Category: Fantasy

Kung naniniwala ka na kaya ka naming paniwalain tungkol sa bagay na hindi kapani-paniwala, dito ka nararapat.