A Night With A Stranger – Chapter 12 (END)

A Night With A Stranger

A Night With A Stranger

“Michael Keith Ariano, grandson of Juluis Ariano na siyang mahigpit na kakompetensya ng lolo mo dati sa pagsusuplay ng mga gamit pang militar sa gobyerno. Natigil lang ang operasyon nila ng madiskubre mismo ng lolo mo na may anomalyang ginagawa ang kompanya nito. Their works’ blueprints has no originality and was copied from other works, it’s just that they made some modifications at ginawa ng lolo mo ang lahat para mapabagsak sila. After that their company just vanished into thin air. It’s obvious that Keith wants retribution kaya ginawa niya ang mga bagay na ito, ang hindi lang niya inaasahan ay madidiskubre natin ang kanyang mga plano. Buti nga at nasakote agad natin ang secretary mo na siyang katulong nito at nagawa natin siyang mapakanta tungkol dito.” Jiro filled Jairus in about Keith’s real identity at sa motibo nito laban sa kanila.

Nasa conference room silang dalawa ni Jiro at masinsinang nag-uusap. Kagabi lang natapos ang tungkol sa secret bidding at matagumapy nilang nabawi ang ninakaw na blueprint at ngayon naman ay pag-uusapan nila kung ano ang gagawin dito. “We shouldn’t have created this blueprint.” He said and looked at his friend straight in the eye.
“Yeah, this kind of weapon is far more dangerous. So anong plano mo?” tanong ni Jiro sa kanya.

“Nakausap ko na ang mga opisyal na involved sa project na ito, I told them that we won’t use the blueprint and engineer the weapon. Gusto ko lang na malaman mo ang tungkol dito at marinig na rin ang desisyon mo.”

“If that’s what you want then hindi kita kokontrahin, you’re the boss.” Sagot nito.

“I’m the boss, yes, pero kasali ka sa mga naghirap para lang mabuo ito kaya importante ding marinig ko ang sasabihin mo.”

“Kung desidido ka talagang wag nang gamitin ang blueprint na ‘to, hindi kita pipigilan. The main goal of our company in creating weapons is to save lives not destroy it. At baka mapunta pa sa masasamng kamay ang mga nuclear warheads oras na magawa na natin ang mga iyon.”

Napangiti si Jairus sa sinabing iyon ng kaharap. Maaasahan talaga niya ito sa ano mang oras. Mahigpit silang nagkamay tanda ng pagkakaisa. “O, pano, maiwan na muna kita? Kailangan ko pang brainstorming para sa panibagong project natin and I know you’ll do the same.” Paalam nito sa kanya.

***
Matamang pinagmamasdan ni Jairus ang asawa na mahimbing na natutulog habang panay pa rin ang himas niya sa maumbok na tiyan nito. The baby is due next week at halos hindi na siya makapaghintay na lumabas ito. Minabuti na rin niyang sa bahay nila sa Forbes Park silang manatili para malapit lang sila sa Makati Medical Center kung saan napili nilang manganganak si Althea.

Tahimik na kinausap niya ang anak kahit pa alam niyang hindi naman siya naririnig o maiintindihan nito.

“Baby, kamusta ka dyan? Naiinip ka na ba? Kasi naiinip na si daddy. Pero ‘wag kang mag-alala, malapit ka nang lumabas at makikita ka na rin namin.”

“Binubulong-bulong mo diyan?” tanong ni Althea na naalimpunatan yata sa kanya.

“Wala. Kinakausap ko lang ang baby natin.” Sagot niya dito. “Matulog ka na at hayaan mo na lang ako.” Muli niyang hinimas ang puson ng asawa para makatulog na uli ito nang bigla niyang maramdamang nanigas ang tiyan nito at bigla na lang itong napabalikwas at dumaing.

“Cara, what’s happening?” nag-aalang tanong ni Jairus dito.

“A-ang sakit!” Daing ni Althea at alumpihit na sa pagkakahiga sa kama. “Ma-manganganak na yata ako. A-aray!” Althea almost screamed as another contraction hit her.

“Ha? Akala ko ba next week pa ang due mo?” natataranta na si Jairus. Gusto na niyang lumabas ng kuwarto para tawagin ang mga katulong pero ayaw naman niyang iwanan ang asawa.
Althea could see the panicked look on her husband’s face kaya naman mahinahong tinawag niya ito. Huminga muna siya ng malalim bago nangsalita, “J-jairus, please, dalhin mo na ako sa ospital. Masakit na talaga.” Pinigilan niya ang mapadaing dahil baka lalo lang itong mataranta.

Jairus looked at her pain-stricken face and realized he can’t lose control now, his wife needs him, “O-oo, sandali lang at tatawagin ko sina manang. Diyan ka lang, ha?” tarantang habilin niya dito na parang bang magagawa pang umalis nito sa kama sa ganoong sitwasyon.

“D-dito lang naman talaga ako kasi hindi ko na kakayaning lumakad.” Kahit papano ay nagawang ngumiti ni  Althea sa asawa dahil sa katarantahan nito ngunit nauwi rin kaagad iyon sa ngiwi nang humilab uli ang tiyan niya.

Agad na lumabas si Jairus at malakas na tinawag si Aling Mila. “’Ya! Yaya!”

“B-bakit po, sir?” nag-aalalang tanong nito. Maging ang dalawa pa nilang katulong ay nagising na rin.

“Ihanda nyo na po yung mga gamit ni Althea kasi manganganak na siya.” Agad na utos niya dito bago binalingan ang isa pang katulong, “Ayeng, tawagin mo si Mang Sixto at ipahanda mo ‘yung kotse.”

“O-opo, kuya.”

Agad na bumalik si Jairus sa silid nilang mag-asawa. At nakita niyang pumutok na ang panubig nito kaya agad niya itong pinangko. “’Ya, sumunod na lang kayo. Mauuna na kami sa ospital.”

“O-opo, Sir!” maging ang mga ito ay nahawa na rin sa katarantahan ni Jairus.

****
Makati Medical Center . . .

“Ngayon ko lang nakitang nataranta si Kuya Jairus,” natatawang komento ni Louie kay Thora.

“Nagkaganyan din siya nang manganganak na ako. Believe me kahit ang sakit na ng tiyan ko eh nakuha ko pang tumawa dahil sa expression ng mukha niya.” Sang-ayon ni Thora dito.

Tahimik lang na nakikinig si Hunter sa usapan ng dalawa at kasalukuyan silang naghihintay ng resulta. Nagkataong nandito rin silang mag-anak sa Manila kaya naman ng tumawag si Jairus na manganganak na ang asawa nito ay agad din silang nagtungo sa ospital. Si Jairus ay nasa loob ng delivery room dahil hindi ito pumayag na maiwan kasama nila at maghintay na lamang ng balita.

“Sige pa misis, push!” sabi ng obstetrician kay Althea.

Napasigaw na lang si Althea kasabay ng malakas na pag-ire. Gusto na niyang himatayin sa sobrang sakit na nadarama at pinipigilan lang niya ang sarili na pumalahaw ng iyak pero alam niyang tumutulo na ang mga luha niya.

Awang-awa na si Jairus sa nakikitang sakit na pinagdaraanan ni Althea. Ramdam niya iyon sa mahigpit na pagkakahawak nito sa kanang kamay niya. Kung puwede nga lang na siya na ang makaramdam ng sakit. Pinahid niya ang mga luhang naglandas sa pisngi nito bago nagsalita, “Cara, you’re almost there. Kaya mo ‘yan. I love you kaya ‘wag kang bibigay, ha?” humigpit na rin ang hawa niya sa kamay nito. Parang gusto na niyang matakot, marami na siyang naririnig na mga nanay na namamtay habang nanganganak. Natatakot siyang baka maparis si Althea sa mga ito.

