Pangarap Na Bituin – Teaser

Pinangarap ni Markissa si Patrick, isang international singer na half-Filipino at half-Irish, mula ng makita niya ito sa MTV. Simula noon ay sinubaybayan na niya ang buhay ng lalake.

Ngunit paano ba mapapansin ng isang kilalang tao ang isang ordinaryong katulad niya? Kailangan niya ang isang malaking plano upang makamit niya ang kanyang pinapangarap…

Schedule: Every FRIDAY only. Starts on January 20 – March 31, 2017

17 thoughts on “Pangarap Na Bituin – Teaser

Leave a Reply