Her Love Eros – Chapter 1

FIRST time pa itong application ni Sherin Calzado bilang full-time teacher. Apat na unibersidad na ang kanyang inaaplayan ngunit isa lamang ang nag-respond sa kanya. Ang University of St. Luke’s for Men.

Nasa loob siya ng pribadong opisina ng presidente o tagapamahala ng unibersidad na yaon, para sa kanyang personal interview.

Tahimik niyang sinusulyapan ang nag-i-interview sa kanyang si Mr. Lino Manggus. Middle-aged ito, nakasalamin, may katabaan at may maamong mukha.

Kumikislap-kislap ang wedding ring nito habang tinitignan ang mga papeles ng dalaga.

“So, you were a novice,” ang anang nito na tinignan siya sa mukha.

“Yes, sir I was for a short time though.”

“What was your reason to get out of the convent?”

“My parents died in a bus bombing last year. And I have to take care of my younger brothers and sisters who are all in their first and second years in high school.”

“Ah, yes. You stated here in your Personal Background that you have two younger twin brothers and sisters. These are very rare cases, I should say. ” Napatangong ani Mr. Manggus.

“Yes, sir.”

“Tell me. What do you think you can do for the school?”

Eto na, naisip pa ng dalaga. Ano nga ba?

“I believe I can help improve the student’s moral values and education, sir. Through this, every student can build and/or develop a good character.”

“Which is not impossible, Miss Calzado. That is exactly what we need in this school. Do you think you can cope if we give you a chance?”

“Yes, sir. I will do my best.” Mabilis na sabi niya.

“Well then, you are hired. Welcome to the university.”

Ngumingiting sabi ng tagapamahala ng unibersidad na tumayo at inilahad ang isang kamay kay Sherin.

Hinawakan ng dalaga ang kamay nito nang may matipid na ngiti.

“Thank you very much, sir.”

“Pero sabihin mo sa akin, Miss Calzado. Makakayanan mo bang pumasok dito na puro lalake ang makikita mo?”

“I think I’ll get used to it in no time, sir.” Assure naman niya.

“Of course, dalawa na kayong babaeng teachers dito.”

“Mabuti na lang at hindi siya dalagang katulad mo. Kung hindi ay malamang umalis na siya matagal na.” Turan pa nito. “Well, you can start anytime you want. But I suggest, tomorrow upang ma-familiarize mo ang campus and then, mapag-aralan mo na ang magiging loads mo.”

“Right, sir. Thank you.”

Lumabas na siya ng opisina nito. Nakasalubong niya sa labas ng pasilyo ang dalawang may edad ng lalake. Tinignan siya ng mga ito at nginitian siya. Hindi naman siya tumugon dahil di naman niya kilala ang mga ito. Bahagya lang siyang tumango.

Bumaba na siya ng building. Sa right side nito ay may isa pang building at sa left side nito ay naroroon ang Students’ Lounge. At dito ang pathway kung saan papalabas ng gate ng unibersidad.

Dahil sa makalawa na ang Enrolment ay may mangilan-ngilang estudyante ng tumatambay doon. May limang kalalakihang nandoon at masayang nagkukwentuhan.

Biglang humina ang mga boses ng mga ito nang papalapit na siya sa mga ito.

“Nagsisimula na bang tumanggap ng mga babaeng estudyante dito?” tanong ng isa sa mga kasamahan.

Napasulyap ang dalaga sa lalakeng tahimik na nakaupo, na malinaw na lider ng grupo. Matiim ring nakatingin ito sa kanya habang naglalakad.

Sa tantiya ng dalaga ay nasa late twenties na ang lalakeng ito, matangkad ito, moreno, mahaba ang maalon na buhok nito para sa isang lalake dahil hanggang balikat ito, matangos ang ilong, deep-set eyes at may karakter ang atmospera nito.

“Ewan ko. Baka bagong prof yan,” suhestiyon ng isa pa.

“Ano kaya kung tatanungin na natin?” sabad ng pangatlo pa.

“Huwag na. Wala sa mood si Eros.” Sabi ng pang-apat na ininguso ang lalakeng nakaupo at tahimik lamang.