“J-jairus, parang hindi ko na kaya.” sabi ni Althea sa mahinang tinig habang humihingal.

“No! kayanin mo, please,” mas lalo pa siyang natakot dahil hinang-hina na ito. Napatingin siya sa obstetrician, “Doc, anong gagawin natin? Baka puwedeng C-section na lang?”

“No, Mr. Villareal, normal delivery lang po tong sa misis ninyo. Kakayanin niya ito, talagang normal lang na sabihin niya ang ganya.” Ang sagot ng doctor.

“You heard that, Cara? You will make it.” Pagpapalakas ng loob niya sa asawa.

“Pero ang s-sakit!” this time ay napaiyak na talaga si Althea.

“One last push, misis, nakikita ko na ang ulo ng bata.” Pagkarinig sa sinabing iyon ng doktora ay malakas na umire si Althea. Moments later she heard a baby crying, at kahit nanlalabo ang kanyang mga mata ay pilit niyang inaninagin ang kanyang anak. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Jairus sa kanyang kamay na hawak nito.
“You made it,” mahinang sabi nito bago dumukwang at marahan siyang hinalikan sa mga labi. An indescribable relieved feeling settled over her at naramdaman niya ang unti-unting paghila ng antok.

“It’s a healthy baby boy. Look at him, cara,” ngunit tulog na ang asawa ng lingunin ni Jairus. Napangiti siya dahil sa wakas ay tapos na rin ang paghihirap nito at ligtas nanaipanganak ang baby nila. “Sleep well,” pinahid niya ang naipong pawis sa noo nito bago muling dumukwang at ginawaran ito ng halik. Dinala na sa nursery ang bata kaya naman lumabas na rin siya at hinayaan na munang linisin ng mga nurse ang asawa niya. Pupuntahan muna niya sina Hunter na naghihintay din ng balita.

Tinapik siya ni Hunter sa balikat bago nagtanong, “Kumusta na ‘yong bata at si Althea?”

“Nasa nursery na ‘yung baby. Si Althea naman nagpapahinga na,” sagot ni Jairus sa tanong nito.

“Eh, ikaw, kumusta ka naman? You looked like you’re about to faint.” Puna ni Hunter sa kanya.

“Okay lang ako. Salamat nga pala sa pagpunta.”

“Walang problema.Planorin naman talaga naming bisitahin kayo,”

“Ang kambal?” baling naman niya kay Thora.

“Kina mama. Malamang na hindi natulog ang dalawang iyon dahil alam nilang ngayon lalabas ang pinsan nila. Gusto ngang sumama pero hindi na pinayagan ng lolo Clarence nila. Baby boy din ba?” tanong ni Thora dito.
“Oo. Mamayang nine A.M. na lang natin papuntahin ang mga iyon.”

****

Naalimpungatan si Althea nang maramdaman ang masuyong haplos sa kanyang pisngi. Nang imulat niya ang mga mata ay nakita niya ang mukha ng kanyang asawa,

“Goodmorning,” nakangiting bati nito sa kanya. He still wore the same clothes, tanda na hindi pa ito umuuwi at hinintay talagang siyang magising.

“’Asan ang baby?” tanong niya dito.

“Ipapasok din ng nurse maya-maya. How do you feel? Wala bang masakit sa iyo?”

“I’m fine. Ba’t hindi ka pa nagbibihis?” tanong ni Althea sa asawa.

“Hinihintay talaga kitang magising.” Maya-maya pa ay pumasok na ang nurse at inilagay sa kandungan ni Althea ang bata at iniwan sila.
He’s so beautiful. So exquisite and delicate to the touch. Althea burrowed her nose and inhaled her baby’s scent. Naramdaman niyang tumulo ang kanyang mga luha at napansin iyon ni Jairus.

“Ba’t ka umiiyak? Ang cute naman ng anak natin ah? May nakakaiyak ba sa itsura niya?” natatawang tanong ni Jairus dito.

“W-wala.” Maging si Althea ay natawa na rin.

Biglang bumukas ang pinto ng suite at nag-uunahang pumasok doon sina Dyllan at Zian kasunod ang mga magulang ng dalawa at ang tita Louie nila.

“Tito, where’s our baby cousin?” excited at magkapanabay na tanong ng mga ito.

“Here he is,” kinandong ni Jairus ang maliit na sanggol at iniharap sa dalawa.

“Wow, he’s so cute!” natutuwang sabi ni Zian at inabot ang nagkakawag na kamay nito.

“What’s his name, tito?” tanong naman ni Dyllan.

“Hindi pa namin na pagdedesisyunan ng tita ninyo,” ang sagot ni Jairus sa pamangkin.

“Alam na namin!” napapitik  si Zian. “We’ll name him Jullian Clarence,” tumingin ito sa kakambal na si Dyllan na nakangiti din. Matagal na nilang naisipan ang bagay na iyon.

“Oy, kayong dalawa mga atribido kayo ha? Hayaan niyong ang tito at tita ninyo ang magpasya kung ano ang ipapangalan sa baby nila. Forte nyo talaga ‘yung manguna sa mga bagay-bagay.” Natatawang saway ni Thora sa mga anak.

“But, ‘Ma, Jullian Clarence is such a nice name!” pangangatwiran pa ni Zian sa ina.

“Oo nga, ‘Ma. Tito  said that if ever he would have a son he will name him after an emperor. And Jullian is a roman emperor. Then Clarence para sunod naman kay lolo,” this time it was Dyllan who reasoned out.

Parang gustong kutusan ni Thora ang mga anak. Kapag kasi nag-team-up na ang mga ito laban sa kanya ay alam niyang wala siyang panalo. “Cara, will you agree with their suggestion?” narinig niyang tanong ng pinsan niya kay Althea.

Ngumiti muna si Althea bago nagsalita, “Well, Jullian Clarence is a very nice name at alam kong magugustuhan din iyon ng baby natin.”

“You heard that, ‘Ma? Payag sina tito at tita!” tuwang-tuwang sabi ng dalawa. Napailing na lang si Thora sa mga ito at hinampas ang balikat ng asawa niyang tatawa-tawa lang.
******
Two months later…
Agad na hinatak at dinaganan ni Jairus si Althea matapos nitong mapatulog at ilagay sa crib ang anak nilang si Jullian.

“J-jairus, ano ka ba?” bahagyang nanulak ang mga kamay ni Althea sa malapad nitong dibdib.

“Shh…sabi ng doctor eh okay na. It’s been so long, Cara at baka mabaliw na ako pag hindi pa rin kita maangkin ngayon,” tila nahihirapang sambit ni Jairus.

Althea felt his fullness in her upper thighs and she knew right at that moment that she’s ready too. Naramdaman niya nang hilahin ni Jairus pababa ang kanang strap ng nighties niya at gawaran iyon ng pino at maliliit na halik, “God, I missed you!”

“I missed you too,” walang inhibisyong tugon niya kay Jairus at mapusok na kusang inangkin niya ang mga labi ng asawa.

“Ano, Mrs. Villareal, ready ka na bang sundan na natin ng kapatid si Jullian?” pilyong bulong ni Jairus sa teynga ni Althea.

“More than ready,” nakangiting sagot niya.

