One way Or Another, I’m Gonna Get You – Chapter 10

One way or the other, I'm gonna get you

One way or the other, I'm gonna get you

It was Friday afternoon at pagod na umuwi si Thora sa bahay nilang mag-asawa. Hunter decided to bring her sa bagong patayong bahay nito kahit pa ba tutol ang mga magulang nito. Malapit lang naman iyon sa mga ito kaya pwede pa ring bumisita kahit araw-araw pa. Magkahiwalay ang kwarto nilang mag-asawa dahil na rin sa kahilingan ng dalaga. Naaalala pa niya ang araw na mabuo niya ang desisyong iyon. It was their wedding night at sila lang sa presidential suite ng hotel na tinutuluyan. He was kissing her vigorously and was edging her towards the king-sized bed. Hindi na si Thora makapag-isip ng tama kaya para na siyang sunud-sunuran sa bawat galaw ng kanyang asawa. She was ready to give herself at that moment nang bigla itong tumigil at matiim na tumitig sa kanyang mga mata.

“I told you I’ll never force myself on you. So kung may plano kang mag-back out, sabihin mo na. I will stop even if it kills me.” Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at na-realize niyang hindi pa talaga siya handa sa bagay na iyon. Pasalamat siya at may pahalaga ang asawa niya sa kanya.

“Thank you.” Sa kawalan ng masasabi ay niyakap na lang niya ito.

“It’s okay, baby. I’m willing to wait so take your time at ‘wag kang magmadali.” Magkayakap na natulog sila habang ang mga tao sa reception ay nagkakasiyahan pa rin.

Kaya heto sila ngayon. Nasa trabaho pa kaya ang isang yun? Hindi naman sinabi kung anong oras siya uuwi. Makapag-shower na nga lang at nanlalagkit na ako. Ewan ko ba at anong pumasok sa kukote ng professors namin at ginawang P.E. class ang Economics with LRT class namin? masyadong malalim ang iniisip niya kaya naman hindi niya narinig ang lagaslas ng shower sa loob at tuloy-tuloy na pumasok. Kaya nang bumungad sa kanyang paningin ang mamasel na katawan ng asawa niya ay para siyang natulala at walang makalabas na salita mula sa kanyang bibig not to mention na ni kahit anong saplot ay wala ito sa katawan. She was just there standing at the door staring with a gaping mouth admiring the godlike body of the naked man under the shower.

Naramdaman ni Hunter na parang may tao sa kanyang likuran kaya naman humarap siya para malaman kung sino. “Babe? Nakauwi ka na pala?” parang ‘di apektado na tanong niya sa asawa. Alam niyang shocked ito sa nakikita at lihim siyang natawa sa reaksiyon nito.

Napatili si Thora bilang cover-up sa pagkapahiyang nadarama. He caught her ogling him! Nakakahiya yun. Agad siyang lumabas at ibinalibag ang pinto. Sumunod naman ito at pasalamat niyang nakatapi na ito ng tuwalya. Mabuti na iyon kaysa katulad ng kanina.

“What are you doing here?”

“Bakit masama bang sumunod?” balik tanong ni Hunter.

“Magbihis ka nga!”

“Why, baby, you don’t like the view?” He was teasing her again. “I thought you enjoyed it earlier? And don’t bother to deny it kasi kanina ka pa nakatayo sa pinto at hindi ka man lang nag-react.”

“Puwede ba na shock lang ako!” mariing tanggi ni Thora sa pambibisto nito pero unti-unti nang naglalakad papunta sa kanya ang asawa. “Anong gagawin mo?” nagpa-panic niyang tanong.

“Well, I was thinking that I’ll let you have a taste about the thing you’ve been missing.” Alam ni Hunter na nangako siya sa asawa na hindi ito pipilitin. Wala rin naman talaga siyang plano pero gusto lang niya itong mayakap muli at ipa-realize dito kung anong klase ng hirap ang pinagdadaanan niya gabi-gabi, knowing his wife is just an adjoining bathroom away pero hindi pa rin niya makasama dahil may binitiwan siyang pangako. Akmang hahalikan na ni Hunter ang asawa nang magsalita uli ito. “Ituloy mo, talagang isusumpa kita. Hindi ba pinag-usapan na natin ito?” at bahagyang itinulak ang mamasa-masang dibdib niya.

