BBBS: The Dangerous Ms. Linden – Chapter 9

The Dangerous Ms. Linden

The Dangerous Ms. Linden

ARAW-ARAW ng buhay ay masaya, natapos na rin ang unos. At least for now, steady lang between her and James, while Patrice, Julius and Marliz occasionally hang out with James and her kahit pa nga nakabalik na sila ng Manila. No jealousy, no hard feelings at all, everything was okay. Nakilala na rin ng Mommy niya si James, the happiest day of her life dahil parang mas close pa yata ang Mommy niya kay James. Well, hindi nga ba’t matagal ng gusto ng kaniyang ina na umibig siyang muli?

Though, despite the fact na hindi niya alam kong anong drama ng kaniyang ama at bakit sa tuwing magse-set siya ng appointment to meet her and James, he would decline it because he had so many things to attend daw. But she didn’t worry that much about it. What else did she expect? That’s how her Dad was, he’d never change.

Basta every moment with James were fantastic, though mas naging busy sila pareho ni James. Siya sa school at community services, though malungkot dahil mukhang solo flight siyang gra-graduate ng Linden dahil nagtransfer na ulit si Empz sa St. Benedict. Ewan ba niya kung anong pumasok sa kokote nito at nakipusta na naman at pag-transfer pa talaga ng school ang nakataya knowing one semester na lang eh graduation na. And Kriz is still nowhere to find, buti na lang she’s too busy to think over her extra-curricular and academics as a graduating student kahit na she was all alone at Linden.

Si James naman ay lie-low muna sa  basketball, dahil nagbalik na rin naman si Duke na boyfriend ni Tinzz as captain for this semester. Besides, James needed to place his full concentration with his intern dahil as soon as maka-graduate ito ng college at makapasa sa board exam, he’ll take over his mom’s career and legacy under the control of the biggest accounting firm in the Philippines, PJ Accounting Firm. Though there were tough days, they still manage to make time for each other. Everything went well, until one day when she was hit with the most shocking of news.

“KAILAN ka uuwi?” untag niya sa phone kay Kriz. Masyado na siyang maraming prinoproblema at dumadagdag pa ang kaibigan. At last sinagot na rin nito ang mga tawag niya.

“Malapit na,” sagot ni Kriz sa kabilang linya.

“Ano’ng malapit na? In-extend mo talaga ang sembreak mo ah,” sita niya, “Busy ka siguro sa Carl mo, ano?” tukoy niya sa lalakeng kinahuhumalingan ng kaibigan ngayon.

“Oo naman ano, ano’ng gusto mong gawin ko?” natatawang sagot nito.

“You need to go home, Krizsy,” seryosong wika niya.

“Why?” anito sa kabilang linya.

“Haven’t you been watching the news?  Tito Leo…was killed!” They were not close to him. Dalawang beses lang ata niya nakita ang matanda, nung highschool and college graduation ni Laine. Pero dahil ama ito ni Laine, kailangan nila itong damayan. Hindi niya alam kung kakayanin ni Laine ang nangyari dahil na rin sa sanhi ng pagkamatay ng ama nito.

“W-what?” hysterical na tanong naman ni Kriz.

“Yeah, he was killed…by Cheenie,” mababa ang boses na sabi niya. Nang magkausap siya ni Cheenie kanina ay agad niyang naisip si Kriz. She knew of all the brats, ito ang makakaintindi.

“W-why did Cheenie killed Tito Leo?” tanong nito habang nanginginig ang boses.

“He’s a gambler and Cheenie is a…you know…” napabuntong-hininga siya.

Naalala pa niya kung paano nila nalaman ni Kriz na isang agent si Cheenie nang nag-aaral pa ito sa Linden. Biglang nalaglag sa bulsa nito ang isang contact card ng isang ahensya. Isang ahensya na ang ama rin pala ni Cheenie ang namamahala.

“Umuwi ka na, nakauwi na rin si Laine. Wala akong kasamang pupunta ngayon dahil andun na lahat sila, except Cheenie…sinisisi niya ang sarili dahil sa nangyari. But I’ll still go to the funeral. I’ll check out what’s happening there.” malungkot na saad niya.