“Good. Now kiss me again,” he softly commanded. The promise of a long and exciting night has just begun.

 

“Up next is the story of our tough NBI agent Louiella Ariana Villacruz also known as ‘The Black Angel of the Bureau’!!!”

thanks po sa  lahat ng sumupporta sa akin! u can also read ONE WAY OR ANOTHER if u like!

The following two tabs change content below.

ViraMarie

I believe that when it comes to true love, TIMING IS EVERYTHING... TWITTER ACC.: https://twitter.com/vIMarie458 FB FANPAGE: https://www.facebook.com/pages/Vira-Marie/181564971877045

Latest posts by ViraMarie (see all)

Read the rest...


501 Responses

 1. Ang ganda ng story..love it so much!:)

 2. iminlovewithyou says:

  yipee!

 3. Jena espinosa says:

  Great story! Love love it

 4. eunice cadence rimorin says:

  Ahmmm ganda…ntapos ko din..

 5. Anne Oli Lee says:

  it a nice story… Iloveit

 6. Ber Iong says:

  waaahhh! super ganda ng story! Ntapos qu na rin po sa wakas ayeehhh! ganda ng Ending hehe It’s all about LOVE,TRUST and LOYALTY wiw! sarap magmahal ng sobra harhar Nice oNe ms. vira! Keep it up sna po mabasa qu ung Stormy Love :-)

 7. Grace Solite says:

  Ang ganda ng story, happy ending talaga…

 8. lucylyn cabang says:

  i read the whole story ang ganda promise

 9. Ang ganda po . .. na kaka kilig . . Keep it up . .. more power . .

 10. Arahs says:

  wow :) i really love the story!

 11. Arahs says:

  I really love your story ms vira :)

 12. Anne Lasconia says:

  awesome story

 13. asianraqz says:

  next one na

 14. ray_earth11 says:

  ganda ng story..tnx po

 15. Liza Pamplona says:

  it almost 2a.m. but still i’m awake. i can’t get enough.. thanks, MS. VIRAMARIE for this awesome story..

 16. bellai says:

  nice story but i need more gils.

 17. ellene revilla says:

  Nice story

 18. ellene revilla says:

  Sayang kulang ang Gil’s KO, di KO mabasa next chapter, gandang ganda talaga ako sa story,.

 19. laick08012007 says:

  Ganda tlga.. I enjoy it.

 20. nena alde says:

  A nice story, thank you sa author at sa libreng pabasa….

 21. Vic Vic says:

  D tlga ko mkatolog miss vira…gusto ko ng mbasa ung last chapetr kaso kulang papo ung gilllsss.ko

 22. Vic Vic says:

  Gilsss more plzzz!!!! Adik nko sa story nato..d ko mbabasa ung last chapter…meo gills napo ko…

 23. Vic Vic says:

  Kahit puyat galing work….d paawat tong pocketbook nato…ganda tlga ng story…

 24. Wooww,grabeh ang gnda ng ending..actually matagal q na tong nabasa kaso hirap aq makaearn ng gils tas ang mahal pa d q tlga afford..pro thnx po sa pagbago medyu mababa na ang gils na hinihingi….
  “Thank you po miss vira”galing nyu tlga…..

 25. gracea says:

  Ending na..ubos na Gils ko ka inis talaga..haisst

 26. greengirlpinkish says:

  Ganda ng ending….ng ipon tlga aq ng gils para mtapoz kng mabasa ito… vinamarie ur the best..

 27. ViraMarie says:

  It’d been 4 years since This story was posted here in TOP, four long years and the comments are still coming. Thank you for taking the time to read my story. Naa-appreciate ko po talaga lahat ng comments ninyo even though hindi ko na maisa-isa ang pagre-reply sa dami, nakakataba ng atay! Para po dun sa mga nag-a-ask ng gils sa akin, pasensya na po wala po akong kakayanang mag-donate or mamigay sa inyo. ang Admin lang po talaga namin ang may kakayanang mamahagi ng gils.

  KEEP THE COMMENTS COMING! LOVE LOTS!

 28. bunchpie_12 says:

  ganda nman:)

 29. dianamike says:

  More gils pls….ang ganda eh….hehhehehe…
  Sarap tlga ma inlove pero mskit pg m heart broken…lalo n pg sobrang mahal mo…

 30. chrissie.taray says:

  Superb! Ganda ng story though meron mga parts n medyo di n naelaborate na parang nagkulang ung story. But over all , maganda xa.. Marami n ako nabasa n pocketbooks, so i can say that this is worth publishing. :) keep it up ms vira!

 31. Maam vira need ko po gils last chapter plsss po thak you

 32. Bky po maam vira d ko po mabuksan ung ending…snagot ko naman po ung tanong…plssss po excited npo akong mabasa ang lasy chapter po thanks

 33. Pahengi ng gils maam vira sa last chapter….

 34. Yenng says:

  woahhh great story Ms. Viramarie…kailan po ito ilalabas Louiella Ariana Villacruz…exciting ohh

 35. irene80 says:

  super ganda keep it up….

 36. yummybearable says:

  ang ganda nice story!

 37. aket says:

  Ang Ganda kailan yong black angel ,, like your stories ,sana Madami ka pang magawa

 38. Mei Reyes says:

  very nice story :)
  will be going on the next story!

 39. mary solis says:

  nice story.. love it….

 40. Exciting every chapter of this story,please want gils for the last chapter,thanks

 41. ga C says:

  It’s a ravishing story~!

 42. jesusadee32m says:

  I love the story ilan beses k tlga binasa

 43. crisshon127 says:

  i love the story

 44. Ailyn Bore says:

  ang ganda talaga hindi na kakasawang basahinn,,,,,,

 45. myromeo18 says:

  this is my NO.1 here on TOP…i never get tired of reading it over and over

 46. celeste says:

  i really like the story. nakakawaka ng stress. wheew! good vibes!

 47. MJ says:

  i was looking for the story of louie ms. vira.. anu po ba ang title? hehe.. ntapos w na kc kaytora at althea.. cant wait for louie :)

 48. angel celino says:

  Ang ganda ng katapusan..love it..

 49. Napakaganda. Sarap ulit ulitin.

 50. mariev says:

  SARAP BALIKAN NG STORY NILA… kakakilig talaga

 51. mariev says:

  l knew it.. c secretary kasabwat.. super loke the whole story.. sana maraming promo nang gils at may libre din

 52. mariev says:

  gils…….

 53. Grabe ang ganda ng story mo, Ms. Vira. Contimue to make wonderful stories and let our hearts fall in love all over again.

 54. pinkish34female says:

  Nice story

 55. ganda ng mga stories mo. from a night with a starnger.. nice gawa ka pa more ng mga stories. like it very much.:)

 56. Tinny Kue says:

  whoaah! It’s an amazing story. Another great story I’ve read.

 57. aijo says:

  ang ganda grabe! ganda ng personality ni jairus :)

 58. Ailyn Bore says:

  ang sarap mag mahal

 59. Ailyn Bore says:

  i like it

 60. jasen says:

  nka2 inlove nmn tlga..ehe …super nice…:-)

 61. Cute Salvacion says:

  Nice

 62. onyok04 says:

  Luv d way it ended…u’v got a beautiful mind ms. Vira…keep up d good work!

 63. MJ Betil says:

  Npkganda ng story! Grabe… Dq tinantanan hanggat dq mtapos… Inabot aq ng 3am pra tpusin lng basahin… Congrats viramarie.. Keep it up!

