Category: SERIES: Guitar

by Anjustin

GSP - Ruvie 1

Guitar Series Presents Ruvie (Genius Pretender)

  Lumipat si Alex sa eskwelahan nila nang mamatay ang bestfriend niyang si Elaine. Ang binata ang naging sandalan at source of strength niya habang nagre-recover sa matinding pagsubok sa kanyang buhay. Si Alex na lihim niyang itinatangi ay inakala niyang madali niyang mapapaibig gayong magkasama na sila palagi. Subalit mas dumami...

Guitar Series Presents Jael - Anjustin 86

Guitar Series Presents Jael (Devoted Lover) – Epilogue

Isang bonggang kasalan ang ginanap sa tabing-dagat—sa mismong lugar na iyon—kung saan ang lupang iyon na binili na ni Jael ay tinayuan nila ng isang malawak na social hall at iyon na rin ang ginawa nilang reception pagkatapos ng beach wedding. Imbitado ang buong Villa Riza at mga kaibigan nila...

Guitar Series Presents Jael - Anjustin 50

Guitar Series Presents Jael (Devoted Lover) – Chapter 9

Nasa labas pa si Jael nang lumabas si Alex mula sa sala. Nakaupo lang ito roon hawak ng gitara. Tulala ito at hindi gumagalaw. “Pare, okay ka lang?” tanong niya sabay tapik dito. Nagulat naman ito sa ginawa niya. “Alex, ikaw pala.” “Mukhang malalim ang iniisip mo. May problema ba?” kaswal...

Guitar Series Presents Jael - Anjustin 94

Guitar Series Presents Jael (Devoted Lover) – Chapter 6

Mag-isang naglalakad si Lara sa baywalk. Pinilit niyang kalimutan si Jael pero kahit anong gawin niya, hindi niya kaya. Sariwa pa rin sa kanya ang nangyari sa kanila sa tabing-dagat—ang sakit nang sabihin nitong hindi siya nito kayang mahalin kahit kailan. “Trying to get some fresh air?” tanong ng isang...

Guitar Series Presents Jael - Anjustin 0

Guitar Series Presents Jael (Devoted Lover) – Chapter 5

Eksaktong alas kwatro ng hapon sinimulan ang programa sa ECF. Si Ruvie ang naging emcee roon. Abot-abot nag kabang nararamdaman niya nang malapit na siyang magbigay ng kanyang speech. “In behalf of her father, Dr. Roberto Sandoval, please welcome our guest speaker, Miss Lara Sandoval,” pakilala nito sa kanya. Nagpalakpakan naman...