Category: Features

Mga espesyal na kategorya para sa inyong lahat.

Poems Repository 35

The Man

Login or Register to use your 5 gils gils to read this post! Read “How to earn gils?” page for more information about...

Reversed Pursuit 46

Reversed Pursuit by darla

Napagkamalang isang tomboy si Gabrielle dahil puro lalake ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nabago ang kanyang imahe nang makilala niya ang seryosong...

Story Teaser 67

We Belong Together – Teaser

  “Kuya,  sandali!” Mabilis  na  tumakbo  si  Sheena  papunta  sa  isang  lalaking  naglalakad  papalayo  sa  kanya.  Naiwan  kasi  nito  ang  wallet  nito...