The Queen Bee (Chapter 6)

The Queen Bee

The Queen Bee

WALANG sinalihan na kahit na ano si Valerie na hindi niya pinanalunan.

Hindi siya ang tipo na kapag nagdesisyon siya na gawin ang isang bagay ay gagawin niya iyon ng hindi inaasahang magtatagumpay o mananalo siya. She doesn’t do things half-hearted, she gives her all… and she does end up winning.

Minsan naman kung alam niyang dehado na siya ay hindi parin siya nagpapatalo. Gumagawa siya ng paraan upang manalo anuman ang mangyari kahit pa kailangan niyang lumaban ng hindi patas.

She gets rid of her enemies in every possible way she can.

But with this fight, I want to do it fairly because only in this fight I know that I will win without having to sabotage theses lowlives.

Nang makalabas ng locker room ay kaagad na nakita ni Valerie si Troy na nakatingin din sa kanya. Tumango siya at nginitian ito na ginantihan naman nito.

Kamuntikan pa siyang mamagneto ng perfectly toned nitong katawan. With his beautiful face and his muscles on their perfect places hindi nakaligtas sa paningin ni Valerie ang mga sulyap na binibigay rito ng ilang mga kababaihan na kasali rin sa contest.

Subalit kinailangan na nilang mag-line up.

Pinasadahan ni Valerie ng nag-uuyam na tingin at nakakaasar na ngiti ang mga babaeng kakumpitensya niya.

Hindi niya maintindihan kung ano ang isinali ng iba dahil ang papayat nila at parang hindi athletic kaya for sure ay maaga pa lang malalagas na ang pinakamahina.

The contest is a no ordinary one. It’s not just all about the looks; it involves physical fitness and a sharp mind.

Valerie is not a fan of the skinny peeps. Hindi sexy para sa kanya at alam niya na para rin sa marami ang mga payat na payat na babae, and it doesn’t even look healthy.

Compared to all the other thin girls in this competition, she is confident that she is the sexiest. She is perfectly toned as well, thanks to her specially built gym at home.

Matapos na magpakilala ang kanilang magiging trainor na si Captain Pineda at kaunting briefing na tila ba nasa isang military camp sila, he even warned them na bukod sa pisikalan ay magagamit din ang lahat ng klase ng abilidad na meroon sila; kung meron man. Pagkatapos ay bigla nalang silang inutusan na mag push-up.

Push-ups are okay… but the thing is its 50! She can only accomplish 15 and she is already struggling at 25! But then she managed to do it; this time almost losing her poise.

After some more exercises ay sinabi nan i Captain Pineda ang kanilang first test which is a swimming challenge.

The goal is to swim up to the other end of the pool and back with a flag. Meroon lamang labinlimang flags at dalawampu ang bilang ng mga partisipante. Lima kaagad ang malalagas.

But it wasn’t as easy as that, pinaliguan muna silang lahat ng sobrang lamig na tubig na kulang nalang ay manigas ang katawan niya at magyelo sa ginaw.

Subalit kailangan na makakuha siya ng flag.

Nilingon ni Valerie si Calliope at napangiti. Alam niyang hirap sa swimming si Calliope.

Nang muling tumunog ang pito ay mabilis siyang tumakbo at tumalon sa pool.

Noon ay hindi talaga siya naliligo sa mga public pools, pero after the incident from that one fateful night with Troy ay naging bestfriend na niya ang swimming pool mapa-private o public pool man iyon.

She’s not the fastest swimmer, but she made it.

She made it before Calliope and chuckled when she almost did not make it but shook her head when she managed to reach for the last flag.

Nilingon ni Valerie ang lahat ng mga nakakuha ng flags, subalit hindi niya makita si Troy.

It can’t be. He’s a good swimmer!

Bumilis ang tibok ng puso niya dahil ayaw niyang umalis kaagad si Troy.

Nang biglang perong tumakip sa kanyang mga mata.

And just by that touch, she immediately recognized the person behind her.

Kaagad na napanatag ang kanyang puso at mabilis itong nilingon.

“Why are you too busy looking away?” tanong nitong nakangiti.

Valerie felt her heart throb again. Ngayong muli niyang nasisilayan ng ganito ka lapit ang mukha ni Troy ay muli na namang nagiging aligaga ang kanyang damdamin.

“I wasn’t looking away, I was looking for you!” may halong inis niyang turan.

Mas lalong lumawig ang ngiti ni Troy.

“You were looking for me?”