Biglang natauhan si Hunter pero hindi pa rin niya maiwasang halikan ang tungki ng ilong nito. “Okay. If that’s what the princess wants,” iyon lang ang kanyang sinabi at bahagya na siyang lumayo rito. “’Nga pala, hindi ba semestral break niyo na after two weeks?”

“Oo,” parang gustong manghinayang ni Thora at naniwala agad ito sa banta niya.

“Good, because we’re going to Palawan.” Tumalikod na si Hunter pero nang malapit na siya sa pinto ay muli siyang nagsalita. “Are you sure you don’t want me to go on?”

“Alis!” Mabuti na lang at nakapasok na uli si Hunter sa bathroom bago pa matamaan ng lumilipad na rubber shoes.

Maayos silang nakarating ng Palawan at kahit pa ang plano ni Hunter ay para sa kanilang dalawa lang, talaga nga yatang malakas pumick-up ng signal ang radar ni Althea. Natunugan nito ang plano niya kaya hayun, kasama ito pati na rin si Louie na kinaladkad nito. Peak season kaya maraming tao sa mga beach. Thora was forced to share the cottage with Hunter dahil baka malaman ng mga kaibigan niya ang sitwasyon nila. Natakot siyang baka hindi na niya mapigil ang sarili at biglang ma-harass ang asawa gayong siya naman ‘tong todo tanggi na i-consummate na nila ang kasal. Sa kabilang cottage naman ay sina Althea at Louie. Kararating pa lang nila ng El Nido pero parang hindi mga pagod at agad nagsibihis ng mga pampaligo ang tatlong dalaga at agad na lumusong. Karamihan yata sa nadaanan nilang mga lalaki ang napatulala. Meron pang foreigner na lumapit kay Thora at kinausap siya. Plano sanang umiwas ng dalaga at sumunod kina Althea pero alam niyang kabastusan iyon.

Naabutan ni Hunter si Thora na masayang nakikipag-usap sa isang foreigner kaya naman nawalan na siya ng ganang maligo at galit na bumalik. Pagod na ngunit masayang bumalik si Thora sa cottage habang nagtataka kung bakit hindi sumunod si Hunter. Pagpasok niya ay nakita niya itong nakahiga ng kama at nanonood ng TV, ni hindi man lang tumingin sa kanya. Dumiretso siya sa bathroom at naligo. Nakabihis na siya ng pantulog at akmang lalabas na nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Hunter. Nagulat siya sa ginawa nito kaya hindi siya nakapalag nang bigla siya nitong isinandig sa dingding at inipit ng katawan nito roon.

“Bakit mo ba ako palaging ginagalit, ha? Sandali lang akong nakatalikod, iba na agad ang kahuntahan mo.” His tone was dangerously low.

“Ano bang pinagsasasabi mo?” Hunter captured her mouth harshly when she opened it to talk. Parang gusto na niyang matakot dito dahil ang halik na ipinagkakaloob nito ngayon sa kanya ay mapagparusa. Hindi siya makawala dahil mas malakas ito kaysa sa kanya. “H-hunter, ano bang nangyayari sa ‘yo?” Naglandas ang ilang butil ng luha sa kanyang mga mata pero galit talaga si Hunter ng mga sandaling iyon kaya hindi pumasok sa kanyang utak na nasasaktan ang asawa niya.

Itinulak ni Thora ng malakas si Hunter kaya bahagya itong napalayo sa kanya. Sinundan agad niya iyon ng sampal kaya nabiling ang mukha nito at tuluyan siyang nakawala. She did not waste time at agad na nagtatakbo palabas ng cottage. It’s past six already at nang makita niyang marami pa ring mga taong nagkakasiyahan ay umiba siya ng daan. Tinalunton niya ang batuhan sa dulo kahit pa masyadong madilim dun. Nagtago siya sa malalaking bato at doon humagulhol ng iyak.

