Daily Archive: October 21, 2011

Another Complicated Love Story 53

Another Complicated Love Story – Chapter 8

Second year high school, six years ago. Naglalakad ang grupo ni Francis papasok ng kanilang classroom nang makasalubong nila ang isang kaklase ng pinsang si Aiyana. Imbes na paraanin ito, hinarangan niya ang daanan nito kaya napilitin itong tingalain siya.             “May problema ka ba?” mataray na tanong nito.            ...