Her Love Eros – Teaser

Her Love Eros
Her Love Eros

SWERTE na si Sherin na natanggap sa isang Exclusive University for Men upang magturo ng Philosophy at Psychology– at kailangan niya ang trabahong ito upang maiusad ang kanyang apat na mga kapatid.

Ngunit hindi niya inaasahang ang swerte pala ay may kapalit ring isang malas – at ang ugat nito ay ang kanyang sariling mga kapatid.

Dahil sa lihim na pag-ibig niya ay unti-unti niyang aangkinin ang puso ng babae sa pamamagitan ng mga mahal nito sa buhay…

Editor’s Note: I edited some part of your teaser Darla. Again, welcome back and congratulations on your new story!

Schedule: Every Tuesday/Thursday, starting on April 20 to May 25, 2017

12 thoughts on “Her Love Eros – Teaser

Leave a Reply