“I’ll try tomorrow morning, I understand Cheenie right now. She needs us.” sagot ni Kriz bago pa maputol ang linya.

“THAT is a tragedy,” saad ni Darcey. Last week pa ito nakabalik galing France at halos magkapanabay lang nilang nalaman ang tungkol sa burial ng ama nila Laine at Warren who happen to be close to them both. Magkasama sila ngayon na dadalaw sa Azarcon Mansion, ngayon lang din sila kasi nabigyan ng chance na mapag-usapan ang mga nangyari. Dumaan muna sila sa coffee shop na bagong franchise pala ni Darcey at gustong ipakita sa kaniya.

“Yeah, I know.This must be so painful for them. But oh please let’s cheer up a bit. You are such a success after France, at nahilig ka na sa coffee? Is that’s why you have this place?” ani niya kay Darcey. “I wish C can all see this. Are you two back together? Do you even talk?” may pag aalinlangan niyang usisa, C ang codename nila sa babaeng nililigawan as of the moment ni Darcey, they never broadcast his friends’ romantic thing.

“Soon, she’ll see this. Wait I’ll just quickly check the backlog with our inventory then we can go to the Azarcons,” saad naman ni Darcey.

“Okay,” ani niya.

“Just order anything you like. Uhm Alfie, give her our best coffee and check if she needs anything else.” utos nito sa barista.

“Vix Americana Frapp, Ma’am Claire. Bestseller namin yan.” saad ni Alfie makalipas ang ilang minuto.

“Thanks.” wala sa loob na nilaro-laro niya ang kutsarita. Masyadong maraming problema, buti na lang James and her is perfectly good. Though as usual, busy ito and she understands. Maya-maya ay narinig niyang nagbukas ang main glass door entrance ng coffee shop. She smiled all heart ng makita kung sino ang pumasok doon, si Mrs. Quizon, ang Mommy ni James.

“Tita,” mahinang usal niya ngunit hindi siya nito napansin o narinig. She’s hoping na baka kasama nito si James kaya tumingin siya sa labas ngunit wala naman. She decided to finish her coffee. She must still needed to greet her kaya tumayo siya at sinundan sa kung saan ang table ng mama ni James na medyo nasa may dulong bahagi. Pero dahil tila cubicle ang mga divider ng bawat lamesa ay hindi niya halos makita ang mga customer sa bahaging iyon.

Nagulat siya sa nakita.“Daddy?” halos hindi lumabas ang mga katagang iyon sa bibig niya. Seeing her Dad and James’ Mom kissing was like a bomb exploding right in her face. She wasn’t that close to their cubicle, but is just enough to see kung ano ang ginagawa ng mga ito. A part of her ay gustong masuka, Aba ang tatanda na nila ha? At kelan pa pumatol ang Daddy niya sa may edad? Well no offense meant to James’ mother, maganda ito at aristokrata ngunit, her Dad? Hindi ba’t mga teenagers ang type nito? Ugh!

“Claire?” ani ni Darcey na nasa may likuran na pala niya. “Oh, that’s your Dad, Ti-” tangkang pagtawag sana nito sa kaniyang ama ngunit hinila niya ito.

“No, let’s go Darcey!” yakag niya sa binata.

“What happened? Who was that with Tito?” usisa naman ni Darcey habang hinihila niya ito palabas ng shop.

“Please let me out of here!” sa sobrang panghihina niya sa inis ay hindi niya namalayang tumutulo na ang mga luha sa pisngi niya ng makarating sila sa may tapat ng coffee shop kung saan naka-park ang kotse ni Darcey. Pinagbuksan siya nito ng pinto sa passenger’s seat pero parang wala siyang lakas na gumalaw hanggang sa namalayan na lang niyang napayakap na siya kay Darcey at inaalo naman siya nito habang impit na umiiyak.

“Claire, ssshhh…I’m just here, tell me everything on our way.” pang-aalo ni Darcey sa kaniya.

“WHERE ARE YOU?” bungad sa cellphone niya ni James.She had twenty missed calls from him mula pa kanina, pero wala pa siyang lakas na kausapin ito not until now.