Kung hindi nagkakamali si Valerie ay mukhang tuwang-tuwa si Troy sa narinig. Subalit muli ring nanlumo nang maisip na baka binibigyan na naman niya ng ibang pakahulugan ang mga kilos nito.

Inisnaban ni Valerie si Troy. “Of course! You’re my partner remember? Nakakahiya naman kung ikaw ang pinili ko tapos natanggal ka sa unang test palang. Hindi ako pwedeng mapahiya, my partner should be perfect. Kaya dapat galingan mo okay?”

 

TROY’S smile faded.

‘Hindi ako pwedeng mapahiya… my partner should be perfect.’

Plano na ni Troy na sabihin kay Valerie na hindi naman siya perpekto tulad ng akala nito.

Kumpara dito ay alangan na alangan na siyasa  estado pa lamang nila ngayon.

Ngayong unti-unti nang nawawala sa kanila ang mga pag-aari nila. Alam niyang hindi papayag si Valerie na ang maging ‘partner’ nito ay isang pipitsugin, iyong walang maipagmamalaki.

Kaya naniniwala siya na hanggang hindi pa niya naaayos ang lahat ng problema niya ay hindi pa siya karapat-dapat kay Valerie. Hindi niya ito gusto’ng ipahiya.

Alam niyang masyado na itong maraming iniinda sa kabila ng ipinapakita nitong katatagan. Kaya sa ngayon, ang pagiging kaibigan lamang nito ang maaari niyang maibigay.

Troy reached for Valerie’s head.

“Ang galing-galing mo nang lumangoy ah? I wonder who taught you…” kunyari ay nag-isip siya.

Tinapik siya ni Valerie.

“It was Peter Pan…” biro nito at nagkatawanan sila.

“Akala ko si Michael Phelps eh! Because you’ve become so good.”

Ngumiti muli si Valerie, “Well, what do you expect? I always give my best.”

“Ah, excuse me Miss Valerie…” singit ng isang boses na nang lingunin nilang dalawa ay ang yaya pala ni Valerie na si Marian.

“Yes?” nababakas sa tono ni Valerie na naistorbo ito.

Yumukod muna ang yaya nito bago nagsalitang muli. “Dumating po ang daddy nyo at gusto ka niyang makausap.”

Sa sinabi ni Marian ay napalingon mula sa di kalayuan ang isang lalake na kasali rin sa patimpalak.

Umarko ang kilay ni Valerie, “There’s nothing to talk about. Tell him I’m busy.”

“Pero Miss Valerie, importante po daw na magkausap kayo dahil bukas ay aalis siya papuntang Hongkong.”

Mas lalong lumawig ang inis ni Valerie at muli itong nagmatigas.

Hinawakan ni Troy ang isang kamay ni Valerie, “Why don’t you see him? Kung meron kang tinatagong galit sa kanya, why don’t you tell him instead? Kahit pa masigawan mo siya, I’m sure it would be best for you to let it out and for him know how you really feel.”

Panandaliang naglaban ng titigan sina Valerie at Troy.

 

“OH shoot!” naiusal ni Valerie nang pagkabukas niya ng pinto ng opisina ng ama ay makita roon ang kinaiinisang babae na kausap ng kanyang ama.

Muli na lamang sanang lalabas ng pinto si Valerie nang maagap siyang pigilan ng ama at mahuli nito ang kanyang kamay.

“Val, come on. I’ll be gone for almost a month and I want to patch things up between the two of us before I leave.” Ani Mr. Montez. “I know I have made a cruel mistake on your very special day and I want to make it up to you.” Sinsiro nitong turan.

Bumuntong-hininga si Valerie at nilingon si Calliope. “Okay, let’s talk… but please let the outsider leave.”

Isang maldita at nanghahamon na titig ang ibinigay ni Valerie kay Calliope.

Si Calliope na ayaw naman ng gulo ay tumangu-tango. “Sige po dad… ingat nalang sa biyahe ninyo.”

“No, no, no, no… gusto ko kayong makausap na sabay na dalawa. I want to try holding both your hands at the same time, my two precious princesses.”  Anito na pinaglipat-lipat ang paningin sa dalawang anak.

Sa sinabi ng ama ay naalala ni Valerie ang madalas na sabihin sa kanya ng ama noong bata pa siya at hindi pa nila alam ang tungkol kay Calliope.

“You’re my one and only precious princess…”

Pinaikot ni Valerie ang mga mata at marahas na hinila ang kamay mula sa pagkakahawak ng ama.

“That’s enough. Nahawakan mo na kami ng sabay diba? You know I can’t stand being in the same room with that filthy hag’s daughter!” hindi na napigil ni Valerie ang sarili.

