Vitoria Atlantica: Muling Pagkabuhay – Teaser

Ika-25 Siglo sa Panahon ng Avase

Kagalang-galang na pinuno ng Kahariang TOP,

Nais kong humingi ng tulong sa inyo na mapagtagumpayang bawiing muli ang Vitoria Atlantica, ang aking kaharian na sinakop at nilapastangan. Sa ngayon ay naghahanap pa rin ako ng sagot kung sino at ano ang dahilan ng pananakop sapagkat napasailalim ako sa isang itim na kapangyarihan, na siyang naging dahilan ng aking pagtulog sa loob ng sampung taon. Maraming tanong ang nais kong hanapan ng kasagutan, ang pagkawala ng aking mga magulang at ang paglaho ng aking memorya tungkol sa taong aking minamahal. Sana’y samahan ninyo ako sa aking paglalakbay at bigyan ninyo ng lakas ang aking puso, isip at katawan sa misyong ito.

Lubos na gumagalang,

Elisa Avase, Reyna ng Vitoria Atlantica

Schedule: Every Friday (Starting on July 22 – October 7, 2016)

7 thoughts on “Vitoria Atlantica: Muling Pagkabuhay – Teaser

Leave a Reply