One Way Or Another, I’m Gonna Get You – Chapter 3

One way or the other, I'm gonna get you

One way or the other, I'm gonna get you

Alam ni Hunter na nagiging unfair siya kay Thora. Sa ginagawa niya ay sinasamantala niya ang pagiging inosente nito sa larangang iyon. Halatang-halata na wala pa talaga itong kamuwang-muwang sa ganito. But God forgive him for he was no saint at all. At nang sundin nito ang kanyang sinabi ay parang inilipad ng hangin ang natitira pa niyang pagpipigil. He darted his tongue out and traced the shape of her upper lip for a few moments before he let himself fully savoured the sweet taste hiding inside her mouth. She’s like sweetness and sin rolled into one.

Hindi na napigil ni Thora ang pagkawala ng isang ungol sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga braso niya’y parang may sariling mga isip na pumulupot dito kahit paman ayaw niya. Ayaw niyang umasa sa sasakyan dahil baka dumulas lang siya. Tutugon na sana siya sa halik nito nang ito na ang magkusang tumigil.

This is not the right thing to do. Parang biglang bumalik ang katinuan ni Hunter na saglit na nawala dahil sa halikang iyon. Unti-unti siyang tumigil at bahagyang inilayo ang mukha sa dalaga upang sumagap ng hangin na papawi sa init na nararamdaman ng mga sandaling iyon pero nanatili ang mga bisig niya dito.

“Baby, we need to stop bago pa natin pagsisihan ang sumunod pang mangyayari.” Aniya sa kalmadong boses kahit pa kabaliktaran niyon ang nararamdaman niya for the kiss left him shaking .

Ang pauos na tinig ni Hunter ang unang pumasok sa kanyang kamalayan. Parang binihusan siya ng malamig na tubig at nagpilit na humalagpos mula sa pagkakayakap nito. Kailangan niyang dumistansya dito. “Why did you kissed me?” Tanong niya sa lalaking kani-kanina lang ay kayakap niya. Pilit niyang binubuhay ang galit na nararamdaman para dito nang sa gayon ay mapagtakpan niya ang sarili.

Hunter was amused with the hatred he’s seeing in the depths of her doe like eyes. “Don’t tell me you didn’t like it?” he said tauntingly.

Parang bigla pumula ang paligid sa paningin ni Thora. Oh yeah, she’s definitely seeing red. Sabi niya sa sarili sabay hampas dito. “Nakakainis ka talaga. Sarap mong patayin!” di mapigilang bulyaw niya rito. “How dare you say that to me when all along ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ang bagay na iyon.”

“Stop it. Nakakarami ka na. Nananakit na rin dibdib ko at baka hindi na ako makahinga sa ginagawa mong paghampas sa akin.” Saway ni Hunter kay Thora bagamat di ito kakikitaan ng ano mang sakit. Kahit nakangisi ito ay seryoso naman ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. The intensity of his look scared the hell out of her kaya naman minabuti na lang niyang tumigil.

“Let go of me you jerk. At wag kang magkakamaling ulitin ‘yun.” Ngitngit ni Thora.

A chuckle escaped his lips because of that. She really is amusing. “As far as I can remember you enjoyed the kiss as much as I did.” Sabay hawak sa baba nito ng kanan niyang kamay at sapilitang hinuli ang tingin nito habang abala naman ang kaliwa niyang kamay na may hawak sa dalawang palad nito.

“When cows have two heads.” Wala siyang planong magpatalo dito dahil kapag hinayaan niya iyon ay para na ring inamin niyang tama ito. Nagpumiglas uli siya buti na lang at nakawala na siya.

“You can deny it to yourself but one thing is for sure, you can never hide the truth from me. Besides it’s all over your face.”

Magpapatuloy na sana si Thora sa gagawing pagsakay sa kotse nang bigla itong magsalita uli na para bang may nakalimutan. “By the way about something you said earlier. About cows having two heads, I’ve seen one. In a carnival show, gusto mong isama kita dun?” nang iinis na alok nito. Kahit pikang-pika na siya dito ay hindi na lang niya ito pinatulan sa takot na baka totohanin ang banta nito kanina na hahalikan siya uli kung hindi siya tumigil sa kakahampas dito.