“Damn!” Hunter muttered  to himself. Ngayon lang niya na-realize ang kapalpakang nagawa. Matagal muna bago siya lumabas ng bathroom sa pag-aakalang nasa kama lang ang asawa at umiiyak. Kailangan muna niyang kalmahin ang sarili bago humarap dito. Nang lumabas siya at hindi niya ito makita ay bigla siyang nag-panic. Gabi na at nasa labas ito. Paano kung may mangyaring masama dito? He quickly rushed outside and searched for her.

It’s almost three in the morning. Binubundol na rin ng malakas na takot ang kanyang dibdib dahil ni anino nito ay di niya mahagilap. Thora, where are you? Please show up. Mamamatay ako kapag may nangyaring masama sa iyo. Malapit na siya sa dulo ng resort at batuhan na iyon. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit dun siya pumunta gayung imposibleng magpunta doon ang asawa.

Nakarinig siya ng labusaw sa tubig at hindi niya mapigilan ang curiosity at tinungo ang parteng iyon. Para siyang nabunutan ng tinik nang makita niya ang hinahanap pero agad ding nag-init ang dugo niya sa nakitang ayos nito. Lakas-loob itong naligo na tanging mga undies lang nito ang suot habang ang pajama set nito ay nakasalansan sa isang bato.

“May plano ka bang mabusuhan?”

“Ha?” Gulat na napaharap si Thora sa nagsalita. Nakita niyang palapit na si Hunter at matamang nakatitig sa kanya. Galit pa rin siya rito. “Pakialam mo?”

“Malaki ang pakialam ko dahil ako lang ang may karapatang tumitig sa ‘yo sa ganyang ayos!” He hauled her roughly off the water and quickly reached for her clothes without releasing her. Siya na mismo ang nagsuot ng mga damit sa katawan nito pagkatapos ay mahigpit itong niyakap.

“Never run off from me like that again!” He then claimed her lips passionately giving her no reason to argue.

Kanina pa giniginaw si Thora pero tiniis niya iyon at naligo pa rin. Kaya naman kahit ayaw niya ay ginhawa ang naramdaman niya nang yakapin siya ng asawa. Hunter! bulong ng puso niya. Hinayaan niya ang sariling tugunin ang maalab na halik nito. It’s long overdue at ngayon nararamdaman niyang handa na siya. Gumapang ang labi ni Hunter sa kanyang leeg habang binabago nito ang posisyon nila. He’s now sitting on top of a big rock while she’s straddling him. Dumako ang mga labi nito sa ibabaw ng kanyang kaliwang dibdib habang ang kanang kamay nito ay nasa kabila at bahagyang pinisil iyon. Napaungol siya sa ginawa nito at dumiin ang mga kamay niya sa balikat nito.

“Let’s go back.” Hindi na hinintay ni Hunter ang tugon ng asawa at agad itong binuhat. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanila sa ganoong ayos. Ang mahalaga lang ay maiuwi na niya ito at tuluyang maangkin. “Baby, I’ve got to have you,” paos niyang bulong habang hindi pa rin pinapakawalan ang mga labi.

“I’m yours.” Ayaw na niyang patagalin ang paghihirap nito. Sinalo ng malambot na kama ang nagbabagang mga katawan nila. Hunter quickly removed her clothes at wala siyang itinira. Ngayong nakahantad na sa kanyang paningin ang kagandahan nito na wala ni anong saplot na nakatabing, alam niyang handa na rin ito sa magaganap sa kanila. Hinalikan niya uli ang mga labi nito bago gumapang papunta sa dibdib at naglagi roon.

Hindi alam ni Thora ang gagawin ng mga sandaling iyon kaya naman sinimulan na lang niyang hubarin ang t-shirt ni Hunter gaya ng ginawa nito sa kanya kahit pa nanginginig ang mga kamay niya. Aba, dehado naman yata siya. Hunter complied with her demand and helped her. Mas lalo pang tumindi ang lagablab na nararamdaman ng isa’t isa. Hunter can’t take it anymore and made them one. Ayaw na niyang patagalin pa at baka mamatay na siya sa antisipasyon.

