Category: SERIES: SOS

Experience outrageous summer experience with our hottest lifesavers

The Bewitching Heiress 52

SOS: The Bewitching Heiress – Chapter 9

Chapter 9       Ilang minuto pa ay nakita na niya si Lexi palabas ng elevator. Nakikinita niya mula pa sa malayo ay distressed ang mukha nito.   “Hi, Lex!” He said with a cheerful voice to ease her.   “Nasaan siya?” tinutukoy niya ang may ari ng boses...

The Bewitching Heiress 47

SOS: The Bewitching Heiress – Chapter 8

“Ano ba kayo? Best friends kami ni Lexi.” Tanggi ng binata sabay akbay sa dalaga.   “Bakit? Hindi ba umubra ang ultimate philanderer sa kanya? Oh pinaninindigan mo ang sinabi mo kay Tasha na this Barbie is not for play?” pang-aalaska pa ng isa. “Ano, Miss?” si Lexi naman ang...

The Bewitching Heiress 47

SOS: The Bewitching Heiress – Chapter 7

It is their second day in the island. Nararamdaman ni Kent ang tensiyon sa pagitan ng magkapatid kaya naisipan niyang ilayo muna si Lexi. Ramdam niya ang init sa mga mata nila to win the competition. He decided na ‘wag na lang makisali sa mga ito. After all they, are...

The Bewitching Heiress 48

SOS: The Bewitching Heiress – Chapter 6

Nagulat si Lexi ng kinabukasan ng umaga ay makita niya si Kent sa labas ng girls quarters. “What are you doing here early in the morning?” tanong niya. “Lexi!” Isang yakap ang ibinigay niya dito. “Okay, I guess that means good morning. Good morning too.” Natatawa siya sa mga kinikilos...

The Queen Bee 79

The Queen Bee (Epilogue)

A Life Changing Summer   MABILIS na bumaba si Valerie sa hagdanan, halos liparin na niya ang mga baitang niyon upang mas mabilis na marating ang kanilang dinning hall. Dumaan siya sa kabilang pinto kung saan hindi nakaharap ang kanyang target. She poked her head inside the dinning hall to...

The Queen Bee 50

The Queen Bee (Chapter 9)

THIS SUMMER, YOUR REIGN IS GOING TO END. YOUR DARK SECRETS WILL BE REVEALED… YOU’LL BE HUMILIATED TO THE EXTENT THAT YOU WOULD WISH TO CHANGE FACES WITH A BABOON… WATCH OUT V… I’M COMING ALL-OUT… Just an hour before their last challenge starts ay napansin ni Valerie ang sulat...