7 Sins of Eve (The First Collaboration Project of TOP Writers) Order Now!

Mga mahal naming TOPpers, heto na po ang unang proyektong pinagtulungang buuin ng ating mga writers na sina Foo Bar, Louise, Amor (Yesh), Melhai, Rich, Cecilia at Heidz. Please support this project, guys. Salamuch!

Order Now

 

Seven Deadly Sins

TOP FIRST PUBLISHING PROJECT

THEME: Seven Deadly Sins

 

Bettina Benitez

(Greed)

by Cecilia

“Ang sa akin ay akin. Ang sa’yo ay akin rin…”

TEASER

Nakipaghiwalay si Bettina kay Diego dahil hindi niya kinaya ang long distance relationship. Sa gitna ng kalungkutan ay naging karamay niya si Matteo, isang bagong kakilala na nagbigay sa kanya ng oras at atensiyon na hindi naibigay ni Diego.

Happy ending na sana, ngunit muli niyang nakita si Diego na may kasamang iba, at hindi niya iyon nagustuhan. Bettina wanted him back, all of him. Gusto niyang mahalin siyang muli ni Diego, habang minamahal pa rin ni Matteo.

Because when it came to love and affection, she didn’t want to share. Yes, she was greedy for love and she was not even sorry for it.

Blessilda Guzman

(Gluttony)

 by Mhelai

 “Gusto ko lang, hindi ko kailangan….”

TEASER

                My name is Blessilda, my parents told me that I am their wonderful blessing from God. I love to eat and spend money for luxury, not minding if I need it or not. Who cares? I’m filthy rich!

Iyan si Blessilda Guzman – mayaman at maganda. With her parents’ wealth, maaari niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Dahil sa kanyang mga gawain, maraming naaaksaya lalo na sa pagkain ngunit sa isang iglap ay nawala ang lahat ng iyon sa kanya. Hanggang dumating ang matikas at guwapong si Milo sa buhay niya, isang charity worker na ubod ng sungit na siyang dahilan kung bakit ayaw niyang lapitan ang binata ngunit. ito lamang ang maaaring tumulong sa kanya.

Beatriz Catacutan

(Wrath)

by Heidz

‘Don’t you dare come near me or else you will rot in hell!’

TEASER

Lahat ay nangingilag kapag siya ay nakikita. Lahat ay matitigilan kapag narinig ang kanyang pangalan. Dahil siya si Beatriz Catacutan. Don’t you dare come near her or else, you will rot in hell! At least, applicable ang malasumpang salitang iyan sa mga “kalalakihan” lamang.

Kinasusuklaman niya ang mga lalaki. Galit na galit siya sa mga lalaki. Kaya naman ipinangako niya sa sariling hinding-hindi magpapaloko sa kanila. Pero may isang Adan na nangahas lapitan siya. Hindi raw ito natatakot sa kanya dahil naniniwala raw itong may “soft spot” pa rin sa puso niya.

Teka, may puso pa ba siya? Ipapatikim niya rito ang bangis ng galit ng isang Beatriz Catacutan…

Bethany

(Sloth)

by FooBarPH

TEASER

Madiskarte, matatag at masayahin– ganyan si Bethany nang mga panahong hindi pa ito sinasaniban ng katamaran.

May darating pa kayang pag-asa upang siya ay magbago?

 

Blyss Samonte

(Pride)

by Louise

“Hindi ko kailangan ng tulong mula sa kahit kanino… kahit pa sa’yo.”

TEASER

 

Pride. Iyan nalang ang sa tingin ni Blyss na natira sa kanya matapos mawala sa kanya ang lahat.

Pride, na siya niyang tanging nahahawakan sa kabila ng lahat ng sakit na nadama niya nang iwan siya ng lahat.

Pride, na alam niyang tutulong sa kanyang mabuong muli ang kanyang sarili.

O, pride na mas makadudurog pa pala sa kanyang pagkatao?

Barbara ‘Bobby’Carvajal

(Envy)

by Amor Filia

‘Ayoko nang maging Bobby. Sana, ako na lang siya…’

TEASER

“I so like you, Barbara. Everything about you.”

Hindi mapaknit sa isip ni Barbara (Bobby) Carvajal ang mga salitang binitiwan ng ultimate crush niyang si Jerik Silvano. Kaunting kembot na lang ay mapapasakanya na rin ang lalaking ito. But Chalk, the barbaric looking mechanic always slams the truth in her face. Kababata niya ito at kilala siya nito mula ulo hanggang paa. “Hindi kayo bagay ng Jerik na iyon, Bobby. Paano na ‘pag nalaman niya ang totoo mong pagkatao?”

Well, Ang totoong pagkataong tinutukoy nito ay ang mga bad record niya sa Guidance office noon being the mainggitin ang ambisyosang Barbara, ang negative side ng kanyang pagkatao na hindi na niya kailanman mababago sa paningin ng mga totoong nakakakilala sa kanya tulad ni Chalk. Susundin ba niya ang gusto ng puso niya o makikinig siya sa sinasabi ng kontrabidang lalaki?

Breisia Ramirez

(Lust)

by Marichu Bajado

“Walang makatatanggi sa aking alindog…”

TEASER

Dahil sa pagkapikon niya sa girls night-out ng barkada ay napapayag siya sa isang kasunduan. Kailangan nang kalimutan ni Breisia ang pangakong birhen siyang haharap sa dambana. Kailangan niyang matutong maging pilya at akitin ang konserbatibong nobyo. Kailangan niya itong maangkin, by hook or by crook.

Sa isang banda, mula nang magbinata ay pangarap na ni Achilles na magkaroon ng blushing virgin bride. Paano matutupad iyon kung heto at panay ang pakita ng minamahal na nobya ng hindi matawarang kaseksihan nito?

 

 

 

 

 

 

 

 

15 thoughts on “7 Sins of Eve (The First Collaboration Project of TOP Writers) Order Now!

Leave a Reply