Category: Defying Destiny

by Anna

Defying Destiny 90

Defying Destiny – Chapter 10 (END)

“Captain Razaiden? Captain Razaiden?” Napakurap si Eleina at napatingin sa lalaking nasa kanyang harap. Ito ang guard sa Isoff National Defense Building. “Bakit?” Tanong niya rito. “ Alas kinse na po, hindi pa po ba kayo uuwi?” Napakunot noo ang dalaga at sinulyapan ang relos. Tama nga ito. Alas-kinse na...

Defying Destiny 62

Defying Destiny – Chapter 9

Hindi alam ni Eleina kung anong kailan siya nakaidlip, one moment she was staring at Ivan, then the next thing she knew her eyes was drifting close. It was probably due to stress and fatigue, she was thinking too much these past few days. Pero sigurado siyang hindi pa siya...

Defying Destiny 47

Defying Destiny – Chapter 8

Sinandal ni Ivan ang motorcycle sa parking space ng apartment complex. Mabilis siyang tumakbo papunta ng pinto at binuksan iyon. Pagkabukas ng pinto, sinuyod niya agad ng tingin ang kabuaan ng bahay. Matapos ang ilang segundo, napahugott siya ng hangin at nahilot ang sentido. Wala pa rin kahit anino ng...

Defying Destiny 56

Defying Destiny – Chapter 7

“Oy, Eleina!” Malakas na kinatok ni Ivan ang pinto ng banyo. “Male-late na ko dalian mo d’yan, aalis na ko!” He said trying to sound irritated and annoyed kahit na ang totoo he was getting worried sick. Eleina was pretty weird today. Well actually weird naman talaga ang dalaga, pero...

Defying Destiny 58

Defying Destiny – Chapter 6

Ok, so he had to admit. She was not a bitch all the time. But she’s still a bitch most of the time. Kagaya na lang ngayon. Humugot ng malalalim na hininga si Ivan Arkain Sevilla habang pinagmamasdan ang di na makilalang labi ng kanyang dating washing machine. Mukhang dumaan...

Defying Destiny 64

Defying Destiny – Chapter 5

“Here is good.” Mabilis niyang tinapakan ang preno ng Harley para patigilin ito. Halos hindi pa tuluyang nakakaimbis ang motor nang bumababa ang dalaga. Nakatuon ang mga mata sa screen ng silver gadget nito,  tuloy-tuloy si Eleina sa paglalakad nang hindi man lang siya nililingon. Cursing under his breath, pinatay niya...

Defying Destiny 58

Defying Destiny – Chapter 4

Hindi mapigilan ni Ivan ang sundan ng tingin ang kamay nito. Parang kandila ang mga kamay ni Eleina, they were long and tapered, they looked deceptively fragile and delicate. Ang totoo, lahat tungkol kay Eleina mukhang fragile at delicate; her slender limbs, her narrow waist, the soft features of her...

Defying Destiny 61

Defying Destiny – Chapter 3

Si Ivan Arkain Sevilla ay masugid na disipulo ng kasabihang ‘Don’t do unto others, what you do not want them to do unto you.’ Ayaw niyang kinokontrol siya. Ayaw niyang bino-bombard siya ng mga tawag at text messages na tinatanong kung nasaan siya, ano ang ginagawa niya, anong oras siya...