Author: support

January 2016 Contest 8

January 2016 Contest: “New Year Remains!”

TAON-TAON, marami sa atin ang gumagawa ng New Year’s resolution upang baguhin ang mga ugali o nakasanayan na hindi maganda. Pero kung ikaw ang tatanungin, ano ang isang (1) ugali na hindi mo babaguhin sa taong ito at bakit? ~ ~ ~ HOW TO JOIN? Simply post your answer to...

Congratulations 4

TOP December 2015 Survey Winner – Yuuki07

SA mga lumahok sa nagdaang survey upang mas maging maayos namin kayong mapaglingkuran, salamat! At sayo– Yuuki07, maraming salamat sa iyong suhestiyon na paghiwalayin ang mga tapos ng mga kwento sa mga kwentong hindi pa. At dahil diyan, CONGRATULATIONS! You won 100 gils. Sali ulit kayo sa susunod naming survey...