“Balikan mo na ang papa mo sa loob at baka mag-alala iyon. And don’t make me repeat what I just said baka hindi ko mapigilan ang sarili kong halikan ka uli. Ayaw mo pa naman nun di ba?” nakangiting aso na siya and Thora believed him dahil nag mamadali na itong tumalilis sa direksyong pabalik sa restaurant at iniwan siya.

I will never regret what I just did to you, Thora, kahit isumpa mo man ako hanggang langit. I can’t say that I am sorry kahit pa matatawag nang pagsasamantala sa iyong kainosentehan ang aking ginawa but one thing is for sure I’ll grab ever chance I get just to be able to kiss you. And with that he slowly stepped away from the car and followed her back inside kung saan naghihintay ang papa nito.

“Oh, anak, what took you so long? And where is Hunter?” nagtatakang tanong ni Richard kay Thora na halatang galit parin dahil sa madilim na mukha nito.

“Baka nasagasaan na dun sa may parking lot.” Walang pakialam na sagot niya sa ama. Buti sana kung ganun ang nangyari. Lord, kayo na po ang bahala sa kanya kung anong klaseng parusa ang ibibigay ninyo. Sana po pahirapan ninyo sa nang sa ganun eh makaganti man lang ako sa kanya. Di maiwasang dasal niya kahit pa ba alam niyang mali iyon. I know I am being unfair towards him but I can’t help it. Everytime I see him para bang nawawala ako sa linya and all that I know is that I badly wanted to wipe that infuriating grin off his face. She’s too busy with her thought at hindi namalayang hindi pala kanya ang upuan and that the owner was right beside her standing. Ang tikhim na nagmula dito ang umagaw sa kanyang atensyon at taas kilay na nagtanong dito, “What?”

“You’re on my seat.” He answered her with an innocent smile that if only she doesn’t know him ay paniniwalaan siguro niyang wala iyong kahulugan pero alam na niya ang likaw ng bituka nito. He’ll grab every opportunity to taunt her mercilessly habang ang kanyang magaling na ama ay nakikinig lang sa kanilang dalawa. Innocent his ass! Makikipagtalo pa sana siya rito nang may biglang magsalita sa likuran nito.

“Hunter? Is that you?” maarteng tanong ng babae sa likuran nito. “It’s really you. Where have you been? I’ve been looking for you everywhere and I couldn’t find you.”

“Mariz? Anong ginagawa mo rito?” Oh no. Every time na nagkikita sila ng babaeng ito imposibleng hindi magkaroon ng komosyon kahit pa nasa public place iyon. Yes, Mariz is a walking trouble when he is primarily involved that is why he decided to break up with her pero di pa rin iyon matanggap nito at palaging naghahabol.

“Is that the right way to greet your girlfriend?” nagtatampong tanong nito sa kanya. “Come here and give me a kiss, darling.” Sabay kapit sa kanyang batok. At bago pa siya makailag ay nakahalik na ito sa kanya at naglalambitin na.

Oh, hell! I’m gonna kill you, Mariz! Bulong niya sa sarili habang pilit na binabaklas ito sa pagkakakapit mula sa kanya. Hindi makapaniwalang nakatitig na lang si Thora sa halikang nangyayari sa mismong harapan niya.

Bastard! You two timing jerk! Paghuhumirantado ng  kalooban ni Thora. How dare he say he’s my fiancé minutes ago and then kiss another woman in front of me? Hindi pa rin nakakahumang tanong niya sa sarili.

Affected ka? Akala ko ba you don’t want him as your fiancé? Singit ng munting tinig sa iba pa niyang mga iniisip. Bakit nga ba? Ano na bang nangyayari sa akin? I’m silently talking to myself about what? About this jerk! Lord, magiging schizophrenic pa yata ako nang dahil sa kumag na ‘to. Hindi niya namalayang puno na pala ng selos ang kanyang mga matang nakatingin kay Hunter at sa bruhang pigil-pigil nito sa mga braso.