“Valerie!” saway ng kanyang ama na nagulat sa kanyang sinabi.

“Stop insulting my mother in front of me Valerie!” banta ni Calliope.

Nameywang si Valerie. “At bakit? Is there a law that forbids me not to? And besides, totoo naman diba? You’re like a plague; since you came we were all cursed. Ikaw ang salot!” patuloy ni Valerie.

“Tama na yan Valerie…” muling pagsaway ni Mr. Montez. Tuwing nagpapang-abot ang dalawa ay lagi na lamang ganito ang eksena at napapagod at nahihirapa na siya.

“No! This girl deserves to know what chaos she and her mother caused.” Tinuro pa ni Valerie si Calliope sa mukha.

“Watch your language Valerie… alam mo namang mas nauna ako sayo dito sa mundo. Kung tutuusin ikaw ang dapat sinasabihan ko ng ganyan…” balik ni Calliope kay Valerie.

Namilog ang mga mata ni Valerie sa lakas ng loob ni Calliope. “Ah? Ang kapal ng mukha mo! Nangyari lang naman yan dahil nagpabuntis ang mama mo dahil akala niya makukuha niya si daddy at ang pera niya kapag nagkaanak sila. Your mother is a social climber and so are you! Dahil kung ano ang puno siya rin ang bu-, ahh!” napatili si Valerie sa sampal na dumapo sa pisngi niya mula sa ama.

Natakpan ni Calliope ang bibig na napaawang sa nangyari.

Iyon ang unang pagkakataon na nagawa iyon ng kanyang ama at dahil ito lahat kay Calliope.

Mabalasik na binalingan ni Valerie ang ama.

“I won’t forget this!” sigaw niya.

Si Mr. Montez ay nagulat din sa nagawa at aktong hahawakan ang anak. “I’m so sorry…”

“I hate you so much!” madiing sambit ni Valerie at mabilis na nilisan ang opisina ng ama.

Naiwan ang dalawa na puno parin ng tensyon.

Napahawak sa dibdib si Mr. Montez at madaling inalalayan ni Calliope paupo ang ama.

“Okay lang po ba kayo dad? Wait, I’ll get you a glass of water.”

 

LUMABAS si Valerie ng opisina na umiiyak.

Hilam sa luha ang kanyang mga mata and it blurred her vision. Siguro ito ang dahilan at hindi niya napansin ang isang pigura na nakatayo kaya siya bumangga rito.

Sa lakas ng impact ng kanilang banggaan ay pareho silang natumba. Si Valerie ay nakadagan sa katawan nito.

“Aww!”

Nang tumingala si Valerie at rumehistro sa kanya ang guwapong mukha ng nabangga niya ay kaagad siyang humingi ng tawad at tumayo.

Lalagpasan na lamang ito ni Valerie nang hawakan ng lalake ang kanyang braso.

“Are you okay?” tanong nito.

Hindi nilingon ni Valerie ang lalake dahil ayaw niyang makita nito ulit ang kanyang mga luha.

“Can’t you take a hint? When someone looks like this, do you think they’re okay? Gosh!” naiinis niyang bulalas.

“Alright, alright I’m sorry. It’s just that… I don’t like seeing girls cry. Is there anything I can help you with?” anito. “A shoulder to cry on or someone to talk to? I can be that person, you know.” He offered.

Bumuga ng hangin si Valerie.

“The least I need right now is another stranger to share my tears with.”

“I understand,” tumatango’ng sabi nito. “Well then… Hi there! I’m Earendel Valenciano, nickname is Ren… and you are the infamous Valerie Montez…” he stated.

Napalingon narin si Valerie.

Hindi pamilyar sa kanya ang mukha ng Ren na ito.

Ibubuka na lamang ni Valerie ang bibig para tanungin ito nang marinig niya ang boses ni Troy.

“Valerie?”

Sabay na napalingon sina Valerie at Ren. Nang makita naman ni Valerie si Troy ay para siyang nakakita ng kakampi at muling tumulo ang mga luha saka tumakbo kay Troy.

Nagkatinginan sina Ren at Troy. Nagtatanong ang mga mata ni Troy kung bakit umiiyak si Valerie.

Itinaas ni Ren ang mga kamay ay sumenyas na inosente siya.

 

TROY pulled Valerie closer to him as if by doing so, her pain would go away.

Pero para kay Valerie ay sapat na iyon upang mapayapa siya. Pakiramdam niya kasi ay pinagpapalit na siya ng lahat kay Calliope. Una ay ang kanyang papa at ngayon ay namimiligro pa ang kanyang trono sa Dalton International University.

