A Night To Remember: Teaser

This entry is part 1 of 15 in the series A Night To Remember

SA UMPISA ay isa lamang paghanga ang nararamdaman ni Ayessandra kay Tyler.

Ngunit habang tumatagal ay lalong lumalim ang nararamdaman niya dito dahil bukod sa physically attractive na ito, matalino at mayaman pa.

Kaya ng magkaruon siya ng pagkakataon na makalapit dito ay hindi na niya pinakawalan ang chance na iyon dahil ibinigay niya ang kaniyang sarili dito.

Pero… nanalo ba siyang talaga o magiging daan ito upang masaktan siya sa huli?

First published on December 22, 2008
Teaser edited by Foo on January 24, 2018
Stock photo by photogenic-art.deviantart.com/

Series NavigationA Night to Remember: Chapter 1 >>

171 thoughts on “A Night To Remember: Teaser

Leave a Reply