Author: Louise

Whatever It Takes 303

Whatever It Takes

KYRO – Devilishly handsome, wealthy and undeniably a man to die for sa taglay nitong karisma. Sanay na siya ang hinahabol ng mga babae, courting him, sending him flowers and anything that would pleased him. KAIRI – Matalino, maganda at mayaman. Three M’s that she has. Yet there is still...