Mga tinging hindi nakaligtas sa kanyang papa. Maybe there’s a big chance na matanggap ni Thora si Hunter kung pagbabasehan ang reaksyon nito. Bahagyang nabuhayan siya ng loob. He just hope he’s right.

Maging kay Hunter ay hindi iyon nakaligtas at may nabuong ideya sa kanyang utak. I think it’s time to turn the tables around and have the upper hand.

“Mariz, I thought you’ve already accepted the fact that we are through already?” malumanay niyang tanong sa babae.

“No, Hunter, I don’t want to.” Childish na sagot nito at lalo pang isiniksik ang katawan.

“Don’t be like that.” Wika niya sa gano’n paring tinig habang lihim na nakatitig kay Thora na lalo pa yatang nangulimlim. And because of that ay mas ginaanan ang salita kay Mariz even if gusto na niya itong bulyawan.

“Fiancee? Who?” di makapaniwalang inilingap nito ang paningin sa paligid. “Where is she?” she demanded.

“Right over here.” May pagmamalaking turo ni Hunter kay Thora na agad namang sinalubong ng nagbabagang tingin nito.

“Her?” Halatang ayaw niton maniwala. “This child over here is your fiancée? I never thought na bumaba na pala standards mo pagdating sa pagpili ng mapapangasawa.” Nanakainsultong tanong nito. Pati ang paraan ng pagsipat nito sa kanya ay ganun din.

“Yeah, this jewel over here is the one. And a piece of advice kung ayaw mong masapak dumistansya ka muna.”

Sumusobra ka nang unggoy ka! Makikita mo magsama kayo ng luka-lukang iyan. “No, miss, ‘wag kang maniwala sa kanya. Kinulang lang ‘yan ng kain kaya kung anu-anong boladas ang lumalabas sa bibig.” Mahinahong pagkakaila niya na halatang pinaniwalaan naman ng bruhang parang tuko kung makakapit dito.

“Hindi naman pala, eh. Ikaw kung anu-ano na lang ang mga di kapanipaniwalang bagay ang sinasabi mo sa ‘kin, Hunter, ha? Sige ka magtatampo na talaga ako sa iyo.” At mas kumapit pa ito sa kanya.

“He’s all yours I won’t mind. Actually if you did just that you are doing me a big favor.” Walang ano mang mababakas na emosyon sa kanyang mukha.

Nailing na lang si Richard habang pinagmamasdan ang mukha ng anak niya. She’s wearing her mask again.

Wrong move. Naisip ni Hunter, gayun pa man ay di siya tumigil sa plano. “Baby, I just ate a while ago. Ikaw pa ‘yung hindi kaya baka ikaw ang nagugutom. Kita mo na at pati ‘yung lover’s quarrel natin ay sineseryoso mo na.” na sinundan niya ng mahinang tawa and then he caressed her chick softly while gazing fondly into her warm brown eyes. Richard, Mariz, and everyone else in that place are forgotten. He wanted badly to remove that mask.

Napipika na naman si Thorakay Hunter. Anong karapatan nitong tawagin siyang baby?! Ungas ka talagang lalaki ka. Why can’t you just leave me alone? Pero hindi niya maintindihan ang sarili habang nakatitig sa mga mata.

How come you have such an unusual eyes? Not a typical Filipino coloring. Nagtatakang tanong niya sa kanyang sarili habang unti-unting nalulusaw ang kanyang galit para dito at napapalitan ng kakaibang damdamin na hindi naman niya maintindihan. Ang tikhim ng kanyang papa na nasa kabilang panig ng mesa ang pumukaw sa sandaling iyon. This is driving me insane.

“Thora, what’s your order?” tanong ng kanyang ama. Sandali muna siyang tumitig dito na para bang hindi niya maintindihan ang mga salitang lumalabas mula sa bibig nito.

Snap out of it! Pangaral niya sa sarili. “’Pa?”

“Ang sabi ko ano ang gustomong kainin?” Ulit nito sa tanong sa kanya.

“Kayo na lang, ‘Pa. Hindi ako familiar dito sa restaurant na ito.” Sa kawalan ng masabi ay ipinabahala na lang niya sa ama ang pag-o-order sa kanyang pagkain.

