Category: Stories (NEW)

Mga bagong istorya na hindi nyo pa nababasa simula ng naitayo ang TOP. Karamihan sa mga kwentong ito ay pagpapatuloy ng ilang kwento sa legacy site o di kaya ay mga ipinadala sa amin sa email. Enjoy!

My Loving Boss 16

My Loving Boss – Chapter 8

Login or Register to use your 15 gils to read this post! Read “How to earn gils?” page for more information about our virtual points system.

Ikaw Lang 3

Ikaw Lang – Chapter 8

Login or Register to use your 15 gils to read this post! Read “How to earn gils?” page for more information about our virtual points system.

Inie's Love 5

Inie’s Love – Chapter 7 (END)

Login or Register to use your 1 gils to read this post! Read “How to earn gils?” page for more information about our virtual points system.

Ikaw Lang 6

Ikaw Lang – Chapter 7

Login or Register to use your 13 gils to read this post! Read “How to earn gils?” page for more information about our virtual points system.

Inie's Love 5

Inie’s Love – Chapter 6

Login or Register to use your 11 gils to read this post! Read “How to earn gils?” page for more information about our virtual points system.

My Loving Boss 24

My Loving Boss – Chapter 6

Login or Register to use your 11 gils to read this post! Read “How to earn gils?” page for more information about our virtual points system.

Ikaw Lang 8

Ikaw Lang – Chapter 6

Login or Register to use your 11 gils to read this post! Read “How to earn gils?” page for more information about our virtual points system.

Inie's Love 7

Inie’s Love – Chapter 5

Login or Register to use your 9 gils to read this post! Read “How to earn gils?” page for more information about our virtual points system.