“A-aray!” napaigik si Thora sa sakit na sumalakay sa kanyang buong pagkatao.

Alam ni Hunter na nahihirapan ito kaya naman ginawa niya ang lahat para maging komportable ito. Mayamaya pa ay nawala na ang sakit na nadarama ni Thora at nakasabay na sa galaw ng asawa niya. Hindi niya maintindihan ang sarili. Para siyang may gustong maabot. She felt Hunter increase their pace and later on she felt bliss. Para siyang nakarating ng langit.

Niyakap ni Hunter ang asawa ng mahigpit at hinintay ang paghupa ng kanilang mga damdamin. Nang masigurado niyang kaya na niyang magsalita ay bumulong siya rito, “I love you.” Nang wala siyang makuhang sagot ay tiningnan niya ang mukha nito and found out his angel is already asleep. Napagod. Natatawang inayos niya ito at muling niyakap habang iniunan ang balikat sa ulo nito. Kinitalan pa muna niya ng halik ang malarosas na pisngi nito bago natulog.

The following two tabs change content below.

ViraMarie

I believe that when it comes to true love, TIMING IS EVERYTHING... TWITTER ACC.: https://twitter.com/vIMarie458 FB FANPAGE: https://www.facebook.com/pages/Vira-Marie/181564971877045

Latest posts by ViraMarie (see all)

Read the rest...


254 Responses

 1. thinkerbell.anne says:

  <3

 2. aijo says:

  hope thora heard it

 3. eunice cadence rimorin says:

  Hmm..npagod

 4. bunchpie_12 says:

  hmmmppp

 5. lucylyn cabang says:

  love it

 6. Wow grabe ang kilig.saya nito.

 7. byean says:

  At last they made it.

 8. AJ says:

  sa wakas may nangyari na.hehe

 9. Wew,hunter..ayan may kambal ka nah..jejejeje

 10. rcapiroso says:

  next chap na…

 11. bliss_842000 says:

  finally they made it…hahahahaha

 12. dejavu says:

  Haha. Mawawala na c thora.

 13. ga says:

  ganda talaga….hehee

 14. ga says:

  no more gils again..i can’t for tomorrow ..hahaha…

 15. aket says:

  May ganoon unang karanasan tulog agad di siguro,

 16. Ailyn Bore says:

  ohhh so kilig namn

 17. mycticjoy says:

  AH………..ANG SWEET NAMAN KAKAKILIG

 18. pinay_g says:

  like na like

 19. tricxie1302 says:

  wow… romantic… masyado

 20. shiela1234 says:

  Adik na k dito…..wla ng gils,ipon muna

 21. aprilmarcellana says:

  Yes hunter…may kmbal kna..

 22. Audrey-G says:

  go hunter

 23. Hahaha over sa pagkaseloso

 24. silence says:

  haaayyyyy… ang swerte naman n thora kay hunter!

 25. sondhee says:

  nakakainlab nman:)

 26. thank miss writer for a good story

 27. jaf says:

  hahahaha sana ako na lang c thora!!!,w

 28. joana27 says:

  Wow ang cute hehehe love really is powerful!!!

 29. angeliejoy says:

  heheehe,,ganda po tlga ng story

 30. jeala says:

  So rang Ganda ng story

 31. lynder2015 says:

  oh my… sobrang ganda ng story :)

 32. phing says:

  wow…grabeh to

 33. katelace says:

  Kakainlove

 34. myromeo18 says:

  i love u too Hunter…hahaha

 35. Naks naman di ko matake ang pagkaseloso ni Hunter…peru Okey na rin kasi napakasweet niya ..

 36. ecinaj says:

  sa wakas hahaha

 37. joy25 says:

  nangyari din…atlast… :)

 38. garf_75 says:

  ayan na! the long wait is over!

 39. rishann says:

  sa wakas nakapaghoneymoon na din sila ang swerte ni thora kay hunter.