Maging si Hunter ay nakabawi na rin mula sa kakaibang pakiramdam na iyon. “So, Mariz, I think you should go along now. Please don’t trouble yourself with us anymore.” He dismissed her like she’s nobody.

Hearing this gusto sanang magwala ni Mariz. Pero alam niyang wala siyang magagawa sa ngayon. Soon, Hunter. You are going to be mine. All mine at walang ibang pwedeng mag may-ari sa iyo. Not even this girl and she is nothing compared to me. “Sure, darling, baka kasi hinahanap na ako ng mga kasama ko. Just see you around.” Paalam nito sa malanding tinig na para bang si Hunter lang ang tao at wala sila.

Naramdaman niya ang pagtapik ni Hunter sa kanyang balikat. Wala sa sariling umusog siya at binakante ang upuan at lumipat sa katabing isa.

“Whew, ‘kala ko wala kang balak na paupuin ako.” Parang nakahingang sabi ng binata sa kanya.

“Even if I want to, alam kong unethical ‘yun.” Patuyang balik niya dito. “Besides turo sa amin sa Sunday school nung bata pa ako ay gumalang sa matatanda. Di ba mas matanda ka naman sa akin? Nine or ten years sa tantiya ko.” nakakalokong dagdag niya sabay ng isang pilyang ngiti.

The following two tabs change content below.

ViraMarie

I believe that when it comes to true love, TIMING IS EVERYTHING... TWITTER ACC.: https://twitter.com/vIMarie458 FB FANPAGE: https://www.facebook.com/pages/Vira-Marie/181564971877045

Latest posts by ViraMarie (see all)

Read the rest...


277 Responses

 1. aijo says:

  wag ka epal mariz

 2. bunchpie_12 says:

  more pls

 3. Hahaha age doesn’t matter namn dba basta love
  Kakakilig

 4. lucylyn cabang says:

  ganda

 5. Umpisa plang kilig much na :)

 6. Nkktuwang mgbasa ng storya n prang aso’t pusa kpag ng aaway.ang cute.

 7. jusil casinao ordiz says:

  wat the ggggg……. ka kalilig.

 8. jusil casinao ordiz says:

  Sana nmn makakakita dn aq nang lalaki na thought ful and full of love……. hehe.

 9. Cianly Moko says:

  Lolssss. Hunter na ituuu! :3 ?

 10. pinay_g says:

  exciting talaga

 11. Bitin aq..huhuhuhu..
  Ang gnda tlga..

 12. rcapiroso says:

  gera na to…

 13. bliss_842000 says:

  hehehe ang cute ni thora…..pakipot pa kasi :) :) :)

 14. Writer pahingi po ako ng gils writer plssss like ko po talaga ang kwento nito…

 15. Pahingi ng gils plssss next cuap thanks

 16. Pahingi po ng gils plssss next chap ter

 17. bambiekrypt says:

  Natawa ako sa age gap.

 18. LanieK says:

  Cant wait to read the next chapter. I need gils.

 19. mariev says:

  makabitin…. wala na akong gils.. like2x the story…

 20. Ailyn Bore says:

  babawe talaga

 21. gusto q batukan si mariz ..hehe crush q ndin s hunter ^_^

 22. ang ganda nabitin aq pero kailangan ko nang matulog hehe

 23. mycticjoy says:

  hahay ang mge kontrabida talaga sa love story sarap sabunotan

 24. onyok04 says:

  Hayyyy!!bumlik pgkaaddik ko sa pocketbooks…a nice comeback!

 25. tricxie1302 says:

  wow .. go thora….

 26. shiela1234 says:

  Ganda talaga ng story……

 27. Untitled03 says:

  Can’t wait sa next chapter :)

 28. Hahaha.nagbabaga ng apoy ang mata ni thora sa sobrang selos

 29. jaf says:

  para sa author ng story nato BRAVO!!!!!! ur soooo galing lakas pagpakilig grabe!!!,

 30. sondhee says:

  galing ng author lovelovelove:)

 31. joana27 says:

  hehehe may ganun talga ipangalandakan ang age….

 32. haha… napa nga2 si marizzz!!!

