MELUSINA SERIES (Filipina) – Ang Ikalawang Sumpa (Teaser)

Magkababata sina Cipriano (Seph) at Filipina (Pipa) at kapwa nakatira sa Bagong Barrio. Hinubog ng maraming masasaya at hindi malilimutang karanasan ang kanilang kabataan. Ang taho, goma, holen, text at ginaok ay ilan lang sa mga alaalang kaakibat ng kanilang pagkakaibigan.

Pero higit pa doon ang narating ng damdamin ni Pipa nang mahulog ang kanyang loob kay Seph. Ang kaso, nasisiguro niyang hindi siya kailanman magugustuhan nito dahil sa kanyang karaniwang anyo. Gwapo si Seph at maraming katangiang hinahangaan ng mga babaeng kaedad niya samantalang siya, ang marami lang sa kanya ay tigidig sa mukha. Lahat ay kulang, maging ang ngipin niya nang aksidente nitong matamaan siya ng bola noon habang naglalaro sila ng volleyball.

Kaya kahit ilang taon pa ang nagdaan buhat nang lisanin ng pamilya ni Seph ang Bagong Barrio at manirahan ang mga ito sa Maynila, nasisiguro ni Pipa na nanatili sa isip ni Seph ang nakakaturn-off niyang anyo. Nang magbalik ito ay halos ay gusto niya itong pagtaguan.

Salamat po sa pagtutok niyo sa unang libro ni Melusina. Ang ikalawang libro po ay available as paid ebook. Kindly PM po for details. Thanks 🙂

AMOR FILIA

18 thoughts on “MELUSINA SERIES (Filipina) – Ang Ikalawang Sumpa (Teaser)

Leave a Reply