 64. mycticjoy says:

  nice talaga as in beautiful ending……………..love it!

 65. shemarv says:

  Nice story. love it!

 66. i like this kind of stories..Kilig!

 67. tricxie1302 says:

  grabe ang ganda ng story….

 68. Untitled03 says:

  Kakakilig!

 69. Untitled03 says:

  Wahhh…
  Ang tagal pa ng free gils ko :(

 70. wow ang smart naman ng kambal sila pa ang nagbigay ng name ng anak nila althea at jairus

 71. wow good husband and a father too

 72. Thank you author for this wonderful story of your’s…

 73. macy60 says:

  Nice plot…like the story! :-)

 74. atienza_crystal@yahoo.com says:

  Thanks it’s a nice story!!!! Your the best! More power and more stories to come! Godbless!!!

 75. fhem says:

  Gusto ko pa m0re!

 76. sondhee says:

  excited for louie’s love story…

 77. gel says:

  Very nice hehe

 78. silence says:

  thank you po sa gils! finally, natapos ko din and kwento.. kaka kilig grabe! and thanks to the author who wrote this beautiful story ( Ms. Vira) more power and God bless. :)

 79. the story is good thank you:-)

 80. silence says:

  na like ko na po lahat ng fanpages ng mga authors, wala parin akong natatanggap na gils.. gusto ko pang mabasa yung ibang story.. gaganda kasi talaga promise.. gils please..

 81. silence says:

  di talaga ako mapakali.. kulang gils ko.. ang ganda pa naman ng story grabe..

 82. silence says:

  gils po please.. excited na kong mabasa yung ending.. :)

 83. jane doe says:

  very nice

 84. Audrey-G says:

  super ganda talaga ng storya.hahay nakakainspired

 85. Audrey-G says:

  i love top.sobrang ganda talaga.i love u vina marie.ang galing mung sumulat.nakakabalew hehe.i salute u.

 86. Aiza Thörn says:

  natapos din:) salamat po sa magandang kwento,.

 87. Arki_chel says:

  very nice story..

 88. Sam Valera says:

  Graveh tlaga ang ganda parang isla fuentebella lng nkaka amaze sobrang galing ng gumawa sana marami pang ganitong mga story ang gGawin wala ka tlgang masavi as ganda

 89. shiela1234 says:

  This is 1 of the best stories that i ever read…Miss ViraMarie ikaw na the best ka….

 90. shiela1234 says:

  This is 1 of the best story that i ever read…Miss ViraMarie ikaw na the best ka….

 91. Ang ganda talaga nito..hindi ka magsasawang basahin… noong una akala ko meron nito sa national book store noong bago palang akong nagparegister sa top… ito talga unang teaser na nabasa ko..wala pa ka alam-alam kung paano magkaroon ng gils…

 92. coleign says:

  A night with a stranger was so wonderful and quite fulfilling to the readers, as for me it beautifully written by Miss Viramarie with desire and passion.

 93. iiLee says:

  That was so lovely

 94. ViraMarie says:

  Hi, guys! For all of you who took their time, effort and precious gils to read one of My three stories, maraming salamat po! Pasensya na kung hindi ko Po kau maiisa-isa sa pagta-thank you.

  For you girls who are still looking/waiting for their own White knight at naiinip na chill lang muna. If it’s really for you alam q namang ibibigay siya ni God sau in the right time and the right moment. Sabi nga ng isa sa mga favorite local authors ko “Don the armor and be ur own white knight, baka naligaw lang si prince charming mo.”

  STORMY LOVE is my 3rd story. Ito ung kwento ni Louie. Please support the story as you all did ONE WAY OR ANOTHER, I’M GONNA GET YOU & A NIGHT WITH A STRANGER.

 95. leigh_15 says:

  the end n nga..kinulang p ako ng gils!! anubeyen!!!

 96. what amazing story,,, ang ganda tlaga nang kwento ,,, wla tlaga akong msabi,,,, wohhhhhhhhhhhhhh,,,, :) :) salamt sa nag sulat,,,, amzingggggggggggg…:) :)

 97. jenny_1986 says:

  Ang ganda!

 98. downymildew says:

  kudos sa author..galing..may future ka teh:)

 99. downymildew says:

  kakabasa ko lang ng A Night With A Stranger..ang GaNDa..only the last two chapter na lang ang di ko mabasa..nid more gills..waahh..looking forward to other beautiful story:)

 100. Ending of the story is make me wonder how I can meet a man like him.

  • ViraMarie says:

   Maraming mga kagaya ni Jairus. They just need the right woman to make them heel. Kaya Ms. Anzkie, hintay-hintay ka lang for your own Jairus, baka na traffic lang, haha.

 101. Its a nice story, worth it yong papupuyat ko…. Hehehe

 102. lhen21 says:

  so sweet ending…. till next story….

 103. may2 says:

  hay ang ganda

 104. lhen21 says:

  huhuhu gils pls… :-(

 105. Lheyny Abejo says:

  yes2x!!! done reading… super worth it ng pag-iintay to have a enough gils to read every chapter of the strory… thank u so much my dear writterr… more power…

 106. Cleo Desiree Mahilum says:

  ganda

 107. i love this story very much! thanks.

 108. lynder2015 says:

  ang ganda-ganda ng story.. worth reading :)

 109. eljea says:

  nice ending…

 110. jeanivie says:

  ganda ng story..keep it up

 111. jeala says:

  I just need more gils

 112. jeala says:

  Kakilig pa nman

 113. jeala says:

  Paano marami ng gils

 114. ang ganda super nkakakilig..hehehe

 115. Archie Lacno says:

  ganda..

 116. phing says:

  so lovely…..

 117. ecinaj says:

  meron n ba ung kwento ni louie? 😀
  hay excited n akong mabasa un hehe

  • ViraMarie says:

   Yup, natapos q na pong isulat ang story ni Louie. Unfortunately busy po ang admin natin dahil may hinahabol na exams kasi nga finals na. But he said na baka this coming week or the next after that may bago ng posts at ma-sched na rin si Louie. Stay tuned na lang po.

 118. rwindj says:

  Very nice story :)

 119. janinekate says:

  Wow! So beautiful!

 120. myromeo18 says:

  wohohoho, ..this is really a hot happy ending….

 121. maribeth says:

  nakakakilig ung ending….

 122. ecinaj says:

  abangan ko nman ang story ni louie… im sure super ganda din :-)

 123. ecinaj says:

  hay sa wakas nabasa ko na rin,,,, sobrang ganda ng story :-) .. kakilig tlga :-)

 124. I really love the story ms viramarie super kilig… Hay sana more story pa hehehe…

 125. I have read so many pocketbooks…but your book miss vera is really good…nkakakilig…responsible leading man…gwapo! Rich wala ng hahanapin pa…

 126. dhanah says:

  haist ang ganda ng story :-)

 127. driane says:

  done reading..super like it…super ganda..more story pa po miss vira.. :)

 128. joc333 says:

  love ur story alwys ktong basahin

 129. haha, it’s already 3:30 a.m and am still on this patiently reading :)

 130. annlie says:

  aww!so matagal pa pala yung kay louie,ok lang ipon muna ng gils para di mabitin

 131. jhhhen says:

  Tnx Ms vira:-) luv it talaga. :-)

 132. garf_75 says:

  very nice story!!!

 133. judyanncanaria@yahoo.com says:

  ang ganda po ng theater ….gusto ko na po itong mabsa kso kulang pa po ako sa gills kya tiis muna..

