Category: Stories (NEW)

Mga bagong istorya na hindi nyo pa nababasa simula ng naitayo ang TOP. Karamihan sa mga kwentong ito ay pagpapatuloy ng ilang kwento sa legacy site o di kaya ay mga ipinadala sa amin sa email. Enjoy!

Hes-prettier-than-me 1

He`s Prettier Than Me – Chapter 1

  “AND the winner is…”  Abot-tenga ang ngiti ni Mariella Samaniego o Ella habang hinihintay na banggitin ng emcee ng kanyang pangalan bilang winner ng Miss Camia Beauty 2014, isang beauty contest na pasimuno ng isa Sa pinakamalaking kumpanya ng beauty products at mga dam it Sa buong bansa–ang Camia Beauty Enterprises. Ang mananalong contestant ay magkakaroon ng isang taong kontrata bilang model ng mga latest beauty products and clothing designs ng kumpanya, plus the other benefits na included sa grand prize package. ...

Hes-prettier-than-me 5

He`s Prettier Than Me – Teaser

Si Ella ang itinuturing na pinakamagandang dalaga hindi lang sa kanilang campus kundi sa kanilang lugar. Bukod sa halos perpektong mukha at hubog ng katawan, biniyayaan pa siya ng matalinong utak at magandang boses. Halos lahat na nga nasa kanya na. Subalit sa pagdating ng transefereeng si Tal, nanganganib na...

Bebeh Ko 8

BEBEH KO (CHAPTER 11) by Amor Filia (Yesha Lee)

“WHAT HAPPENED, Tat?” Nasa lanai sila ni Shann at nakatunghay sa magandang tanawin ng hacienda ng mga Dorantes. Nilingon niya ito at saka kunwa ay nagtatanong ang mga mata na tiningnan niya ang binata. “Bakit ganoon ang sinabi mo? I mean…” “Ayokong magsinungaling sa Tita mo para lang ma-impress sila...

Bebeh Ko 0

BEBEH KO (CHAPTER 10) by Amor Filia (Yesha Lee)

“TAT? WALA naman pong nakatira diyan na may pangalang ganoon. Elsa po ang pangalan ng nag–iisang nakatira sa bahay na ‘yan.” Nag–isang guhit ang mga kilay ni Shann sa narinig na sinabi ng matandang nagtitinda hindi kalayuan sa alam niyang ‘bahay ni Tat.’ Nilapitan niya ito upang magtanong nang sa...

Bebeh Ko 0

BEBEH KO ( CHAPTER 9) by Amor Filia (Yesha Lee)

SA ISIP AY idinadalangin niyang naroon pa sa condo si Shann. Sana ay maabutan niya ito upang mapainom ang thong juice na ipinapangako niya sa sariling sasarapan niya nang husto sa pagkakataong iyon! Mabilis ang kanyang mga hakbang at tila hinahabol ng kabayo na binaybay niya ang mataas na gusali...