Lumampas na ang dalaga. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito nang makalabas na siya ng gate na tinanguan lang ng bahagya ang dalawang guards.

Dumaan muna sa grocery ang dalaga. Dumating siya sa kanilang bahay (nirerentahan niya ang ibabang bahagi ng bahay na ang may-ari ay pinsan ng Mother Superior nila), at naroon lang ang dalawang kapatid na kambal na mga babae.

“O, saan ang mga kuya nyo?” tanong niya sa kambal.

“Naglalaro po ng basketball,” ang sagot ng maarteng si Shirley.

Nagma-manicure ito, samantalang naglalaro ng puzzle ang kambal nitong si Sheila.

“Ganon ba? Halika, tulungan nyo ako rito. Magluluto tayo para sa hapunan natin.” Sabi pa niya.

Agad na tumayo si Sheila. Iniwan muna nito ang puzzle na crosswords sa maliit na mesa sa may maliit nilang sala.

“Te, ako na lang ang maghuhugas mamaya. Tamang-tama para matuyo ang nails ko,” ang sabi ni Shirley.

Umirap si Sheila sa kambal niya.

“O, siya siya. Halika na Sheila, tulungan mo ako dito. Ikaw na ang magsaing. Ako na ang gagawa ng iuulam natin.”

“Opo, te.” Talimang anang kapatid.

Gabi na nang dumating ang kambal na lalakeng kababatang mga kapatid rin ni Sherin. Pawis na pawis ang mga ito at dala-dala ni Sam ang bola ng basketball. Si Sherwin naman ay hinuhubad kaagad ang pawisang sando at ipinupunas sa katawan.

“Hmp, ang baho n’yo!” reklamo pa ni Shirley.

“Hus, ang arte mo!” umismid naman si Sherwin at itinapon sa mukha ng kapatid ang sandong ipinunas sa katawan.

Tumili si Shirley nang maamoy ang pawisang sando at nagtawanan ang mga lalakeng kambal.

“O, buti sa yo yan!” sabi pa ni Sam.

“Ate, sina kuya, o!” sumbong pa ni Shirley.

“Hoy, tigilan nyo na riyan si Shirley. Sam, itago mo na ang bolang yan. Sherwin, magbanlaw kayo ng maaligamgam na tubig. Ayokong nangangamoy kayo dito,” sabi pa ni Sherin sa mga kapatid.

Dinilaan ni Shirley ang mga ito. Ginulo naman ni Sam ang buhok ni Shirley na laging nakalugay nang maayos. At mabilis na tumalilis nang itapon nito ang isang bote ng nail polish sa puwitan. Buti na lang hindi natamaan ang alinman sa dalawang lalakeng magkakambal.

“Shirley, masakit yan pag tumama.” Ani Sherin sa kapatid.

Umingos naman ang pinagsabihan. Tinignan naman ito ni Sheila na tahimik lang na naghahanda ng mesa para sa kanilang hapunan.

“Kumusta na po ang interview nyo, te?” tanong pa ni Sheila nang nasa hapag na silang limang magkakapatid.

“Magsisimula na ako bukas. Dahil sa makalawa na rin ang enrolment sa St. Luke’s.”

“Congrats, ‘te,” sabi pa ng dalawang lalakeng kambal.

“Salamat. Well, sa inyo? Kelan ba ang enrolment nyo sa school?”

“Next week pa po, ‘te,” sabi ni Sam.

Magpi-first year ang kambal na sina Shirley at Sheila. At magsi-second year naman ang kambal na sina Sam at Sherwin.

At dahil sa konti lang ang perang naiiwan sa kanila ang mga magulang ay sa Public Schools lang makakayanang papag-aralin ni Sherin ang mga ito.

“Sige, tamang-tama naman siguro na matapos ang enrolment sa unibersidad at saka maaasikaso ko kayo. Dapat mag-aaral kayong mabuti.”

“Opo, ‘te,” seryosong anang mga kapatid niya.

14 thoughts on “Her Love Eros – Chapter 1

Leave a Reply