 40. julie23 says:

  Love luv luv…:-) :-)

 41. marieposamakulit says:

  Wow!

 42. aprilmae says:

  ouch!sakit non!

 43. maicaj says:

  Nkakaiyak, nkakastress. Padonate nman po jan ng mdaming mading gils. Hahahuhu

 44. tobie says:

  sobrng kakilig to !! kaka inlove c hunter 😀

 45. margz says:

  made one na talaga!!!! hahaha

 46. chinggay says:

  kaka inlove hehehe

 47. hayathie says:

  next chp na poh

 48. arch says:

  Sa wakas at nakapag pulotgata na rin!

 49. yviel20 says:

  …sabay aray….ehehehe

 50. eli says:

  Sa wkas npagbigyan din. . .honeymoon ulit?

 51. Eliza says:

  finally… bumigay n rin c thora…. subrang pgud sya kay gnun…

 52. stealth says:

  hmm npagbigyn dn hahaha

 53. raebeen says:

  oh my!! kilig….

 54. rhonskie27 says:

  nangyari rin..sa wakas!! hahaha..kilig much

 55. iminlovewithyou says:

  …kilig much^.^

 56. iramae_orbiso says:

  sweet naman ni hunter!.naghintay talaga..

 57. jhoan says:

  alas….na “love grown deep” na talaga hunter and thora…. nakaka inlove

 58. malonzomia says:

  kilig to the max naman!!

 59. GELLY says:

  finally.. heheheh

 60. gyllo says:

  ohh kilig talaga super!

 61. hyunzylee says:

  kilig much..

 62. arkeep says:

  oh c’mon napaka-exciting ng honeymoon nila :)

 63. abejoronila says:

  kilig talaga

 64. maminihailey says:

  kilig much hehehe seloso tlaga

 65. thinkerbell.anne says:

  _super ganda ng love story nila <3 nakakainlove

 66. tamara09 says:

  patience really gives you good results ..love hunter and thora.story is so good it makes me crave for more! :)

 67. knic says:

  HAY SA WAKAS NTAPOS ANG HONEYMOON…………..

 68. hyza says:

  so long…the honeymoon..hehe

 69. akeisha says:

  grabe! kinikilig talaga ko! 😀

 70. jjhuls says:

  so sweet talaga

 71. uoyamaricel says:

  sweet sweet naman

 72. ms.jjawod says:

  nxt chapter!

 73. krystal_pearl says:

  sayang 2log na si thora…

 74. sel says:

  Ngee adik….ha ha ha……

 75. Jenlen says:

  wow….love making success….hehehe

 76. medz says:

  hay sarap sa pakiramdam ang almbing nman…

 77. Gee Diamante says:

  heheheheehhe….

 78. kurtlenard says:

  sweEt n hunter!

 79. chelsea says:

  what will happen next

 80. Al says:

  tingin q gsing p si thora…nhiya lng un,,,jejejeje

 81. hestia_anne says:

  why so hard to get gils ? gils that will be sufficient to read each chapter,,, i only get 1 gils one a time. when will last I earn required gils? :(

 82. barbie joanne says:

  hunted by hunter.. .

 83. wilmalyn24 says:

  waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….:D

 84. mishey1028 says:

  sweet ni Hunter

 85. CJHAY0912 says:

  HIHIHI. KILIG

 86. Joycee says:

  aiyyiiiieee’ hekhekhek…. feeling ko kinukuryente din ako… hmmmm…
  next chap. na… hehehe..

 87. nOvie says:

  ‘thAt’z it..sw8..

 88. deth says:

  at last!! sweet naman ni Papa Hunter…. hehehe…. =)

 89. jenni says:

  woooohhhhhhhhhhhhhhh

 90. Yami Francie says:

  sweet!

 91. roxe9416 says:

  bkit wlang chapter 12??

 92. roxe9416 says:

  bkit wlang chapter 12????

 93. anne says:

  hahaha napagod agad. ako di pa napagod sa pagbabasa. :)

 94. Hopeless says:

  sana nag-I love you ka right after climax…ayun tuloy di nya narinig..