But as long as she has Troy, everything will be alright. Kaya niyang harapin ang lahat.

Valerie started telling Troy the real situation with her family that involves Calliope Montealegre.

“I know…” ani Troy.

“You knew?” tanong ni Valerie nang kanya itong tiningala.

Ngumiti si Troy.  “I kind of accidentally heard you two talking… oh, it wasn’t just talking… you were arguing by the vending machine in front of the sports’ org room.” Paliwanag nito.

Naalala ni Valerie ang tagpong iyon.

“What do you think of her?” she asked as she leaned her head on his shoulder. Nakaharap sila sa swimming pool at nakaupo sa bench.

“Tingin ko mabait naman siya.” Sagot ni Troy na ikinalingon ni Valerie rito.

Mukha lang yang mabait. In truth, isa siyang mang-aagaw at manggagamit. She’s stealing everything from me!” madamdamin niyang pahayag at muling bumangon ang galit niya.

“Do you think you know her that well?” tanong ni Troy.

Napakunot-noo si Valerie at pinakatitigan si Troy sa kabila ng kadiliman na bumalot na sa paligid. “Ano’ng ibig mo’ng sabihin?”

“Because by the way you describe her parang may pinagsamahan kayo at sobrang nasira na talaga at ganyan ka ka-galit sa kanya.”

Iniiwas ni Valerie ang kanyang paningin.

Madilim na at naaaninag na niya ang repleksyon ng mga bituin at ng buwan sa swimming pool.

“We used to be best friends…” then Valerie started sharing what really happened before.

 

“PARA sa akin ‘to?” masayang sabi ni Valerie nang mabuksan niya ang regalo sa kanya ng kanyang bagong kaibigan na si Haley.

“Oo naman… kasi bestfriend kita eh.”

Tuwang-tuwang nagyakap silang dalawa. Mula noon ay lagi na silang magkasama ni Haley saan man sila magpunta. Halos lahat ng bagay ay isini-share nila sa isa’t-isa.

Isa si Haley sa mga kumumbinsi sa kanya na sumali sa isang beauty contest sa kanilang eskwelahan.

Isang oras bago ang contest ay pinainom siya ni Haley ng tubig para daw mawala ang kaba niya. Nang mapansing parang may kakaibang lasa ang tubig ay nagtanong siya.

“Ah mineral water kasi yan, at kakaiba ang distillation process nila kaya may kakaibang lasa.” Paliwanag nito na kanya namang pinaniwalaan.

Matapos ang halos kalahating minuto ay nakaramdam ng pangangati subalit binaliwala niya iyon.

At nang siya ay rumampa na sa entablado ay bigla siyang pinagtawanan ng lahat. Sa gitna ng tawanan ay nakita ni Valerie si Haley na pinagtatawanan din siya.

Tumakbo siya sa backstage at saka lang nalaman ang dahilan ng kanilang mga tawanan.

Namumula ang buo niyang mukha at nagkaroon ng mga pantal ang kanyang balat. Namamaga din ang kanyang mga tenga at ang ilong at mga mata, mukha na siyang alien.

The following two tabs change content below.

athenashih

Latest posts by athenashih (see all)

Read the rest...


53 Responses

 1. xhien says:

  naiyak aq sa scene nila ng dad nya.. :(

 2. marfi ann says:

  ohhhh… _(

 3. Rjlh says:

  Mahal naman Kung basahin mo 50 Gil’s.

 4. iramae_orbiso says:

  kaya naman pala..tsk2.

 5. shamiesuperal says:

  …there’s more to discover on the nxt chap…hay!!!

 6. pazawaiy says:

  aah. .kaya pla hirap na xa magtiwala . .

 7. alma rosano says:

  very disgusting…

 8. impawpaw says:

  …at cnu namn yab si Haley? Hmmm

 9. mayriz says:

  :( :( feel sorry for v..

 10. Hopeless says:

  who is ren? what role will he play sa buhay ni valerie? magiging karibal ba sya ni troy?

 11. Hopeless says:

  coffee bean, carrot and egg… so.. naging egg si valerie

 12. Hopeless says:

  50 gils per chapter haizt

 13. belle says:

  shocks nsampal xah,ang sakit non,buti nlng andon c troy

 14. ladyferit says:

  Ay..! Bad daddy…!

 15. ghaye says:

  so they used to be friends… kaya pala ganon…..

 16. apol says:

  oh… that’s so mean!

 17. heidz says:

  ohh! speechless!

Leave a Reply