Category: The Girl From The Coffee Shop 1

by Cecilia

The Girl In The Coffee Shop 79

The Girl from the Coffee Shop – CHAPTER 1

“SI ENGINEER,” bulong ni Pam kay Maya nang mamataan si Engr. Contreras na parating. “One cappuccino, please.” Ngumiti si Engineer ng napakaganda’ng ngiti na nagpahinto sa ikot ng aking mundo. Isang napakagandang ngiti na lalong nagpataranta sa akin. Mabuti na lang, naroon si Pam para siyang kumuha ng order nito....

The Girl In The Coffee Shop 73

The Girl from the Coffee Shop – CHAPTER 3

Isang linggo na ang nakakalipas, hindi pa rin maalis sa isip ni Maya ang nangyari sa elevator. She could still smell his perfume kahit nung umuwi s’ya sa apartment nang araw na ‘yon. Para’ng dumikit yata sa kanya ang mamahalin nitong pabango. Habang palapit sa opisina ni Benjamin ay nagdasal...

The Girl In The Coffee Shop 72

The Girl from the Coffee Shop – CHAPTER 4

“MAYA!” Nilingon ni Maya ang boss nila na kabababa lang ng telepono. “Bakit po, Sir Mike?” Nakangiti ito’ng lumapit sa kanya. May dilaw ito’ng scarf sa leeg at mapula ang pisngi dahil sa blush-on. “One iced tea. Sa 49th floor.” Forty-nineth floor. Opisina ni YOU-KNOW-WHO. “Pero Sir, kaka-deliver lang po...

The Girl In The Coffee Shop 60

The Girl from the Coffee Shop – CHAPTER 5

“Speaking of the devil.” Nilingon ni Maya ang direksyo’ng itinuro ni Pam. Kalalabas lang ni Contreras sa elevator at patungo ito sa shop nila. “Anak naman ng tinapa,” bulong ni Maya sa sarili. Yumuko si Maya at nagkunwaring abala sa pagsusulat nang lumapit si Mr. Contreras. “Good morning, sir, may...