Author: gilbretta

Story Teaser 51

Heart Over Hate – Teaser

Si Andrew ang pinakahuling lalaking maiisip niya na kanyang mamahalin dahil una, ayaw nito sa kanya at pangalawa ay ayaw niya rin rito. But as they grow older, she always finds herself being found by him on places in times of distress. Naramdaman niya rito ang pag-aalala na hindi niya natagpuan...