Category: Genre

Mga kwentong ibinahagi ng mga hindi kilalang manunulat sa mundo ng panitikang Pilipino. Ito ang alay ng TOP para sa lahat. Kung hindi mo pa naibabahagi ang iyong kwento sa amin, maaari mo itong magawa sa pamamagitan ng pag-re-rehistro at pagpili ng tamang kategorya sa nais mong isulat. Hihintayin namin ang iyong kwento!

Bebeh Ko 10

BEBEH KO (CHAPTER 5) by Amor Filia (Yesha Lee)

GANAP na alas-siyete nang marinig ni Crisanta ang pagbukas ng pinto. Kaliligo lang niya at natapos na rin niyang ayusin ang silid na obvious naman na pagsasaluhan nila sa loob ng ilang buwan. “Hi!” Shann approached her without smiling. Bahagya siyang na-disappoint. Hindi iyon ang inaasahan niya. She was actually...

Bebeh Ko 9

BEBEH KO (CHAPTER 2) by Amor Filia (Yesha Lee)

“TAT, ‘yung invitation nga pala ni Mr. Dorantes, pakibigay na lang sa kanya.” “Invitation? Photocopies ang dala ko para kay Sir Austin hindi—” “Crisanta, nalimutan mo na bang ikaw ang nagprisintang magpapamigay ng imbitasyon sa kasal ko? Ang alam ko ay inilagay mo iyon sa drawer mo!” Agad nakuha ni...

Bebeh Ko 22

BEBEH KO (CHAPTER 1) by Amor Filia (Yesha Lee)

PASADO alas-singko na ng hapon. Kasalukuyang nakatambay ang magkaibigang Genevova at Crisanta sa labas ng cubicle ni Europa, hinihintay na makatapos ang huli sa trabahong ginagawa. “Hindi ko talaga mapaniwalaang boyfriend mo na si Fafa Austin, sister! What you have is like a…hmmm…rags to riches fairy tale!” May kasama pang...

Bebeh Ko 24

BEBEH KO (PANIMULA) by Amor Filia (Yesha Lee)

“HALER! Earth calling Crisanta!” Isang mahinang pitik sa hangin ang nagpabalik sa huwisyo niya. Inis na napabaling ang kanyang pansin sa nakangising si Jane. “Sinasabi ko na nga ba at tinamaan ka na naman ng mapaminsalang palaso ni Kupido eh!” pumapalatak pang wika ng kanyang kaibigan. “Alam mo, kahit kailan, panira...

walang hanggang pag-ibig 10

Walang Hanggang Pag-ibig

Tipikal na babae saan mang aspeto tingnan si Estela. Kagaya rin ng iba ay ipokrita siya na hindi amining may nakahanda siyang paghanga sa mga lalaking may natatanging personalidad. Pero ang paghangang agad na umusbong sa kanyang dibdib para sa makisig na si Nathaniel ay isang bagay na ni sa...