 95. reinalaramae says:

  possesive

 96. yesca says:

  nice,,sulit na sulit gils ko,,

 97. mary ann christine magsalay says:

  gills pls??????

 98. mary ann christine magsalay says:

  gills pls????

 99. mary ann christine magsalay says:

  pag natapos po ba lahat ng task magkano lahat ng gills na makukuha??

 100. mary ann christine magsalay says:

  sayang wala na akong gills…

 101. gembira says:

  i love you too hunter!!!!!

 102. Munirs says:

  S wakas ntpus n din ang paghihirap ni hunter jejejeje my mbuo sna:D!!!!!!

 103. janna says:

  sayang di nya narinig ang i love you …..

 104. cutiegirl says:

  ayee kakilig naman masyado ang chapter na ito

 105. johmviflores@yahoo.com says:

  anung kayang mangyayare pag gising ni Thora? :)

 106. johmviflores@yahoo.com says:

  ang sweet nmn ni Hunter.. kaso mxdo possesive..

 107. princessemerald says:

  ikaw na hunter ang in love, sana narinig yun ni thora

 108. princessemerald says:

  kilig much

 109. reginamae says:

  wow..narinig kay ayun ni THora?heheh

 110. lina says:

  Naku bka ndi nrinig ni Thora un!!!!

 111. mayriz says:

  wwoww…sana narinig nga ni thora un hehehe… pra lubos na ang sweetness …

 112. mayriz says:

  sana may mag share ng gilsss… :)

 113. mayriz says:

  sayang ala na ako gils…:(

 114. halko10 says:

  ganda….aw

 115. bernadette says:

  Gusto ko bsahin chapter 11….pingi po ng gils

 116. bernadette says:

  Wla n ubos n gils ko…

 117. bernadette says:

  Finally…hehehe

 118. zarazara says:

  kunwari tulog lng…

 119. Sheila says:

  i love you too hunter…hahahaha

 120. itsgonnabeme says:

  hahaha masyadong seloso c lolo

 121. Vhang2 says:

  haisst nakakainggit naman si thora… sana narinig niya ang sinabi ni Hunter… kakakilig naman talaga…

 122. belle garcia says:

  waah na consummate n ksal nila.ehe. kilig to the bones

 123. purvletlove says:

  nakaaadik namn itong storing ito..
  nakakpngigil pa…
  at nakakilig pa.. ayn trpple N nam. haa

  I hope thora heard him said it..please!! hee

 124. mercy says:

  it’s a very nice story but how come i can not get through to chapter 12. I kept intering my password cuase it asked for it but still i could not open it? can anybody help or tell me? thanks.

 125. joyzkie says:

  grabe naman ang sweet, kailangan pla tlga pag selosin. heheheh

 126. dylan louise cerna says:

  😀

 127. Ara says:

  Sana boyfriend ko na lang si Hunter. Hahahaa!

 128. Abbythe1 says:

  Nice, thumbs up author!

 129. May Anne says:

  kiligkilig much talaga ! 😉

 130. pilyasuplada623 says:

  Wah grbe na to kakakilg

 131. delaney26 says:

  Interesting story :)

 132. emyrose says:

  kilig to the bones ako..=)

 133. gelina says:

  I SO LOVE ET..nakaka adik naman to..hehheheh

 134. keiichi satoshi says:

  kakakilig..

 135. kat08 says:

  hehehe……..un Na.

 136. Isis Deanne says:

  kakakilig ah.. pamatay!! :)

 137. karen bunda says:

  naman.. sa wakas..!
  kakilig talaga.

 138. yuan zhang says:

  next chapter!!!

 139. yuan zhang says:

  cute story!!!

 140. aiza says:

  hayyyyy love ko na talaga si hunter…

 141. mane9185 says:

  malapit na!

 142. rosan314 says:

  how sweet….

 143. Aileen says:

  GANDA NMN…NAKAKAKILIG

 144. agashijang says:

  Wow!! Passionate!! Hehe!

 145. jeh089 says:

  narinig kaya yun ni Thora?

Leave a Reply