Category: Features

Mga espesyal na kategorya para sa inyong lahat.

Story Teaser 30

We Belong Together – Teaser

  “Kuya,  sandali!” Mabilis  na  tumakbo  si  Sheena  papunta  sa  isang  lalaking  naglalakad  papalayo  sa  kanya.  Naiwan  kasi  nito  ang  wallet  nito...