Because Heart Never Forgets Book 1 – Teaser

Tila gumuho ang lahat kay Bernadette nang parang bulang mawala ang nobyong si Leandro Imperial. Nangako itong magbabalik ng Maynila upang ipakilala siya nang pormal sa pamilya nito. Ang sabi nito ay mamamanhikan na rin ito pagbalik at bibigyan siya ng isang magandang kasal. Labis ang kasiyahan nilang dalawa lalo pa at nagdadalantao na siya. Pero ilang araw na buhat nang magpunta ito sa Davao ay hindi pa rin ito nagbabalik. Hanggang ang mga araw ay naging taon at tuluyan na niyang hindi nakita ang lalaki. Ang dating pag-ibig ay naging pagkasuklam na. Ang dating mga ngiti ay nahalinhan na ng ngitngit. Pero paano kung pagkalipas ng tatlong taon ay magbalik ang lalaki at magpakilala sa ibang katauhan, maniniwala ba siya? Kung ito nga ang asawa ni Mrs. Hasmin Raymundo, papayag ba siyang sumiping dito bilang kapalit ng malaking halagang kailangan para sa operasyon ng kanyang anak na si Andrew?

 

“I want you now, Berna. I don’t care about your reasons. I simply want you now…”

 

19 thoughts on “Because Heart Never Forgets Book 1 – Teaser

Leave a Reply