Category: Stories (NEW)

Mga bagong istorya na hindi nyo pa nababasa simula ng naitayo ang TOP. Karamihan sa mga kwentong ito ay pagpapatuloy ng ilang kwento sa legacy site o di kaya ay mga ipinadala sa amin sa email. Enjoy!

When Heart Choose 32

When Heart Choose – Chapter 5

HINDI namalayan  nila  Jason  na  gabi  na  pala  kaya  nagpahatid  na  si  Yuna  sa  beach  house  na  tinutuluyan  nila  ni  Red.  Kumakaway  pa  siya  nang  may  marinig  siyang  malamig  na  boses  sa  likuran  niya. “Bakit  ngayon  ka  lang?”  malamig  ang  tonong  tanong  ni  Red  sa  kanya.  Nilingon  lang  ni  Yuna ...

When Heart Choose 37

When Heart Choose – Teaser

“WHEN you are  with  the  one  you  love– show, prove and love him the best way you can,”  iyan  ang  katagang  nakatatak  sa  isipan  ni  Yuna. Kahit  alam  niyang  ayaw  na  ayaw  sa  kanya  ni  Red,  ang  bestfriend  ni  Terrence,  she  will  do  her  best  para  matanggap  siya  nito  bilang ...