Diary of a Ten Year Old Marriage (DATOM 1) – Jessica and Derek

datom1jpeg

Bawat oras, araw o taon sa buhay ng mag – asawa ay mahalaga. Sa mga sandaling ito nila bubuuin ang lahat ng matatamis at malulungkot na eksena ng sariling pelikula ng kanilang pagsasama. Kabi – kabilang pagsubok, maiinit na alitan at tampuhan, ilan lang ‘yan sa mga problemang haharapin ng sinumang mag – asawa.

Ang tanong, tatagal ba ang isa kung sa bawat paglipas ng mga oras ay hindi na niya nadaramang kakampi pa niya sa bawat pagsubok ang kaniyang kabiyak? O mas makabubuti pang tuluyan na lang bumitiw sa lubid ng kasal na pinasok nila?

 

“I’m not talking about our past here, Jess and don’t worry because I hate it, too.”

– – o – –

Buy this story by Pre-ordering now! Visit my BOOKSTORE for more details!

16 thoughts on “Diary of a Ten Year Old Marriage (DATOM 1) – Jessica and Derek

Leave a Reply