 134. ang ganda na estorya..nakakiliig..wla na bang iba ms.vira?

  • ViraMarie says:

   Another story’ s comin’ up. Busy lang ang admin natin ngayon to get it scheduled. He said right after the midterm exams pa daw niya maasikaso, so ipon muna ng gils, hehe…

 135. katelace says:

  Wow,,,ang ganda tlga ng story,,,,,

 136. nice ending Ms. Vira, very completed at hindi nakakabitin.. sana marami ka pa po maisulat na magaganda pang story! more power!

 137. Ann says:

  Gosh dami ng comment! Finally I’m done reading this supah cute and kilig story. Naubos yata gils ko hahahah :). Di bale worth reading nmn talaga this kind of story. More please!!!!!

 138. sushibar84 says:

  Kainis mali pa na open ko.

 139. Marc Zoe says:

  Just read the story, can’t stop reading it til the end :)
  I really enjoyed it!! :) I fell in love with your story!!
  Eto ung first story that I read and it’s really Avery good appetizer!!

 140. ivyangel says:

  Super like it! Di sayang ang gils…

 141. marieposamakulit says:

  Supe gnda ng story! i read it many times nde xa nkkswa grbe kakilig…

 142. ViraMarie says:

  STORMY LOVE is definitely brewing this 2014. Watch out!

 143. peachytan says:

  Oh so kilig thanks s mgnda story more power!!!!

 144. angel@03 says:

  Thank u its worth reading….

 145. yuugimiyaka says:

  parang nabitin ako sa story.,hehe

 146. karen007 says:

  sa wakas na tapos ko na din… really nice!!!

 147. april25 says:

  pangteleserye ang story.. :)

 148. C est la Vie says:

  waaaahhhh ubos ang gils ko… but it’s worth it, very nice and touching story, pag inumpisahan mo tiyak hindi mo na bibitawan hanggang hindi tapos :)

 149. luvlyangel says:

  Wow,Pak na Pak ang srory na 2 :) great Job :) haist ansarap tlgang magmahal :) ipon mna ulit ng gils :))

 150. arch says:

  Nice ending! Thank you po Ms.Vira for this wonderful story =)

 151. nesilita says:

  meron npo b ung story ni louie?

 152. xarles_shamille says:

  yahoo….natapos ko din…hehehe…kaso ubos ulit ang gils….ipon ulit para sa susunod….ganda ng story…

 153. nesilita says:

  nice story..n_n
  ngayon lng ako nkbasa ng ganitong klaseng storya..
  kakaiba! slmat at ibinahagi mo ito s amin..
  more powers 2 u..

 154. PrincessyA says:

  Rely love d story…sna maraming katulad ni jairus n real life..:)

 155. akonatho says:

  ang ganda!!! can’t wait sa kwento n loui
  😉

 156. tobie says:

  whoooo gnda tlga nto sobra .. khit mhirp mg ipon ng gills sulit amn .. YOUR THE BEST MRS. VIRA MARIE ! 😀

 157. suzaine01 says:

  Maraming maraming maraaaming salamat po sa author ng a night with stranger :) sana po hindi kayo mag sawang gumawa ng gantong storya :)

 158. mabel domingo says:

  kulang n gils ko…:(

 159. myzero says:

  Ang ganda tlga ng story salamat at natapos din:)

 160. mabel domingo says:

  kakakilig talaga…more pa…

 161. snick_jhein says:

  super gandaa ng story mo ms. vira.. i enjoyed reading it :)

 162. akonatho says:

  i enjoyed reading this story….
  i love it
  great story
  thank you po sa author for sharing this story
  😉

 163. aileen says:

  Super duper terrific story!!you really hit it miss vira. Thanks for that great story…

 164. ViraMarie says:

  Hi, guys! Tired of waiting on Louie’s story? Well, antay-antay lang muna ng konte…I’m already down to Chapter 5, might finish it later today kung hindi aq guguluhin ng mama q, hehehe. Inaaway na nga rin aq ni Louie kasi nabubulok na rin daw siya at ang MS niya sa computer q! Still disappointed? I know, aq nga rin eh, but hey I’m finally making a progress, aigh’t *wink*! kaya wait lang muna tau.Sana matapos q ‘to by November, so let’s all keep our fingers crossed!

 165. Trevor James says:

  ganda ng story nila althea.

 166. Rakista says:

  My salute to the writer!! Its just sucks when im out of gels..whew!!! Hehehhehe..but i enjoyed the story very much..I laughed and cried..That was really amazing…cant wait for another story to read..

 167. Rhenzie says:

  I enjoy reading dis story… super ganda talaga… ang galing ng author nito…

 168. chubs says:

  npkaganda ng story, ang gling tlga ng author, more power po, sna mrme pa kaung story na maisulat! :-)

 169. Eliza says:

  very nice story .. ilove it im looking for more stories you gonna write miss vira your the best and talented author.. maraming slmat napapasaya at nkktulong skin sa tuwing free time ako nag mmdli nkong umupo sa comp. to cont.. reading the story it helps me na mapawi ang stress ko. Ang ganda ng ending they lived happily married once again slmat at dnko nag password pa i used mg 20gils to open up 12chapter. GOOD LUCK

 170. Thelma says:

  nice one miss vira
  ganda ng istory..
  lam mo ba iniregester q ung account ng mama at bf q pra ndi aq mbitin sa story mo…butina lng sulit ung gnawa q heheh..naubos kc gil q knina ee..kya gnawa q un … jejej tnx have a more power god bless itz me arahmay sanluis :)

 171. ?? says:

  Atlast nbsa ko n dn.hehe
  Ganda ng story ms.vira.
  ?thanks

 172. anjielajean says:

  ayee…xcited…..

 173. raebeen says:

  great job gurl!! super like your story.. eventhough im tired from work cant help but read it..

 174. jessie14 says:

  ganda ng story.. kakakilig tlaga!!!! <3

 175. ViraMarie says:

  For all of those who have read, loved, liked, hated and commented on my story all I wanna say is THANK YOU and I DEEPLY APPRECIATE YOUR COMMENTS. I’m still on the planning and plotting stages of my various stories which I would like to post here in TOP. Magulo pa utak ko kasi I have to prioritize school first, then there’s out thesis kaya hati ang atensyon ko not to mention that finals is coming aatupagin ko nanaman ang mga exams q. but don’t worry guys kada free time na meron aq eh inilalaan q sa paggawa ng story. Antay2x lang muna. I know you haven’t heard from me for months on end kaya naman masaya aq everytime may nag-i-inquire about sa mga upcoming stories q. Keep the comments coming, I really am working on the stories. ^_^

 176. chb02 says:

  SALAMAT po ms Viramarie! napakaganda po ng kwento. Hands down po sa inyo. sana may kasunod:)

 177. Sherilyn says:

  tapos na din..ang ganda ms. vira..bat ba nagyon ko lang to nabasa.:)

 178. chott says:

  tapos na ang kahibangan ko sa story na ito.. ganda!

 179. ashymetoo says:

  what a nice story..thanks much. I really enjoyed reading it.!!!God bless! :)

 180. Melody says:

  Ang ganda ng pagkakagawa. To think na naisip mo yong DION project, it’s so rare na makaisip ng nuclear project sa pinas. At least kahit dito magiging advance ang pinas bout sa weaponry ng gobyerno. Maraming salamat sa magandang kwento. I hope na sa susunod mong kwento mas exciting and mas maganda pa kesa na una.

