Walang Hanggang Pag-ibig

walang hanggang pag-ibigTipikal na babae saan mang aspeto tingnan si Estela. Kagaya rin ng iba ay ipokrita siya na hindi amining may nakahanda siyang paghanga sa mga lalaking may natatanging personalidad. Pero ang paghangang agad na umusbong sa kanyang dibdib para sa makisig na si Nathaniel ay isang bagay na ni sa hinagap ay hindi niya kailanman gugustuhin. Sino ang magmamahal sa isang lalaking matagal nang hindi nabibilang sa daigdig ng mga mortal? Siguradong hindi siya.

“Walang pana-panahon ang pag-ibig ko, Estela, dahil lagi kitang mahal…”

– – o – –

Buy this story by Pre-ordering now! Visit my BOOKSTORE for more details!

 

14 thoughts on “Walang Hanggang Pag-ibig

Leave a Reply