Category: SERIES: Guitar

by Anjustin

GSP - Ruvie 11

Guitar Series Presents Ruvie (Genius Pretender)

  Lumipat si Alex sa eskwelahan nila nang mamatay ang bestfriend niyang si Elaine. Ang binata ang naging sandalan at source of strength niya habang nagre-recover sa matinding pagsubok sa kanyang buhay. Si Alex na lihim niyang itinatangi ay inakala niyang madali niyang mapapaibig gayong magkasama na sila palagi. Subalit mas dumami...