 33. angeliejoy says:

  nakakilig

 34. Mary Lopez says:

  nakaexcite nmn kng ano ang maging ending :)

 35. Manilyn says:

  its a nice story after all..:)

 36. jeala says:

  Hay ang Ganda ng story

 37. Ang hirap kumuntra kung ipinagkasundo ka na…Wala ka talagang magagawa…

 38. lynder2015 says:

  hehehe.. nice one Thora 😉

 39. phing says:

  lakas mang asar

 40. katelace says:

  Pakipot pa nga,,,,hahahahj

 41. myromeo18 says:

  what a clash….

 42. joy25 says:

  well i like it…aso’t pusa lng ang peg…

 43. garf_75 says:

  kinikilig ako kinikilig ako kinikilig ako!!!!!!

 44. rishann says:

  kunyari kapa thora ngseselos ka nman ehe

 45. ViraMarie says:

  reading back this story, na-realize ko how childish i really was back then when i started writing, haha! I couldn’t think of any serious stuff to put in my story gaya ng ibang writer here in TOP.

 46. marieposamakulit says:

  ayieeee kilig amn :)

 47. aprilmae says:

  buwesit ka mariz

 48. nesilita says:

  bow! ahahaha

 49. akonatho says:

  haha ganda tlaga

 50. chinggay says:

  di ko alam sasabihin…

 51. hayathie says:

  need more gils

 52. margz says:

  hay naku bitin…

 53. arch says:

  tulak ng bibig kabig ng dibdib! :)

 54. Wendy says:

  Nice story :-) kaka-inlove!

 55. maesha88 says:

  nice one thora….

 56. myzero says:

  Kakakilig nman:)

 57. kcee says:

  gusto ko ang bangayan nila…

 58. eli says:

  D more u hate d more u love

 59. chubs says:

  nice, nag iinisan clang dlawa!
  :-)

 60. Eliza says:

  paano na yan hunter… kauumpisa palang nkitaan ka kaagad ng pangit n thora… hnalikan kpa n mariz nakuuu lagot ka ky thora hahahha..

 61. mycerin says:

  parang asot pusa kung mg.asaran

 62. rish says:

  Kaloka ang iringan nilang dalaw at may sumali pang isa.
  Ano kayang pasabog ang hatid ni Mariz?

 63. raebeen says:

  feeling ko ang pogi pogi ni hunter!!! 😀

 64. monday says:

  wow…what!!!! wow…speechlesss…….ganda ganda…

 65. Sherilyn says:

  nice one thora.

 66. aileenmae says:

  next chapter…next chapter

 67. Khizmar says:

  grabe kilig kilig lang ang peg:D

 68. iramae_orbiso says:

  hehe..nakaktuwa naman..

 69. iminlovewithyou says:

  omg…
  i love it^.^

 70. iminlovewithyou says:

  im so poor..
  cnu mabait dyan.
  eheh. penge nmn po ng gils^.^

 71. coreen0410 says:

  Age gap. Wow.

 72. felmy20 says:

  ganda talaga

 73. neng14 says:

  Oh emmm geee kakakilig… Kudos to the author vira!!!

 74. jhoan says:

  nice hay……

 75. wyn says:

  haysus.. naiinlove na

 76. margaret says:

  Cute story

 77. leancaris says:

  May nag-e-exist ba talagang mariz sa mundo? Sana wala along makasalubong.. Bwahahaha

 78. mits namz says:

  i need gils =(

 79. eiram26 says:

  ano pa ibang akda mo ms.viramarie???

 80. GELLY says:

  there is always a woman like mariz.. char

 81. hyunzylee says:

  kainiz ang landi ni mariz..karume ihh

 82. gyllo says:

  hahaha the more u hate the more u love it 😀

 83. arkeep says:

  ahaha, asar-talo ang game ng dalawang ito :)) ganda ng story, galing ng author!

 84. maminihailey says:

  jeling jeling agad

 85. thinkerbell.anne says:

  <3

 86. knic says:

  EXCITING TLGA TO…GANDA NG STORY..

 87. margie says:

  pano mbuksan ung last chapter? ayam naman tanggapin kht nsubmit na password.

 88. hyza says:

  i think i’m gonna like this story….way to go..

