit ang kanyang ina dahil sa sobrang daming kailangang gawin.

Pagkatapos makapamalengke ay nagmamadali na siyang umuwi ng bahay dahil mag-aalas singko imedya na malapit nang umuwi ang kanyang mga kapatid at hindi pa siya nakakapagluto tamang tama lang na nagala-sais nang gabi ng makauwi siya ng bahay dali dali siyang nagsaing nang kanin habang hinihintay ang sinaing ay inilagay na niya sa ref ang mga pinamiling pagkain at sinimulan nang maghiwa ng pangsahog sa iluluto niyang menudo.

Katatapos pa Lang niyang makapagsaing at sinisimulan na niyang mag-gisa ng sibuyas, bawang at carrots, ng dumating ang kanyang kapatid na si Nancy na galing sa eskuwela.

“Ate nakapamalengke ka na pala at wow mukhang masarap ang ulam natin ngayon ah ” ang sabi nito at bahagya pang inamoy ang ginigisa niya.

“ Oo diba nangako akong pupunta sa palengke ngayon kaya ayan marami na ulit tayong pagkain” ang sabi niya dito at hinipo ang likod nito.

“Hala pasok na sa kuwarto mo at magbihis ka ikaw talaga sinabi na sayo ni nanay na wag magpapatuyo ng pawis diba” ang sermon niya dito habang pinapahiran ng panyo nito ang likuran.

“Sorry oo nga pala Ate kumusta Na ang Nanay narinig ko si Kuya kagabi na kausap ka at nakita kong nag-alala siya ng sobra?” ang sabi nito sa kanya na kababakasan ng pag-aalala ang mukha dahil mula ng ma-ospital ang kanyang Ina ay minsan lang itong nakadalaw dito.

“Wag kang mag-alala mabuti na ang Nanay sa katunayan nga inilipat na namin siya sa mas magandang pagamutan” ang sabi niya dito at bahagyang nginitian ito.

“Ganoon ba mabuti naman nag-alala ako ng sobra Ate sasama ako sayo mamaya ok ? Tutal wala naman pasok bukas dahil sabado” ang sabi nito sa kanya at nang tinanguan niya ito ay naglulundag pa ito na ikinailing niya dahil napakabata pa talaga ng isip ng kapatid niya.

Nang lumabas Na ito ng kusina ay isinahog na niya ang patatas at baboy para bahagya niyang pinutol-putol para lumiit ng konti at binuhusan niya ng konting tubig at tinakpan para lumambot.

“Naku kuya naka-uwi ka na pala” ang gulat niyang sabi dito nang makita niya itong nakaupo sa may salas at mukhang malalim ang iniisip.

“Oo kanina Lang at narinig ko ang sinabi mo kay Nancy na inilipat mo ang Nanay pero saan ka kumuha ng pera?” ang nagtataka nitong tanong at bahagya pang nakakunot ang noo.

“Sasabihin ko muna sana sayo Kuya ang tungkol doon pero naisip ko sosorpresahin ko na lang kayo” ang kinakabahan niyang sabi dito dahil nakikita niyang masuring nakikinig ang kanyang Kuya.

“Saan mo inilipat ang Nanay?” ang tanong nito sa kanya na hindi pa rin nabubura ang pagkakakunot ng noo.

“Sa Heart Center Kuya” ang mahina niyang sabi dito na pilit iniiwasan ang mga tingin nitong nanunuri.

“Saan ka kumuha ng pera ? Dahil alam Kong hindi nila inaadmit ang kahit sino doon ng hindi nagbabayad ng deposito at isa pa saan tayo kukuha ng ibabayad doon napakamahal nang ospital na iyon Faith” ang medyo mataas na nitong boses dahil sa pag-aalala kung saan sila kukuha ng perang ibabayad sa pagamutan.

“Bayad na iyon Kuya at inihahanda na rin nila ang operasyon ni Nanay sabi ng doctor na nakausap ko kanina puwede na siyang operahan sa Lunes” ang sabi niya rito na nanginginig ang boses dahil hindi siya sanay na marinig ang boses nitong galit.

“ Faith saan ka kumuha ng pera? Sabihin mo sa akin kung saan ka kumuha ng pambayad?” ang sigaw nito Na maririnig sa buong bahay nila.

 “Ate, Kuya bakit kayo nagaaway?” ang tanong ng kapatid niya na napababa dahil sa sigaw ng kanyang Kuya.

“Pumasok ka sa kuwarto Nancy at naguusap kami ng Ate mo” ang sigaw nito sa kapatid nila na walang nagawa kung hindi ang mapatakbo sa kuwarto dahil sa takot sa kuya nila.

“Magsabi ka nang totoo Faith anong ginawa mo para makakuha ng ganoong halaga?” ang dumadagundong nitong sigaw at mahigpit Na hinawakan ang kanyang braso pakiramdam niya ay mapuputol Na ang buto niya sa braso dahil sa higpit ng pagkakahawak nito.

“Kuya nasasaktan ako” ang umiiyak Na niyang sabi sa Kapatid na mas lalo pang hinigpitan ang hawak sa kanyang braso kaya napadaing na lang siya sa sakit.

“Talagang masasaktan ka sa akin Faith kung hindi mo sasabihin kung saan ka kumuha ng perang pambayad sa Ospital” ang sabi nito sa kanya at halos lumuwa na ang mga mata nito dahil sa panlilisik nito.

“Kuya galing sa mapapangasawa ko”ang natataranta niyang sagot dito habang yukong yuko ang mga ulo dahil ayaw niyang masalubong ang mga nanlilisik nitong mata.

“Mapapangasawa?” ang sabi nito Na bahagya nang lumuluwag ang pagkakahawak sa kanyang braso kaya nag-angat siya ng mukha at tinignan ito.

“Oo Kuya” ang mahina niyang sabi dito at naramdaman Na Lang niyang binitiwan Na nito ang mga braso niya Na bahagya nang nangingitim dahil sa higpit ng hawak nito kanina.

“Bakit wala naman akong naririnig Na may nobyo ka” ang sabi nito habang pinakakatitigan siya parang binabasa ang katotohanan sa sinabi niya.

“Sino ang lalaking iyon Faith?” ang dagdag pa nitong tanong sa kanya.

“Si Nathaniel Fuentabelia” ang halos bulong niyang sabi dito at kitang kita niya ang gulat na lumarawan sa guwapo nitong mukha.

“Si Mr. Fuentabelia na nagpakulong sa ating Ama?” ang sabi nito sa kanya na lalo atang nag-kunutan ang noo nito dahil sa sobrang pagkabigla sa pangalang sinabi niya.

Series Navigation<< Biniling Pag-ibig: Chapter 2Biniling Pag-ibig: Chapter 4 >>

241 thoughts on “Biniling Pag-ibig: Chapter 3

Leave a Reply