Find Me (Book 1 of TRIO)

SA tuwing naririnig ni Europa ang awiting Find Me ni David Gates ay naiinis ito.

Tugmang–tugma kasi iyon sa nadarama niya. Pakiramdam niya ay naiwala niya ang kanyang sarili at patuloy na nabubuhay lang upang hanapin ang lalaking nang-iwan sa kaniya sa ere – si Agustin Perez na siyang panganay na tagapagmana ng Perez Empire. Nasusuklam siya rito dahil pinaasa siya nito sa wala. At sa isip ay isinumpang hindi na muling magpapalinlang sa mapaglarong binata.

Pero kung kailan nagagawa na sana niyang limutin ito ay saka naman ito biglang dumating mula sa kung saan upang guluhin ang buhay niya.

Muli ba niya itong pagbibigyang makapasok sa puso niya at pagkatapos ay muli na naman siyang saktan?

“Nang umalis ako nang walang paalam ay nailigaw ko ang puso mo…tulungan mo akong muli kang maabot, Eure…ituro mo sa’kin ang daan pabalik sa puso mo…”

EXCERPT…

“EUROPA! Sandali lang!” sigaw niya.

Inirapan lang siya ni Eure at tuluyan nang lumulan sa elevator. Saktong-saktong naabot niya ang pinto kaya napigil ang sana’y pagsarado niyon. Humihingal na napasandal siya. Napapikit siya sa matinding pagod at nang magmulat ng mga mata ay nakitang matalim na nakamasid sa kanya si Europa.

“What?” tanong niya.

“What-what ka diyan! Ano’ng ginagawa mo rito?!” sikmat nito, animo leon na handang manlapa ng tao.

“Namamahinga?” pamimilosopo niya. Kaygandang pagmasdan ni Europa sa mabining liwanag na nagmumula sa elevator ceiling at ang anyo nitong tila inis na inis ay lalong nagpatingkad sa angkin nitong ganda.

Bahagya niyang naipilig ang ulo. He never knew any woman who gets prettier when upset—-except Europa.

“Sa buwaya ka ba ipinaglihi? Ang kapal ng balat mo eh! Can’t you get the signals? Ayaw na kitang makita! Lalong higit na ayaw kitang makasama!”

Dahil kulob ang kinalululanan nila ay umaalingawngaw ang sigaw ng dalaga at halos ay takpan na niya ang mga tainga sanhi niyon. Pinagsalikop niya ang mga braso sa dibdib at ibinalanse ang mga paa upang makasabay sa paggalaw ng lift.

“Gusto kong magpaliwanag mula sa simula at nais kong makinig ka sa mga sasabihin ko, Europa…”

“Nagsasayang ka lang ng oras, Mister Perez. At kung sakali man, hindi na kailangan dahil wala na ring mangyayari. Aalis na ko ng Maynila ngayong tanghali kaya magsaya ka na!” asik nito. Ang mga mata’y tila nagliliyab sa galit.

“Alam kong marami akong pagkukulang sa’yo pero nakahanda akong punan ang lahat ng iyon…”

“Gasgas na ang punch line na ‘yan, Mr. Perez! Nabili na ‘yan sa mga pelikula! Wala ka na bang ibang puwedeng sabihin na kapani-paniwala naman?”

“Kahit sinong kriminal ay binibigyan ng pagkakataong magpahayag ng kanyang panig, bakit hindi ako?”

“Dahil hindi ka naman kriminal! Manloloko ka! Paasa! Papampam! At walang ibinibigay na pagkakataon sa mga taong gaya mo! Ang dapat sa’yo, ibinibitin sa puno nang patiwarik…saka bubuhusan ng langgam…at hindi lang ‘yon; matapos mong mamantal ay dapat lang na pasagasaan ka sa pison nang tatlong ulit, bunutin ng isa-isaang mga kuko mo sa paa saka ka tadtarin ng pinong-pino!”

Napalunok siya sa mga sinasabi ng dalaga. Sadya bang ganoon katindi ang galit nito?

“…at kung iniisip mong tapos na ang pagpapahirap ko, pasensiya ka dahil may kalalagyan ka pa! Kapag tadtad ka na ay ipapakain kita sa aso! At ang aso naman ay—-“

“Europa! Ganyan ba kita nasaktan noon? Kung makikinig ka ay wala namang mawawala…Malay mo, mahal din pala kita!”

Sukat sa narinig ay kagyat na lumapit sa kanyang harapan si Eure saka galit na galit na pinagbabayo ang kanyang dibdib.

“Ang kapal mo talaga! Ang kapal-kapal mo! Sino naman ang nagsabi sa’yong mahal kita? Ang yabang-yabang mo!”

Hinawakan niya ang mga braso ng dalaga at sinikap na payapain ito. Patuloy pa rin ito sa pagwawala at muntik nang matumba nang muling gumalaw ang lift. Dahil doon ay napayakap ito sa kanya at sinamantala naman niya iyon upang payapain ang dalaga.

Hinawakan niya ang isang palad nito at saka iyon dinala sa tapat ng kanyang dibdib, sa bahaging pinaniniwalaan niyang kinalalagyan ng puso. “Ito…ito ang nagsasabing mahal mo ako…Open your heart, sweetie…feel me…nagkakamali ba ‘ko?”

Umilap ang mga mata ni Eure at madali nitong binawi ang palad subalit lalo lang niyang hinigpitan ang hawak doon.

AUTHOR’S NOTE

Finally, heto na po ang ebook copy ng kuwento nina Agustin Perez at Europa Legaspi—ang FIND ME! You may also check its video on Youtube, here is the link. Ginawa ko po ang video na ‘yan dahil sobrang na-inspire ako sa kuwento ng dalawang ito.

May pakiusap lang ako bago mo i-download ang kuwento. Gusto ko pong ulitin na ito ay libre dahil isa kang TOPper. Meaning, para sa’yo lang ang free copy na ito, bilang TOPper at bilang taong kausap ko ngayon. Please avoid sharing this ebook to your friends. If you want, please invite them to join TOP and let them download their own ebook copy by themselves. Thank you.

Amor Filia (Yesha Lee)

EDITOR’S NOTE

This is the first part of trilogy series written by Yesha. The second (Behbeh Ko) and third (The Perfect Match for Charito) part will be available as DONATION ebooks to raise fund for the group.

Just donate any amount first then personally ask Yesha for the password of her ebooks (since it’s password protected) upon confirmation of your donation by presenting to her your receipt or acknowledgment slip.

>> DOWNLOAD THIS EBOOK NOW!

87 thoughts on “Find Me (Book 1 of TRIO)

  1. cant wait to ginish this story..
    babasahin ko ito pag my free time!

    thanks yesha sa pagshare nang story ..
    godbless u more!!!

      1. sana po mabigyan ako ng copy, buburahin din po ba ito agad agad sakali? kasi kung may time limit di ko maabutan given yung time difference dahil sa ibang bansa pa po ako. anyway, love your works po.thank u po

Leave a Reply