Category: Genre

Mga kwentong ibinahagi ng mga hindi kilalang manunulat sa mundo ng panitikang Pilipino. Ito ang alay ng TOP para sa lahat. Kung hindi mo pa naibabahagi ang iyong kwento sa amin, maaari mo itong magawa sa pamamagitan ng pag-re-rehistro at pagpili ng tamang kategorya sa nais mong isulat. Hihintayin namin ang iyong kwento!

Bebeh Ko 24

BEBEH KO (PANIMULA) by Amor Filia (Yesha Lee)

“HALER! Earth calling Crisanta!” Isang mahinang pitik sa hangin ang nagpabalik sa huwisyo niya. Inis na napabaling ang kanyang pansin sa nakangising si Jane. “Sinasabi ko na nga ba at tinamaan ka na naman ng mapaminsalang palaso ni Kupido eh!” pumapalatak pang wika ng kanyang kaibigan. “Alam mo, kahit kailan, panira...

walang hanggang pag-ibig 10

Walang Hanggang Pag-ibig

Tipikal na babae saan mang aspeto tingnan si Estela. Kagaya rin ng iba ay ipokrita siya na hindi amining may nakahanda siyang paghanga sa mga lalaking may natatanging personalidad. Pero ang paghangang agad na umusbong sa kanyang dibdib para sa makisig na si Nathaniel ay isang bagay na ni sa...

kapag nangako ang puso 9

Kapag Nangako ang Puso

  Ang tunay na pag-ibig ay hindi pumipili ng panahon. Iyan ang pangakong pinanghahawakan ng magkasintahang Gabriel at Rosanna. Subalit hindi nila napagtagumpayan ang mga balakid na humadlang sa kanilang pag-iisa. Kapwa sila naging mahina at nadaig ng takot. Ang mga kataga ng pangako ay nilamon ng karuwagan at kamatayan....

lid1 15

LOVE IN DISGUISE 1 and 2 by Amor Filia (Yesha Lee)

Conrad Perez – the playboy and younger descendant of the Perez Empire. Para dito ay tila damit lang na maaaring palitan gaano man kadalas ang isang babae. Girls come and go, iyan ang katwiran niya. Elmira Pascual – the old looking secretary who was the only one having the capabilities...