Category: Love Takes Time

by Yesha

Love Takes Time 80

Love Takes Time – Chapter 13: Love Takes Time

  Love takes time To heal when you’re hurting so much Couldn’t see that I was blind To let you go I can’t escape the pain Inside Love takes time I don’t want to be here alone… PARANG kailan lang ay hinihimig niya ang awiting iyon sa radio. Buong puso niyang...

Love Takes Time 82

Love Takes Time – Chapter 12: It’s now my turn, sir!

WEDNESDAY morning. Pagpasok sa opisina ay masakit pa nang kaunti ang ulo ni Francine. Kung hindi lang dahil sa matatambakan siya ng sandamakmak na trabaho ay wala sana siyang balak pumasok, makapagpapahinga pa siya sa bahay. Subalit paglapit sa kanyang table ay napa-‘thank, god’ siya na hindi natuloy ang plano niyang umabsent....

Love Takes Time 85

Love Takes Time – Chapter 11: The promise?

KANINA pa nakatitig si Francine sa harap ng computer. Tapos na niyang gawin ang five-part proposal na pinagagawa ni Sir Golez at wala na siyang makitang bahagi niyon ang nangangailangan pa ng revision. Dapat ay kanina pa niya iyon ipinasa sa boss niya pero hayun nga at nakatanga siya sa harap...

Love Takes Time 81

Love Takes Time – Chapter 10: Suspect – The Perfume!

“KUMUSTA, Francine? Is he your husband?” ang tanong na iyon ni Sir Lee ay patungkol sa boss niya na nang sandaling iyon ay mataman ding nakatitig sa dati niyang guro. Minabuti niyang hindi sagutin ang tanong nito. Para ano pa? Para pagtawanan lamang siya nito na sa edad niyang beinte-singko...

Love Takes Time 86

Love Takes Time – Chapter 9: The sensational field trip

“I’M SORRY class. Madam Susana would not be able to come with you tomorrow. May importante kasi siyang aasikasuhin.” Isang umaga iyon na  in-announce ni Lee sa klase ang itinerary sa field trip ng mga ito para sa darating na araw. Nakiusap siya sa ibang teachers na huwag na sa kanya ...

Love Takes Time 97

Love Takes Time – Chapter 8: The Revelation

KANINA pa masakit ang ulo ni Lee. Wala nang ginawa si Rina mula kaninang nagpunta ito sa klase niya hanggang sa makauwi siya ng bahay kundi ang tawagan at awayin siya sa cell phone dahil lang sa isang simpleng bagay – nagseselos ito sa isang bata. Natatawa lang siya rito kaya...