Author: Elisha

Not Me 17

Not Me

Kailangan mo ng account at dapat naka-login ka upang mabasa mo ito. Para makapag-rehistro, pindutin ang REGISTER link sa itaas na kanang...

Seeds of Violence 12

Seeds of Violence

Once tried for murder, a fratman speaks on fraternities’ ‘seeds of violence’ Raymund Narag, a Scintilla Juris fraternity member, was arrested in...