 181. aileenmae says:

  ang ganda ng story…..Congratss miss viramarie>>:) hindi na ako makahintay basahin ang “the black angel of the bureau..

 182. tonton says:

  wow, very nice story..thank you vira marie…. :)
  keep it up!

 183. brkzz_shamie says:

  all thumbs up Ms. Vira…worth the time, ng puyat at gils…hehehe..keep it up…ang gaan sa pakiramdam ng story na ‘to…really hoping na ma post na dito ung story ni Louie..chapter one p lng dun sa fb mu pero maganda na…action and love love love p rin syempre.and ‘yung innocent Rose p pla na story..will wait for it:).Godbless u always and more stories from u….

 184. irafael says:

  very nice. im giving this two thumbs up!

 185. Maritess says:

  wow…
  super ganda ng story
  love it much…
  ahehehhee
  <3 <3 <3

  next story na nmn ako…

 186. iramae_orbiso says:

  ang ganda ng story.nakakakilig..ang swerte naman ni althea mahal na mahal xa ni jairus.

 187. brkzz_shamie says:

  super nice love story..Sarap ma inlove pag ganito ang nababasa mu…thank u Ms. Writer..u’r so brilliant…worth the time and gils..hehehe..keep it up..hoping for more stories from u…Godspeed!:))

 188. felmy20 says:

  what a very nice story!

 189. ennadhe says:

  wow ang ganda nadala ako naiyak aq,sobrang nakakatouch at kakilig ng story…

 190. Janice says:

  not tired of reading it over and over again…superganda…..

 191. Marianlee says:


  Pang5times ko na tong binasa. Ganda tlaga. Eto pnakafav0rite kong story dto.. 😀

 192. ai31 says:

  Ang Ganda talaga NG estorya !!

 193. malonzomia says:

  ms vira,,cant wait for your next story!!! love iiitttt!!!!

 194. Charm says:

  Awesome! love it! Sabi ko na nga ba eh, this story is worth it! Imbes na magreview sana ang atupagin eh nagbasa ng story. hahahaha!

  Thank you for such a wonderful story! You’re such a good writer. I wish I have it in a book for my collection.. kilig much! looking forward for more.. :)

 195. Jhoan says:

  sooo very nice story!

 196. ssxeii says:

  Ang ganda ng story.
  Sayang at tapos na hehe

 197. margz says:

  nice story!!!

 198. grace S. plaza says:

  hay ganda talaga ng mga story,,nakaka baliw,jejejejejej

 199. dhabie says:

  Thank you ang Ganda ng story

 200. Ayesha Rean says:

  Such a nice story,,love it

 201. gracile says:

  Superb ! I love it !

 202. GELLY says:

  nice story.. thumbs up :)

 203. keeehialovesu says:

  ganda po ng nivel nyo miss vira,.
  more power,. hmm ano ba title ng next novel mo?

 204. gurlylisa says:

  hello ms. vira…!!it was one of the amazing story i’ve ever read…every chapter is really exciting at super kilig…..!!! ’til now hnd paq maka get.over s kilig hehehe really love it tlaga!!!salamat ng marami and more power..

 205. readme says:

  ganda! any suggestion po for another good story like this??? If only have all the free time para mabasa ko lahat dito.. adik na me!!!!

 206. Mariz says:

  lovely story. one of my fave

 207. Kiem says:

  Wow ang ganda talaga ng story na2….anu po ba ung title ng love story about Louie????

 208. sheryl says:

  hahaha..kakatawa si Jairus….super cute ng story,….

 209. sheryl says:

  grabeeeee!!!!!!!!!1….kilg!!!!!!!!!!1

 210. eara52000 says:

  i love it talaga..ganda ng mga stories..kakaiba..

 211. arkeep says:

  super love this story :) thanks author for sharing this to us.

 212. jjhuls says:

  The best talaga

 213. Dana says:

  wow ang ganda ng story..
  looking forward sa story ni louie…

 214. marz27 says:

  wew!.,galing talaga ng author.,sa lahat ng pocketbook na nabasa ko,ito lng yung story na binasa ko talaga ang bwat sentence sa sobrang ganda.,

 215. Colline says:

  when po ang next story?

 216. Seth says:

  my goodness the story is really amazing, i loved it
  kudos to the writer…..
  two thumbs UP + clap100x

 217. Mary Rose says:

  ang ganda. grabe wla ako masabi. keep up the good work po.

 218. Xenia says:

  wala akong masabi…sobrang ganda ng love story

 219. Rosalie Sagun says:

  ganda po ng story……..nagtrabaho lng ako para basahin eto…hehehe:))))

 220. emptychen19 says:

  kakainlove,hehee

 221. maminihailey says:

  2 thumbs up!!! you have good stories talaga

 222. maminihailey says:

  2 thumbs up

 223. alma rosano says:

  ang galing…more!

 224. clarisse22 says:

  wow ganda super like it!!!!tnx alot

 225. thinkerbell.anne says:

  _ang gandah ng story na2..congrats ky miss viramarie ang galing nio poh mg sulat

 226. thet says:

  Sobrang ganda ng story nito Congrats sa writer…may you have more stories to come….

 227. knic says:

  super gaganda ng mga stories…..kakainlove…gush…

 228. aine says:

  Miss viramarie Kelan po ung story ni Louie

 229. crissalachelle says:

  ang ganda…keep up the good work…

 230. cherishgirard says:

  Meron na po ba ung “the black angel of the bureau?” where i can found it? Thank you. .

 231. sjyo0208 says:

  luv na kita fafa jairus.. ehehehe..

 232. mermer says:

  congratz ms. Vira..u made it. Ganda ng story..thumbs up ako.

 233. foxygirl01 says:

  super gnda sobra..i really loved it

 234. maryroseferrer says:

  the best!!

 235. bingo says:

  Very nice story. Nakakakilig! What’s the title of Louie’s story?

 236. Shunyeee says:

  I love the whole story…

 237. Hailey says:

  anong title nung kay Louie?

 238. Hailey says:

  2 thumbs up!!! go go go for Louie’s love story naman

 239. reg_caj2012 says:

  awesome…thank u talaga ang ganda ng story…

 240. yan08 says:

  nice story naman haha

 241. ms.jjawod says:

  great story! Tnx!

 242. hummingbirdheartbeat says:

  Nice story! :)

 243. rose21 says:

  ang ganda naman

 244. nina15 says:

  super ganda ng story… im proud of u jarius.

 245. sel says:

  Salamat sa sagot n binigay ninyo po…

 246. marygadan says:

  i love it! ang ganda ng story

 247. hazelllolo says:

  ang gnda tlga.. ng story cmula s one way or another
  hanggang d2 s story nila althea
  next nmn yung NBI

 248. mariainday15 says:

  Continue writing more stories. Ang ganda ng story nito. Like n like q!

 249. uoyamaricel says:

  ganda po ng story,,salamat po n GOD bless you

 250. Crisel says:

  kakakilig hanggang kahuli hulihan..hindi nasayang ang mga gils ko and to the author i hope i have your talent too…

 251. iceicebaby says:

  Cool story. I love it :) kudos to the writer! :)

 252. Shiela says:

  congrats sa writer neto..galing!!!

 253. pipay says:

  it was really nice:)

 254. belgium says:

  I like the story.thanks

 255. feby9 says:

  what a nice, exciting, sweet, and lovable story!!!!hay…..

