Love Signs

Love Signs
Love Signs

ISA lang si Hermie sa mga naniniwala sa signs pagdating sa pag-ibig. Iyon bang tipong hihiling ng isang sign at kapag may lalaking gumawa noon, ang lalaking ito na nga ang itinakda para sa kanya. Isa lang naman ang hinihingi niyang signโ€”Habang nagtapat sa kanya ng pag-ibig ang isang binata, biglang magkakaroon ng rainbow in the sky. Kaya naman, kahit napakarami na ng mga nanliligaw sa kanya, ni isa sa mga ito ay wala siyang sinagot dahil hindi pa nangyayari ang sign na iyon.

May isa pang dahilan si Hermie kung bakit hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Iyon ay dahil hinihintay niya ang binatang si Luis na kaklase niya mula elementarya hanggang ngayong magtatapos na sila sa high school. Kung gaano katatag ang paniniwala niya sa love signs, ganoon naman kataimtim ang panalangin niya na sana ligawan na siya ni Luis.

Si Luis na kaya ang lalaking itinakda para sa kanya? Paano kung magtapat nga ito pero hindi naman nangyari ang sign na hiningi niya? Will she stick to her belief o susundin niya ang sinasabi ng puso niya?

>> Download this ebook now!

136 thoughts on “Love Signs

Leave a Reply