About

Ang Tagalog Online Pocketbook ay nagsimula noong Pebrero 2008 sa pangunguna ni Yesha, Tin, at Foo na unang matatagpuan sa http://tagalogonlinepocketbook.wordpress.com.

Lumipas ang mga buwan at dumami ang mga nagbabasa at nagsusulat kung kaya’t nag-desisyon kami na ilipat ito sa isang paid server at domain gamit ang aming personal na kayamanan.

Ngunit nitong Nobyembre 2017, bumigay ang aming server at maging ang aming web host ay sumuko sa laki ng database ng TOP kung kaya’t napilitan kaming i-reset ang TOP at magpahinga saglit.

Ngayon, muli naming inihahandog sa inyong lahat ang TOP na una ninyong hinangaan. Marami ang nainip ngunit nanatiling buo ang aming loob na muli kayong paglingkuran.

Tama na ang dada at ikaw ay muling magbasa.

TOP Support Team

Note: Kasalukuyang dumaranas ang TOP ng “manual” migration upang mapiling mabuti ang mga kwentong ibabalik namin sa dati nitong pwesto. Kalma lang ha, ka-TOpper. 🙂

Q: Ang laging sinasabi ng TOPper ay… (+1 gils) [mycred_load_coupon] (Hint: iloveT__)