Category: Historical

Kung kilala mo kung sino ang nagsabi ng, “Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pang malansa kesa sa malansang isda”, pwes, nauunawaan mo kung ang adhikain ng kategoryang ito.