Kapag Nangako ang Puso

kapag nangako ang puso

 

Ang tunay na pag-ibig ay hindi pumipili ng panahon. Iyan ang pangakong pinanghahawakan ng magkasintahang Gabriel at Rosanna. Subalit hindi nila napagtagumpayan ang mga balakid na humadlang sa kanilang pag-iisa. Kapwa sila naging mahina at nadaig ng takot. Ang mga kataga ng pangako ay nilamon ng karuwagan at kamatayan. Ang pangakong binitiwan ay nananatiling pangako hanggang sa kasalukuyan. Magagawa ba nilang tupdin ang itinakda ng kapalaran sa kabila ng hirap, kababalaghan at maraming taong nagdaan?

 

“Walang pinipiling panahon ang pag-ibig dahil nakahanda akong mahalin ka sa lahat ng panahon.”

– – o – –

Buy this story by Pre-ordering now! Visit my BOOKSTORE for more details!

12 thoughts on “Kapag Nangako ang Puso

Leave a Reply