 256. eunice26 says:

  ang ganda i love it! ^_^

 257. Sharmine says:

  grabe ang ganda naman nito……..addict na tuloy ako magbasa ng pocketbook

 258. kurtlenard says:

  danda danda.d aq nangHInayang sa gIls,the best!,hehe

 259. kurtlenard says:

  danda danda.d aq nangHInayang sa gIls,the best!

 260. krystal_pearl says:

  ganda ng story…luv it….=),,,galing2..

 261. Jenlen says:

  such a wonderful story that i have read…..nakakarelate much….

 262. allejestephara says:

  ang ganda naman ng story, kompletong-kompleto ang series of events mula sa settings hanggang sa plotting, magaling din ang writer sa language na ginagamit niya, wala akong nakitang kamalian kundi puro kagandahan! galing mo! God bless, and thank you for sharing your one of a kind masterpiece, =>

 263. April Grace says:

  nice story!!!! keep it up!!!

 264. akosijaja says:

  Two thumbs up…..

 265. iaj099 says:

  cguro me mga parts n krugtong nito kya d q msydo masundn ung mga chrcters…

  my mga parts n mejo o.a sa pgkkdecribe about s chrctr…

  pero all in all… the love story of them is superb… good job…
  wlang chptr ata n hnd aq knlig hnggng s dulo…

  sna mgkrn ng pgkktaon n maging friend kita ms.author pra msbi ko sau ung mga commens ko bout ur stories…

  cnsbi ko ito hnd craan ka, cnsbi ko ito sau kasi mgling kng writer…

  looking forwrd to ur another stories!!

  slmt miss author s iyong npkgandang nobela… thumbs up!!! (>.<)

  • iaj099 says:

   disregard pla ung “another”… ;p

   tx ulit…
   (d mka move on s story) heehehhehe 😉

  • ViraMarie says:

   Hndi po ako nagagalit or anything. Masaya nga po aq that you’ve taken your time reading my story and pointing out the weak parts and the loopholes. Comments such as this serve as an insight sa ‘kin para mas maging better pa ang susunod kong isulat. aq nga dapat ang mag Thank you sa ‘yo… ^_^

 266. medz says:

  ganda ng kwento…

 267. Gee Diamante says:

  nice…….

 268. jennifermacabanti says:

  surely love it

 269. princesscasey says:

  I can’t stop reading this over and over again.sana po may story na c louie.

 270. Dhanix says:

  super nice . galing naman , well done!! congrats and keep it up! :)

 271. bestmailacct says:

  sana ma post na ung story ni louie…galing talga ni miss vira, pede na sa PHR

 272. haizamae says:

  mukhang gusto nung guy namakarami ahh…

 273. haizamae says:

  i like this story :)

 274. akositui says:

  ang galing. i love it..two thumbs up!!!! cant wait for the next story..

 275. jhazz says:

  really love it….gandah ng ending…
  gudluck vira..
  ty

 276. jaime19 says:

  very nice story keep it up ma’am…super ganda nakakakilig talaga..congrats po.

 277. HELENA says:

  Nice story, wala kang sinayang na part! You made each chapter memorable at dahil don ay parang ang sarap ulit-ulitin ng storya mo! clap* clap*

 278. myromeo18 says:

  really nice! kudos to to VIRA

 279. tocka says:

  can’t help but read it all over again 😀

 280. Chelsea says:

  Thanks for sharing..I love it! ?

 281. yuilee says:

  wow ang ganda ng story!!! :)

 282. iscuteme_06 says:

  ganda 😉

 283. faih says:

  maraming beses ko na tong nabasa and still kinikilig pa din ako sa story nila!!! waaaaah!!! can’t wait for louie’s story hehehe ^_^

 284. gina says:

  wahhhh ang ganda……

 285. NALYN says:

  ang ganda nman…next story please

 286. Ostiya says:

  grabe ang ganda……………

 287. mikanna says:

  very nice story

 288. wilmalyn24 says:

  love the story so much ..thanks po…gawa pa kayo ng marami..more power and GBU po..mwuahhhh…

 289. Joycee says:

  oooooooooh.. im done….. im inlove.. hehehe

 290. chrishieyne says:

  reading it again, cant get enough.. by the way still wating for Louie’s story hope it’ll come out so soon already done with Thora’s… nice work.. you write so well, professionally. i am not a writer but your stories have the quality, i love reading english pocketbooks so whenever i read tagalog one i only read those that i can inline with the english one. im not only after the kilig moments, but also about the technicality and i find your stories one of the best because on how you use the words i really really love it.. goodluck to your next stories. by the way expect me to comment again with your nxt one.thank you.

 291. florzky says:

  wow at last i finished it.i read chapter 1to 11weeks ago but i dont know how to unlock chapter 12 so easy naman pala hahaha.thanks ms.vira.wonderful story.love it

 292. cherryblossoms16 says:

  thank u for such a wonderful story! cant wait to read the upcoming story of louie… super love it! more stories to come plz!

 293. julien says:

  ganda ng story,,can’t wait for the next one.thanks ms vira

 294. jenni says:

  ganda! nakaka in love

 295. Nikka Jean says:

  anung title po nung kay louie? :)

 296. Yami Francie says:

  wonderful story!

 297. lyn cheema says:

  thank you po for sharing this nice story..:)

 298. joy_0925 says:

  wow natapos ko din sa wakas, napakaganda ng story. galing mong gumawa ng story vira.

 299. Aixe says:

  nice story Ms.Vira :)

 300. honeylogz says:

  wOW na wow ang ending…love it! more nice stories to come for u ms.vira…..such a talented and inspiring lady…God bless u! cheers!

 301. anne says:

  clap! clap! clap! ang ganda. good job in the post.

 302. xsinglemomx says:

  cute-cute naman… :)

 303. Scene Marie says:

  more powerszZ poh ate @viramarie
  love UR novels!!!
  xUper kilig po tlga!!!

 304. gembira says:

  haizzzzz…..wala nang gils…..penge ng gils……ang galing ni ms. vira…saludo ako sayo!!!!!

 305. Danes says:

  wow very nice story..more…………god blesss

 306. Jacqui says:

  first novel read here in TOP and i would say 2 thumbs up for this site…so nice of you to share all of your stories…i am looking forward to read more as long as you allow me..thanks..:)

 307. Jacqui says:

  super like….sana more pa……..well done miss vira..

 308. Jeanny says:

  super gnda po ng story,,
  keep up the good work poh…

 309. chrishieyne says:

  done with the 2 stories and i must say job well done ms vira..keep up it up.

 310. mistyeyes says:

  You simply did a very good job… Keep the talent burning and wish you more successful stories in the future…

 311. mayriz says:

  pede ng ihanay sa mga bigating manunulat.. dapt i-book na to ..:)

  looking forward to read the “the balck angel of the bureau…kelan po un?

 312. zcha says:

  haist.. atlast I’m done reading your story ms vira.. thank you..
  grabe pag aaral ko para makapag earn ng gils.. hahahaha
  nakakatanggal siya ng stress.. ginawa ko na itong stress removal.! this story was really nice and i hope, i can read more one of your precious story.. and i wish i can also share or create my own story.. :)

  • zcha says:

   i read so many stories, and discover many authors like martha cecilia/camilla/olga medina and many moreeeee.. :) pero isa itong sa mga story mo ang hindi ko makakalimutan, maganda na free pa siya, even sometimes takes hard to guest some of your question and hint.. hehehhe..nabaliktad na utak ko, hahaha .!pag aralan ko pa, new lang kase ako.. one of the best siya.. Thanks & more power.

