Category: Urban

Sabi nila, bawal daw mag-gupit ng kuko sa gabi dahil kung hindi, may mamamatay. Yan ang isang halimbawa na maaaring makabilang sa kategoryang ito.