“Home,” matamlay na sagot niya. She doesn’t want to talk, lalo na kung si James rin lang ang makakausap niya. She can’t afford to tell him what she found out.

“Where have you been all day?” usisa nito.

“Of course, kina Laine, sa burol,-” sagot niya.

“Dun lang? Who were you with?” kababakasan ng pagtataka ang boses nito.

“Seriously where is this heading James? Who would I be with? I’m so tired, let’s talk about it some other time-” sabay off niya ng phone at saka nagsimula ng bumalong ang kahungkagan sa pagkatao niya.

“CLAIRE! Problem?” bungad naman ni Marliz sa may pintuan niya na naiwan niyang nakabukas.

“No, wala,” she still managed to smile.

“Ano bang wala, namamaga ang mga mata mo, you cried, LQ?” umiling siya. “James is outside, waiting for you.” biglang namutla siya ng marinig kung sino ang nasa labas at naghihintay sa kaniya. “You sure, you’re all right? You look pale! Claire, come here!” pag-aalala ni Marliz at wala sa loob na napayakap na lang siya sa pinsan ng yakapin siya nito.

“Whatever it is, I’m not in the position to give you advice.  But you need to go talk to him, ayusin mo ang sarili mo. It will be just fine, okay?” napatango naman siya rito. “so get up now, dahil kung hindi, ako ang lalabas doon and I can’t promise you that he’ll not fall for my charms.-” ani ni Marliz.

“Oh stop it okay, I’m going down there!” nailing na sansala niya sa pinsan. For the first time, she felt like they were sisters.

“JAMES! Why are you here this late?” salubong niya kay James na nakasandal sa may kotse nito paharap sa gate nila.

“I came to see you!” malungkot na wika nito “Remember the last time, we almost broke up? It was because we didn’t let each other to explain instead jumped into conclusions?” napatango-tango naman siya habang pigil ang luha na nag-aamba ng pumatak.

“Are you seeing someone else?”

Sandali ay napaisip siya sa kung ano ang sinasabi ni James, until it all came to her senses what he was accusing her this time. “One of that group from our campus? Huh?”

Natigilan siya, naumid niya ang kanyang dila, what should she answer now? Did he see her and Darcey? Yeah of all the things that she could forget bakit  nalimutan niyang banggitin si Darcey rito.

“There’s really a lot in my mind now, it will be best if we stay away-” aniya.

“No..no…you promised me no petty reasons will come between us again. Just tell me, that you and him are nothing, then this is over. I’ll never ask you about him again.” kinulong nito sa mga palad ang mukha ng dalaga. “And please let me help you, tell me about everything.”

“No, you can’t help me right now. Because you’re right about everything, about my friends,-” malungkot na sagot niya.

“What are you talking about? What about your friends?” kunot-noong tanong nito.

“I heard you that night of your birthday with Larry, before they went, they said something,” ayaw na sana niyang ungkatin pa iyon dahil wala naman talaga iyong kahulugan para sa kaniya, but the moment is needing it to be brought up. So she can easily escape him?

James remembers that night. Ibubuka nito sana ang bibig para magsalita ngunit nagsalitang muli si Claire.“That my friends are bad news, right?”

“No It’s not that Claire! Believe me.” pigil nito.

“No, it’s okay, because it’s true. And your description matches my friends so well, Cheenie accidentaly killed our Laine’s father, who turned out to be a gambler. Krizsy got pregnant by someone he just met in the province over the vacation and now the guy is nowhere to be found. Oh, and Tinzz is in love with Duke, your friend, but they cannot be together. Ano pa ba? All of them are miserable like me…” there, she said it all out loud lahat ng pait na nararamdaman niya or maybe she just needed James to listen to her. Nanginginig siya but she wasn’t done yet, she felt like she was about to explode.

“What are you talking about Claire?” nahihirapang tanong ng binata.

Napakagat-labi siya bago magsalitang muli “And now I’m so in love to the man in front of me… who happens to be the son of the newest flavour of the month ng babaero kong ama.” halos hindi niya masalubong ang mapagtanong na tingin ni James.

“My mom?…” napatango-tango siya sa tanong ni James “And your Dad? But I met your Dad this afternoon before I’ve seen you and that Darcey. That’s why I’m so eager to talk to you, because he gave us his blessing.” naguguluhang paliwanag nito.

