A Promise Not To Break: Epilogue

This entry is part 18 of 18 in the series A Promise Not To Break

FIVE YEARS And yet the grave still looked knew. Halatang may nag-aalaga at nagmamahal sa taong nahihimlay doon. It tugged at Dave’s heart. Lalo pa’t napakalaki ng ginampanang role sa buhay niya—nila—ng taong naroroon.

“Daddy? Tagal pa ba tayo?”

Lumingon siya at tinignan ang kanyang tatlong taong gulang na anak—si Anaestasia. He smiled. She looked so much like her mother especially when she was looking so bored like that. Iminosyon niya itong lumapit. Lumuhod siya upang mas maka-usap niya ito ng maayos.

“Sandali na lang baby,” wika niya rito. “Darating na si mommy niyan.”

“Tagal eh!” nagmamaktol nitong sagot. He laughed as he kissed her head.

“Konting hintay na lang, Sushi-baby.” Nakakunot ang noong tumango ito, halatang pilit lamang siya nitong pinagbibigyan. “Hey, why don’t you play a little more? Marami pa namang kids sa playground, right?”

Umiling ito. “Dirty,” dahilan nito.

“Who’s dirty?” tanong ng isang boses sa likod nila. Sabay silang lumingon ni Sushi.

“Mommy!” sigaw nito sabay takbo sa three months pregnant niyang asawa.

“Hi, baby,” nakangiting sabi nito ng mayakap ito si Sushi. “Sorry matagal si mommy.”

“Okay lang mommy. I played naman.”

“But she just told me that she was getting bored,” kunwari’y sumbong ni Dave ng lumapit siya sa kanyang mag-ina.

Tinignan siya ng masama ng kanyang anak. “’Di naman, eh.”

“Oy, hindi daw, oh.”

“Hep-hep. Tama na nga ‘yan,” natatawang awat sa kanila ng kanyang asawa. Nagpalipat-lipat ito ng tingin sa kanilang dalawa. “So who’s dirty?”

He shrugged. Si Sushi ang nagpresinta ng sagot. “Slide, mommy. Kids put yucky mud sa slide.”

Nagkunwari itong nashock sa sinabi ng anak. “Talaga?”

Seryosong tumango si Sushi. “Yes. So hindi na’ko nag-play. Sabi mo ‘di ba, yuck ang dirty.”

“Yes, baby. Yuck ang dirty,” sagot naman ng kanyang asawa with a smile. “Baby, why don’t you get your toys so we can put them in the car? Iniwan mo ba sila sa playground?” Tumango ito. “Okay, get them muna, ha? We’ll wait here.”

“Yes, mommy,” sagot naman ni Sushi as she ran back to the playground. Then his wife straightened to speak with him.

“So kumusta na si Mael?”

“Terrible. Kulang na lang ay magwala siya sa labas ng delivery room dahil ayaw siyang papasukin ni Carrie. Carrie was of course, perfectly, okay.”

He hooked his arm around her waist. “I knew that man was a little too panicky,” he whispered with a smile sa tenga ng asawa niya. Humarap ito sa kanya.

“Nagsalita! Hello, hindi ko yata makakalimutan ang itsura mo nung nanganak ako kay Sushi, no!” pang-iinis nito. Then she lowered her voice. “Or your face when they told you that I almost died.”

Hinigpitan niya ang hawak rito. “Prie, I’m always panicky when it comes to you,” sagot niya habang mabilis na dumaan sa kanyang isip ang mga nangyari five years ago. Nang muntik na mamatay si Prie sa operasyon at humahangos at umiiyak siyang nagpunta sa ospital right after his performance.

Nagkaroon ng konting komplikasyon sa operasyon pero dahil determinado ang mga doktor, nailigtas nila si Prie. His Prie.

Although unfortunately, only one month after his success, Dr. Harlington succumbed to heart failure himself. His ashes were buried with honors on the hospital’s grounds as he wished. Isa kasi ito sa nagtatag ng hospital na ‘yon.

And because Prie needed to recover first and be constantly checked-up, napagdesisyunan na nilang mamalagi sa States. After a year, doon na rin sila nagpakasal.

“So you say,” taas-kilay na sabi nito.

“Ganyan talaga ‘pag nagmamahal ka. Nakakatakot.”

She smiled. “Better than nothing, right?”

“You bet,” sagot niya rito. Akmang hahalikan na lamang niya ito ng tumatakbong lumapit sa kanila si Sushi at ginawa silang break.

“Hey, easy, baby.”

Iwinagayway nito ang mga laruan nito sa kanila na parang trophy. “I cleaned them!” masayang sabi nito. “I cleaned them, look.”

“Wow, oo nga,” segunda naman ni Prie. “You cleaned them all by yourself?”

Nagmamalaking tumango ito. “Yes, mommy!”

Tumingin ito sa kanya na puno ng tawa ang mga mata ng makita nila ang maduming laylayan ng damit nito. “At least the toys are clean,” natatawa niyang sagot sa tahimik na tanong nito.

Tumawa ito ng malakas. “Right.” Bumaling  ito ulit sa tuwang-tuwang si Sushi. “Come, baby. Uwi na tayo.”

“Yes mommy,” sagot ng anak nila sabay abot ng kamay nito sa kanya. “Daddy, carry me!”

“Sure, baby,” sagot naman niya. Itinaas niya ito at inayos ang hawak rito, habang ang isang kamay naman niya ay nasa balikat ni Prie.

“I want speg-hetti. Grandmama said she’ll cook speg-hetti when we come back.”

Nagkatawanan silang mag-asawa. Sushi was dearly spoiled by her grandmamma Lexa. “Sure, baby,” he said as they walked towards the car. He had never felt so contented with his life.

###

AUTHOR’S NOTE:

Dito na po nagtatapos ang story nina Dave and Prie. I hope you had a good time reading it! (I did! XP)

Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking mga istorya, in particular, and Tagalog novels in general. Nawa’y patuloy pa rin po ninyong basahin ang mga susunod ko pang nobela. Again, thank you very much for your time and comments. They are belovedly taken.

On the other hand, ang “A Promise Not to Break” ay ang unang libro po ng aking book series regarding the “Fuentebella Family.” I’m not sure if you’ll get to meet all of them here, but hopefully, muli po akong makapag-post sa TOP. 🙂

The next two books are entitled “Stalking Love” (the story of Kristoff and Lovelace) and “Cradle Snatcher” (Chance and Maharlika). They are both available in ebook already. For the Fuentebella Series Tree, you can go to here.

Maraming salamat po ulit! God bless!

Loves,

Rosalyn

Series Navigation<< A Promise Not To Break: Chapter 15 (END)

114 thoughts on “A Promise Not To Break: Epilogue

Leave a Reply