Category: Happily Never After

by Athena

Happily Never After 268

Happily Never After – Chapter 10 (END)

Nakatitig siya sa ngayon ay natutulog nang anak. Hindi na ito nagdedeliryo at paulit-ulit na tinatawag ang Daddy nito. Tumawag na lamang siya ulit sa landline ni Rafael at binilin sa kawaksi nito ang kanyang sadya. Nang bumukas ang pinto ay humahangos na iniluwa nun si Rafael. Mabilis nitong nilapitan...

Happily Never After 175

Happily Never After – Chapter 9

Iniwan niya ang kanyang ama at ang bagong babae sa buhay nito sa sala. Patakbo niyang tinungo ang silid habang lumuluha. Hindi niya talaga matanggap ang mga nangyayari. Tanging ang pag-ibig na lamang ng kanyang mga magulang ang natitirang kanyang pinaniniwalaan sa mundo. Iyon na lamang ang natitirang kanyang pinanghahawakan...

Happily Never After 151

Happily Never After – Chapter 8

Wala ni isa man sa kanilang dalawa ngayon ang gustong ialis ang paningin sa mga mata ng isa’t-isa. Inaarok nya ang katotohanan, kung meron man, mula sa sinabi ni Rafael. It’s payback time! Hinintay na lamang niyang bumaba ang mga labi ni Rafael sa kanya. “Mommy! Daddy! I’m sleepy!” biglaang...

Happily Never After 186

Happily Never After – Chapter 7

She could smell the sweet scent of roses so close to her nose. Makailang beses siyang huminga ng malalim para mapuno ng bango niyon ang kanyang dibdib. She loved the smell of roses, it relaxes her. Roses were her mother’s most favorite flower and they have hundreds of them in...

Happily Never After 202

Happily Never After – Chapter 6

Nakaupo sa kandungan ni Rafael si Angelo at malambing na hinahalik-halikan ng una ang anak nya sa ulo nito. Bakas sa ekspresyon ni Rafael na sabik na sabik ito kay Angelo habang nakapagkit naman sa mga labi ng anak nya ang isang ngiti na para bang gustong-gusto nito ang ginagawa...

Happily Never After 176

Happily Never After – Chapter 5

Kung siguro noon pa nito siya inayang magpakasal ay buong puso at walang pag-aalinlangan siyang papayag. Noon pa sanang ang nalalaman at pinaniniwalaan lamang nyang tanging paraan ay ang kasal. Subalit ipinagdamot nito iyon sa kanya at hinayaan pa nitong mag-hirap siya at masaktan ng husto. Ngayon ay hinding-hindi siya...

Happily Never After 200

Happily Never After – Chapter 4

Hawak ang kumikirot na ulo ay bumaba siya sa hagdanan at dumiretso sa kusina. Uminom sya ng tap water, at nakaubos ng dalawang baso. She cleared her chest with a very deep breath. Going back here reminded her of too many memories, some happy, some painful, but most of them...

Happily Never After 210

Happily Never After – Chapter 3

Lakad-takbo ang kanyang ginawa para marating ang parking lot. Excited na syang makita si Rafael. Kahit na halos araw-araw silang nagkikita mula nang naging sila na officially ay hindi parin nya mapigilan ang sariling maramdaman ang ganitong klase ng excitement. Nang marating nya ang parking area ay hinanap agad ng...