“So you know? Sana naman naiintindihan mo na ngayon why WE can never be. I’m sorry.” napailing-iling siya.

“No, I was shuddering nang ipakilala siya sa akin ni Mom. He’s a new client of our firm. I found out that he’s your father. That’s all.” paliwanag nito ngunit bakas na rin ang pagtataka sa mukha nito.

“He’s not just… well maybe he’s a client, but that doesn’t change any fact when I saw them kissing inside that coffee shop. I can’t stand it. Now I know why your mom was shocked when she met me at your place. Maybe she knew who I was or maybe they both knew.” nahihirapang sagot niya.

“So what if they are together?,” halos paos na tanong nito “We still love each other! Please, let’s work things out.” pangungumbinse ni James.

Malapit na siyang bumigay dahil na rin sa paraan ng pagmamakaawa nito sa kanya. Pero hindi, she already made up her mind, now is the time para sabihin kay James ang totoong kinatatakutan niya and at the same time ikinahihiya niyang parte ng kaniyang buhay. “Siguro nga, pero hindi ko alam. Let me think, let me breath, ‘yung malayo sa’yo, sa Mommy mo, because I can’t…” napabuntong-hininga siya.

Sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa saka nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng bahay nila.

“ANAK, Claire,” sambit ng kaniyang ina sabay pisil sa balikat niya.

“Ma, no work?” malungkot na ngiti niya.

“It’s Sunday.” masayang biro nito.

Napatawa siya, ngayon lang yata niya narinig sa ina ang dahilan na ganun. Maski nga holidays basta may tumawag sa ina sa hospital ay aalis at aalis ito ng bahay at walang makakapigil.

“Payakap nga sa baby ko, hmmm.” sabay yakap nga nito sa kaniya, pakiramdam niya ng mga oras na iyon ay gusto niyang umiyak. They have never been like this before, ano kayang sumapi sa nanay niya? But whatever it was, she was thankful dahil narito ito ngayon at dinadamayan siya.

“Mom, when you married Dad before, alam mo naman na babaero na siya hindi ba? But still did you do it? Because you had no choice dahil nabuntis ka na niya?” malungkot na usisa niya. That’s the painful part of her life, she was born through lust and not from love ng mga magulang niya, iyon ang pinaniniwalaan niya magpahanggang ngayon.

Napabuntong-hininga ito “I was young then, at ang lolo mo ay gagawin ang lahat hindi lang ako maging disgrasyada that’s why. Ganun pa man wala akong pinagsisisihan. I gave birth to you having your father by our side, kahit pa alam kong hindi buo ang kaniyang puso na pinagkakaloob sa atin. You know the story about his one great love.” patango-tango pa nitong pag-amin.

“Your father used to be a womanizer, pero hindi naman siya ganoon kalala noon, and besides nagbago siya. I sense it lalo na nang ipinanganak kita. He never indulged into any other woman by then, not until sunod-sunod na napromote ako sa hospital at dumating sa point na wala na akong panahon para sa kaniya.. sa iyo. Somewhat pagkukulang ko rin ang ending ng love story naming dalawa, mas pinahalagahan ko ang career ko than our family.”

She inhaled deeper “Your father and I loves each other, hindi man siguro kasing tindi ng pagmamahalan ng iba diyan na halos magpakamatay for love but still we do know we used to have a relationship that’s once we dreamt that will last. Pero iba na kapag tadhana na mismo ang nagsabing tama na so  we ended up as friends.”

Sa mga tinuran ng kaniyang ina ay hindi niya napansing lumalandas na pala ang mga luha sa kaniyang pisngi kaya lalo siyang napayakap sa ina.

“Iha, I like James for you. Tell him everything that you are afraid of. Iyon lang ang makapagpapalaya sa iyo. Then let him decide if he’ll let go of you or not. Don’t decide for his heart.” napatingala siya sa ina, did she knew what’s going on?