 313. lina says:

  Ang Ganda talaga….ang galing nman ni MsVira…

 314. janna says:

  wow ang ganda ms vira, until next time…..

 315. unickayha says:

  nakakakiling pa rin sila up to ending.. nice story. :))

 316. unickayha says:

  ang ganda ng story hanggang ending..

 317. unickayha says:

  ang galing mo ms.author.

 318. princessemerald says:

  ito lang masasabi..ang galing

 319. fe says:

  Very nice story combination of romance, comedy, suspense, and of course love. Thanks Ms. ViraMarie for a job well done. More Power to you! God bless…

 320. reginamae says:

  gand ang ending

 321. reginamae says:

  anggaling mo vira….:)

 322. reginamae says:

  kanino na namn ang sunud na kuwento?kay louie?ang ganda

 323. reginamae says:

  bongga nmn ng kuwento

 324. Ireen says:

  ganda namn ng kwento, kilig much! :)

 325. akeisha says:

  simple pero ang cute ng story.. super kinilig talaga ako! :) this story is worth for my gils! love it! congratz sa author nito! nice one! 😀

 326. halko10 says:

  super kilig tlga 2…..grabe!!!!!!!!

 327. ayieee hapie ending one way another i’m gonna get you you up next i’m going to read miss vira :))

 328. halko10 says:

  happy ending…ganda ng story thanks Vira keep up the good work!!!

 329. Charris says:

  congrats viramarie!! super ganda ng story mo… galing!!

 330. anyat11 says:

  yey super nice nang story..,, sama may story dn c louie.., :) or dyllan and zian :)

 331. nice ganda tlga mula teaser to ending!! keep it up!!!

 332. Riss0624 says:

  I want to get married. Now!! :DD nice story..

 333. johmviflores@yahoo.com says:

  ang ganda naman ng istoryang ito.. isa ito sa magagandang katha na nabasa ko.. i enjoy reading it and spending my gils because its woth it.. nice job for the author.. mganda ang pagpili ng mga salita ang the story alone made me fell i wanna read more of yur stories eventhough it will going to take a lot of gils.. pg iipunan q ang next story that i want to read.. well done cara.. hehe.. ^^

 334. iamjao says:

  Wla po bang kwnto tungkol nmn sa lovelife ni louie?

 335. iamjao says:

  Ganda ng kwnto nila :)

 336. nessarence014 says:

  hays natapos ko rin 2ng a night w/ a stranger npakaganda sobra
  congrats viramarie

 337. jamchelle says:

  hay,natapos ko rin ang kwentong ito,ang ganda!!!nakakainggit nman si Althea,wala na syang hahanapin pa,nasa asawa n nya lahay ng katangian :)

 338. jeminah says:

  ang galing!!!!!!!!!!! nice story!!!!!!!!!!!!!! salamat po

 339. marjie says:

  its so nice story,,
  wats the next story?
  tnx

 340. flosscarmelli says:

  just finished spending almost a hundred gills…hehehe… i was hooked up with the story. when i was in chapter7 i jumped to the last chapter. i am curious about the ending..i’ve got annoyed kasi hindi ko ma-access. i am using my own password, yun pala may Q sa second to the last chapter lol. bago lng kasi ako dito kaya hindi ko pa alam.
  anyway it was impressive…worth reading :))

 341. Sheila says:

  ganda talaga.thanks to the author….
  more power!

 342. nicah cereno says:

  ganda talaga ng story na to…sana meron na rin si Louie para lahat na sila…..ehehhe…exited na me na magkaroon nq story is louie “SANA”

  .para akong baliw makatawa mag-isa dito:)) good job ms.Vira ganda talaga ng story mo

 343. saany says:

  Maganda ang takbo ng isip n vira. More new one pls. Para sa mahilig magbasa tamad mag Sulat.

 344. krizza says:

  thumbs up, good story and pacing. :)

 345. faih says:

  hi ms. vira, ang ganda po talaga ng mga nagawa ninyong stories, kilig2 talaga. request ko po sana na maay story din c louie i like her attitude at pagiging friend nya kina thora at althea :))

 346. michiedoll says:

  ang ganda ng story,goodluck and more power :)

 347. Florence says:

  ang ganda ng story ! nakakakilig . :)

 348. dhenz says:

  Thumbs up Ms.V.!galng nyo poh.

 349. bella14344 says:

  congrats.. thank you at natapos na rin ang story. very exciting..

 350. Jlyn says:

  mabrook!!(congrats!!) ang ganda ng story ml.^_^

 351. ling46 says:

  Sa wakas mkatulog na ako .. Thanks for sharing it with us..

 352. laniie15 says:

  hayy… natapos din.. super ganda ng story ms. viva :) worth it lahat ng mga gils ko para lang mabasa to… hehe.. more stories pa po.. thanks.. god bless :))

 353. Ela says:

  super duper like!!! two thumbs up!

 354. jonahmie says:

  thank u for sharing ur story..indeed a very nyc piece hehe

 355. julz101 says:

  amazing.!super ganda tlgah ng story na to.! kilig much.!haha.:)))
  nice work po.:)))

 356. akenn says:

  ganda tnx ms. vira
  its more good writer in the philippines ahehe.. more power!!

 357. faih says:

  nakakakilig ang ending!:)) soo in love na ako kay Jairus ms. Vira hehehe two thumbs up for this!!;)

 358. ashleygreenefanatic says:

  AHhh!!! I am soo inlove with this story!!! Can’t wait for “Please Love me Back” hahahaha Thanks for sharing this wonderful story

 359. Nova says:

  so kakakilig talaga ate vira.. matagal ko na tong inaabangan.. ngayon lang ako nakabasa uli…. kasi na bz for summer… tanggap ng enrollment at nagpapaevaluate.. hehehe

 360. ganda po nang story ka2lad nang one way or another im gonna get you!! ndi nq magugulat someday ung mga story pinag hi2rapan mo makita ko ren sa nationalbook store bec u deserve it ms. viramarie!!! tnx:)

 361. apple says:

  maganda po story, gawa ka pa po madami..

 362. prettii says:

  hai graveh talaga…. ang ganda ng story… kilig na kilig talaga ako…..ang galing nio talaga miss vera…. nkakaaddict ang mga love story mu. . . GOD BLESS!!! XD

 363. belle says:

  i really really love this story.

 364. riemha0814 says:

  ang ganda ng story.. akala ko magkakaroon pa ng barilan sa Chapter 11, hehehe.. congrats!! may kasunod na ba?

 365. khimy20 says:

  hai!!! GOD ang galing…..sana may kasunod agad miss Vira….

 366. anne says:

  ang ganda ng story ng “a night with a stranger” sa wakas natapos ko na ring basahin super ganda talaga..ang galing galing tlaga ni Ms. Vira..sana mas marami ka pang maisulat na magagandang story..thanks and more power..^___^

 367. abril says:

  super ganda,,more story…
  Tnx here-

 368. Paula says:

  hi viramarie18, you look very young in d picture and yet your story tells you you are mature. you are impressive girl.

 369. kyleen24 says:

  aw! 2moths pa lang ang baby gusto na agad sundan

 370. clarisse says:

  I enjoy it a lot good job more power to u and hope more stories to come
  :)

 371. IC says:

  Ganda!!! Wala nakong masabe talaga. Gaganda ng mga stories, as in 😉
  Bra jobbet!

 372. anatomyfreak says:

  Iii llllooove ittt!!! Pwede na png LM miss vira!!! C annamae nga pala to… Ang ganda.. Next story na naman!!!!

Leave a Reply