 89. akeisha says:

  wahaha!! laugh trip talaga sina Hunter at Thora.. 😀

 90. jjhuls says:

  nkakaexcite nman

 91. uoyamaricel says:

  ganda naman

 92. gingging02 says:

  Alaskadora hahaha

 93. yan says:

  weeeeeeew exciting 😀

 94. Sharmine says:

  ok…excited for the next chapter

 95. medz says:

  landi ni mariz…

 96. Gee Diamante says:

  NICE……

 97. kurtlenard says:

  loving every part of it.mwah

 98. markie says:

  ubos na gils ko…

 99. Al says:

  nice one…a long way to go…jejejej

 100. Al says:

  ano kya now ang mangyayRI….hmmmm….

 101. Akaya says:

  kontrabida talaga si mariz sa buhay ni thora at hunter

 102. mikanna says:

  ang galing mo naman mag sulat

 103. yuilee says:

  i injoy to read it:)

 104. barbie joanne says:

  .. .you go girl:) act like a lady, think like a boss:)

 105. wilmalyn24 says:

  hahaha…cute naman nito…

 106. mishey1028 says:

  AHH.. what the… cant help but smile…

 107. Joycee says:

  next chapter na ako…. kailangan ko pa ng maraming gils… hay’

 108. hestia_anne says:

  i like to continue this but I can’t move to next chapter because of required gils. How Disappointed!

 109. Joycee says:

  hirap nmn maka-ipon… gusto ko matapos kuna agad2x yung story eeeeeh…. hmmmmm(sighed)

 110. Joycee says:

  naguguliha ako xa mga gils na to…

 111. jane.ming says:

  ngseselos lg nman c thora eh

 112. deth says:

  ang taray mo girl…. pero parang nagseselos lang ah… hehehe… =)

 113. Merycil says:

  ang taray ni girl….hehe

 114. jenni says:

  taray ni thora,,,,

 115. Yami Francie says:

  hahahaha! funny!

 116. Jacqui says:

  selosa naman pala eh…

 117. Hopeless says:

  naku mukhang dangerous tong si mariz…

 118. reinalaramae says:

  Id lyk to read this kxo not enough gils na penge naman po ng gils pls:-)

 119. rochelle says:

  MALDITANG MARIZ NA UN SARAP CGURO SABUNUTAN… PANIRA NG MOMENT.

 120. yesca says:

  da best,,,
  chapter 4 n…

 121. mary ann christine magsalay says:

  Sino po ba’ng maraming gills jan???ganda sana ng story>>>>.

 122. gembira says:

  ehehe….one all….asaran ba…

 123. lie_cortes says:

  weeeiiiiii

 124. griffinduck says:

  nakakatuwa ung asaran.. hahha!

 125. gembira says:

  haaaiiizzzz…wa na me gils bitin….;-(

 126. ptdsr says:

  ahaha,, nice my selos agad@.@

 127. unickayha says:

  selos agad?? haha.. at may kontrabida na

 128. princessemerald says:

  ang cute ni thora nakakakilig lang

 129. reginamae says:

  dontae nmn ng gils..heheheh…

 130. reginamae says:

  ubos na nmn gils ko huhuhu

 131. reginamae says:

  thumbs up

 132. reginamae says:

  hahah kakatawa nmn ng iringan nila hunter at thora

 133. lina says:

  Ang sweet nilang mag away…hahaha

 134. Ireen says:

  ang cute ng asaran nila,, haha

 135. krisha says:

  maqcha.2pter 3 planq acu pro kiliq much na aqd.. 😀
  …qlinq qlinq nq writer po nito.. 😉 ***IDOL***

  cnu po pwde pa-donate nq GILs jn…
  wanna read it the nxt chapter…
  nabi.2tin po kc acu.. :(

 136. mayriz says:

  ang saya ang ganda ng story…hehehe

 137. mayriz says:

  ang kuleet ng asaran nila..

 138. halko10 says:

  pakipot p si thora…

 139. bernadette says:

  Love it!

 140. bernadette says:

  Ubos n gils ko…next chapter

 141. zarazara says:

  scenario etoh….kiligggggg…..