“I know that look, we talk, in fact many times, nagsasawa na nga akong maging phone pal niya eh.” sabay halakhak nito na kinakunot-noo naman niya. “Ayaw mo kasing sagutin ang mga calls niya, so ako ang kinukulit niya sa hospital. Tuwing pupunta siya rito sa bahay, ginagamit mo pa si Julius para paalisin siya. Sa Linden naman ay pinagtataguan mo rin siya tuwing susunduin ka raw niya. Iha, James is a good person, he’ll understand.” pangungumbinse ng kanyang ina.

“He can’t mom, he can’t and I won’t tell him anything.” paulit-ulit na wika niya. “So I rather stay away from him as far as I can.” pinal na saad niya.

“Sinasaktan mo lang ang sarili mo, iha.” Malungkot na wika ng kaniyang ina.

“Mas masasaktan ako kapag nalaman niya ang lahat and in the end he’ll leave me, dahil nandidiri siya sa akin at ikinahihiya niya ako.” Naiiyak na wika niya.

“No, of course not, hindi ‘yan magagawa ni James, trust me. Bakit mo naman nasabi ‘yan anak?” pag-aalala naman nito sa kaniya.

“Mom, what I did before is a serious crime!” doon na naghulagpos lalo ang kaniyang mga luha “I killed -,” halos maluha-luhang hindi na maituloy ang kanyang sasabihin. “….I can never forgive myself for that.” naiiling iling na lang na turan niya, from there, she broke down at halos walang magawa ang kaniyang ina para mapagaan man lang ang mga mabibigat na alaala ng konsensiya niya.

Read the rest...


70 Responses

 1. laick08012007 says:

  Ano kya un? Claire trust mo ang love ni James sau.

 2. Ching Loredo says:

  interesting…anu kya un killed dw..?

 3. azhylle says:

  Ohhhhh anyari te?

 4. phing says:

  Ano nagawa nya at takot na talot syang malaman ni james..

 5. AJ says:

  sino kaya ang napatay nya???hmmm

 6. mikewesten says:

  huhuhu…bakit po ba bigLa nalng nawawala yung gils ko? Kanina lng eh dami ko pa gils tapos ngayun not enough gils na….sht

 7. bunchpie_12 says:

  huh grave!!

 8. bunchpie_12 says:

  need more pls

 9. marfi ann says:

  grabe na to…… :) nice

 10. tricxie1302 says:

  hahhh naguluhan ako.. anong ibig sabihin nya i killed??? teka nakaka intriga…. hmmmm :)

 11. angeliejoy says:

  next pls

 12. myromeo18 says:

  have to earn gils for you chapter 9

 13. julie23 says:

  Hala.. anu daw?really?

 14. keeehialovesu says:

  Ha?? Sinong pinatay nya??? Oh my… This is a very shocking revelation…. Harhar

 15. hongki20 says:

  nakapatay sya???alaaa

 16. nhie42901 says:

  ano secret nya????

 17. margaret says:

  Hmmmmmm bakit?

 18. alma rosano says:

  ano daw? bakit?

 19. rosanna says:

  Oh my, sinu kaya un, curious.

 20. elv_16 says:

  ano kya un.. next chapter

 21. zcha says:

  hala cnu kaya accident niyang napatay.? sad :(

 22. shon manlapaz says:

  hala, ano un? may pinatay ba xa?

  naku wag naman na ang ibig niya sabihin sa killed eh nagpa abort xa?

 23. princesscasey says:

  killed her dad’s mistress??? curious much!

 24. tintin says:

  killed ? who? next chapter :DD

 25. Charlotte says:

  next chapter na ako… hehehe :)

 26. mayriz says:

  hala ano ang secret ni claire na curious naman ako bigla dun???

 27. Hopeless says:

  always short sa gils

 28. Sam says:

  anyare? bakit? sino pinatay nya?

 29. saany says:

  Binibitin ang mga mang babasa? Marami dn na Gil ang kapalit tapos.

 30. nerin_jusay says:

  pano ko nman matatpos eto kung ni isang clue ng password wala????????

 31. jheng says:

  anu pong password s chater 10??

 32. yzhel says:

  pwede ko po bang makuha password sa chapter 10? thanks po..^^

 33. nathalie says:

  looking forward na me sa cont……….^_^

 34. annamay says:

  anong nangyayari…. grabe na to!!!!

Leave a Reply