 142. love2read says:

  Hahahaha! Naisahan c hunter :)

 143. Darielle says:

  wala na aqng gils…(T_T)

 144. saany says:

  E2 ang gusto kng story.

 145. kellyflores says:

  ..like..

 146. Jlyn says:

  kilig^_^..magiipon muna ako ng gils di ko rin mababasa hanggang huli..

 147. jonahmie says:

  palaban tong si thora ahhhh

 148. Ela says:

  nice word “schizoprhrenic” :)

 149. Sam says:

  Ang saya!! nakakainlove. Baka po may gustong mag donate sa akin Gils, he he he I will accept it open arms, he he he.

  Super kilig ito. Bravo to VIRA, you really know how to tickle our hearts. Thanks to you.

 150. bhengay says:

  May selosan agad n nangyayari … Totoo ang kasanihan tulak ng bibig kabig ng dibdib

 151. viramarie18 says:

  salamat po sa mga comments ninyo…

 152. itsgonnabeme says:

  nyahahaha!! ang sarap talaga ulit-ulitin nito : ))

 153. ging says:

  Hunter mababaliw ka na sa pag ibig mo kay Thora.

 154. ging says:

  playing cat and dog ba sina Hunter at Thora.

 155. ging says:

  Sige, Hunter play hero para ma inlove c Thora.

 156. yonghwa says:

  Kaloka Paubos na ang Gil ko mabibitin me nito….

 157. heeyobi says:

  Can’t wait the next chapter….

 158. belle garcia says:

  ehehe. nice ng story.hehe. nkakatuwa cla 2 n thora and hunter.hehe

 159. mae says:

  ang kulit ng mga sagot ni thora.. kakaaliw. hehe

 160. shayanaember says:

  i so like this story..

 161. shayanaember says:

  omg!i’m runnin’ out of gils:-(badly needs it..

 162. joyzkie says:

  ganda sobra.. go thora! sweet naman!

 163. dylan louise cerna says:

  ang ganda talaga sobra :) kakatawa sila

 164. cutiektine says:

  hahaha..turo sa amin sa sunday school na dapat respect the elders..like it..

 165. Abbythe1 says:

  Super like it!

 166. pilyasuplada623 says:

  Wahahaha so love it wiw

 167. chelseajane says:

  Bat ganun, i already did some of the requirements to earn gils but still i cant be able to read :(

 168. emyrose says:

  nakakakilig talaga..!!! =)

 169. Liv says:

  exciting!!!next chapter please…

 170. Selphieya says:

  next chapter n!

 171. kat08 says:

  tsk tsk tsk..selos si thora giRl…

 172. aiza says:

  haysss sana i have enough gils para tapos ko n agad to..ang gondo..

 173. dyna jane says:

  Maganda ang pagkakagawa nito…

 174. dyna jane says:

  i like thora…. Palaban,… Professional…

 175. mane9185 says:

  selos haha nice…! diyan naguumpisa ang lahat hahaha

 176. aileen says:

  yes mababasa n kita chapter 3.

 177. mjmercado says:

  intriguing ang history ah.

 178. Jenny says:

  hayzz kilig na kilig na ako…sana madami pa ako gils…….

 179. Sakura says:

  gusto ko pang magbasa..
  Pahingi ng gils.. Haha!

 180. dia says:

  finally tapos ko nang mabasa…

 181. dia says:

  ahhh sayang ang sweet sweet na kaso wla na aqng gils…

 182. yameeks says:

  super kilig. hahaha ang cute nilang dalawa.

 183. jeh089 says:

  ilang taon na ba si Hunter? kontrabida pala ang role ni Pika dito heheh

 184. darkangel says:

  Hay wla ng gils.kakabitn

 185. agashijang says:

  2 thumbs up!
  Kilig much! :) LOL:D

 186. lukaylovesme says:

  way to go thora.. hahaha laughtrip yung last part!

 187. mae.80 says:

  hahaha..nakakaloka si thora sa last part ng chapter:))) bumawi??

 188. poopzy says:

  may kontrabida na naman..hmmpp..di bale kilig pa din;)

 189. creative16 says:

  hmmm ano kaya gagawin ni mariz….???

Leave a Reply